VI EN

Giải pháp quang phổ

Visual and near-infrared and Raman spectroscopy and spectrometers

Nhanh chóng, linh hoạt, tập trung vào ứng dụng, đáp ứng tiêu chuẩn – Là những đặc trưng cơ bản của cho giải pháp quang phổ của Metrohm.

Sự hiểu biết trong lĩnh vực quang phổ đưa chúng tôi về hơn 50 năm trước và bằng chứng là số lượng bằng sáng chế. Kết quả là mở rộng số lượng thiết bị trong danh mục quang phổ: NIRS và thiết bị phân tích cầm tay RAMAN với kích thước nhỏ gọn bẳng chiếc điện thoại thông minh.

Hãy khám phá các thiết bị quang phổ: NIRS và RAMAN


Pre-calibrations

Pre-calibrations for NIR spectroscopy offer you a ready-to-use solution to determine multiple quality parameters in specific industries.

Learn more …

NIRS Process Analyzers

Via process monitoring our analyzers facilitate real-time decision making, even in harsh environments.

Learn more...

Vision Air

Universal spectroscopy software for routine analysis, data management, and method development.

Learn more …

Vision

Spectroscopy software for instrument control, data administration, and method development.

Learn more …