NIRS labbanalysatorer

Vis-NIR spectrometers for spectroscopic analysis

Med Metrohm NIRS labbanalysatorer genomför du rutinanalyser snabbt och säkert någon provberedning och eller reagenstillsats behövs inte och analysresultatet har du på mindre än en minut.

Analysatorerna kombinerar visuell (Vis) och nära-infraröd (NIR) spektroskopi, vilket gör analysatorerna kapabla till att utföra kvalitativa analyser av olika material och kvantitativa analyser av ett antal fysiska och kemiska parametrar i en enda körning.

Du kan välja mellan två versioner:

XDS Analyzers Modulsystem för maximal flexibilitet för alla provtyper. 

DS2500 Analyzers Kompakt system för fasta prover (uppslamningar/pastor finns som tillval).

Metrohm NIRS Labbanalysatorer en överblick

 • Mångsidiga analysatorer:
  Anpassbart modulsystem
  Utvidgat spektralområde
 •  
 • Tillförlitliga resultat
  Tålig konstruktion
  NIST-spårbar kalibrering
 •  
 • Modern programvara:
  Tydliga användargränssnitt
  I överensstämmelse med CFR Part 11 

 •  

XDS och DS2500: Spektroskopi på det sätt du behöver

Vår NIRS XDS Analyzer är en riktigt anpassbar lösning som hanterar en mängd provtyper, exempelvis:

 • Vätskor
 • Fast prover
 • Tabletter och kapslar

Läs mer om XDS Analyzers

Metrohm NIRS DS2500 är en kompakt spektrometer för analys av fastämnen eller viskösa prover:

 • Polymerer
 • Pappersmassa och papper
 • Krämer och pastor

Läs mer om DS2500 Analyzer


Flytande prover, fasta prover, pulver, tabletter, pastor ... Fixar det mesta

Visual and near-infrared spectroscopy liquid samples
 • Flytande prover
Mer information
NIRS spectroscopy granulate sample
 • Fasta prover

Mer information

Vis-NIR spectroscopy analyzer slurry sample
 • Pastor och slam

Mer information

NIRS spectrometer tablet sample
 • Tabletter och kapslar
Mer information

Tillförlitliga och reproducerbara resultat

Garantera jämförbara resultat: Eftersom spårbara NIST-standarder används som referens vid kalibrering våra VIS/NIR-spektrometrar ges jämförbara resultat över hela världen. Kalibreringsmodeller överförs enkelt från en analysator till en annan.

Visuella och nära infraröda spektralområdet och olika mätningslägen: Med våra spektrometrar kan du utföra en ansenlig mängd analyser av vätskor och fasta ämnen. Om så önskas, kan analyserna automatiseras helt igenom.

Rutinanalyser med endast två knapptryck: Vision Air

Våra VIS/NIR-spektrometrar styrs med ett program som har anpassats till det användningsområde som du har: Vision Air.

Ny modern programvara med fräscht utseende ger dig möjlighet att utföra mätningar med bara två knapptryck. Vision Air är lika enkel att utföra rutinanalyser med som den är avancerad för insamling och analys av mätdata.

Läs mer om Vision Air


Discover the scope of Metrohm NIRS lab analyzers

NIRS webinars

Learn more about the possibilities of near-infrared spectroscopy in our webinars.

Go to the Webinar Center

Spectroscopy applications

Find applications, White Papers, and articles with more information on near-infrared spectroscopy here.

Go to the Application Finder

NIRS in industrial production

Download our monograph and learn what NIRS can do in many industry sectors, such as biotechnology, chemistry, petrochemistry, pharma, polymer, pulp and paper, textiles, and more.

Download the monograph

För nedladdning