VI EN

Quang phổ

Visual and near-infrared and Raman spectroscopy and spectrometers

Nhanh chóng, linh hoạt, tập trung vào ứng dụng, đáp ứng tiêu chuẩn – Là những đặc trưng cơ bản của cho giải pháp quang phổ của Metrohm.

Sự hiểu biết trong lĩnh vực quang phổ đưa chúng tôi về hơn 50 năm trước và bằng chứng là số lượng bằng sáng chế. Kết quả là mở rộng số lượng thiết bị trong danh mục quang phổ: NIRS và thiết bị phân tích cầm tay RAMAN với kích thước nhỏ gọn bẳng chiếc điện thoại thông minh.

Hãy khám phá các thiết bị quang phổ: NIRS và RAMAN


Đường chuẩn dựng sẵn

Các đường chuẩn dựng sẵn của quang phổ NIR cung cấp cho bạn một giải pháp sẵn sàng sử dụng để xác định đồng thời nhiều thông số chất lượng trong những ngành công nghiệp cụ thể.

Learn more …

Hệ thống thiết bị phân tích NIR trong quy trình sản xuất

Thông qua các quy trình giám sát sản xuất các thiết bị phân tích của chúng tôi tạo điều kiện thuận lợi cho những quyết định của bạn theo thời gian thực tế, ngay cả trong môi trường khắc nghiệt.

Learn more...

Phần mềm Vision Air

Phần mềm quang phổ tổng quang dành cho phân tích thường ngày, quản lý dữ liệu và phát triển phương pháp.

Learn more …

Phần mềm Vision

Phần mềm quang phổ để điều khiển thiết bị, quản trị dữ liệu, và phát triển phương pháp.

Learn more …