Du har omdirigerats till din lokala version av den begärda sidan

Användning av denna webbplats och Metrohm-apparna: tillämpligheten av följande villkor

Genom att gå in på webbplatsen för Metrohm AG (hädanefter "Metrohm") eller ladda ner Metrohm-apparna, förklarar du att du har förstått följande villkor och att du godkänner dem. Om du inte håller med dem, gå inte in på vår webbplats eller ladda ner Metrohm-apparna.

Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter

Hela innehållet på Metrohms webbplats och i appen Metrohm Information är föremål för upphovsrätt. Alla upphovsrättigheter till innehållet på Metrohms webbplats och appen Metrohm Information är Metrohms egendom. Eventuell reproduktion, överföring, ändring eller användning av webbplatsen, av appen och Metrohm-logotypen för offentlig och/eller kommersiell avsikt utan föregående skriftligt samtycke från Metrohm är strängt förbjudet.

Ordet Metrohm och Metrohm-logotypen är registrerade varumärken och/eller servicemärken till Metrohm AG.

Inget uttalande görs om rättigheter med avseende på andra varumärken, servicemärken eller handelsnamn, oavsett om de är registrerade eller inte och som bifogas vissa ord eller tecken som används här. Frånvaron av ett sådant uttalande innebär dock inte att det finns något rättsligt skydd för dessa varumärken, handelsnamn, ord eller tecken.

Observera att alla produkter, processer eller teknik som beskrivs i dessa dokument kan vara föremål för andra immateriella rättigheter som reserveras av Metrohm eller en tredje part.

Ingen rätt till att använda någon av de ovan nämnda immateriella rättigheterna till Metrohm, registrerad eller ej, beviljas härmed på något sätt.

Friskrivningsklausuler

Information på hemsidan och i appen 

Metrohm är så omsorgsfulla som möjligt vid sammanställning och uppdatering av informationen på sin webbplats samt i appen Metrohm Information. Metrohm garanterar emellertid inte att den information som erbjuds på webbplatsen är felfri eller fullständig. På samma sätt garanterar Metrohm inte heller att denna information är aktuell. För frågor angående våra produkter, deras specifikationer och deras användning hänvisas till bruksanvisningen och/eller ansvarig produktspecialist på Metrohm.

Genom att använda en länk till en tredje parts webbplats lämnar du webbplatsen för Metrohm. Metrohm har inte verifierat tredjeparts webbplatser som är kopplade till Metrohms hemsida och tar inget ansvar för innehållet, särskilt inte för erbjudanden, information och åsikter som finns där.

Reserverationer avseende ändringar

All information, representationer, länkar eller andra meddelanden kan ändras av Metrohm när som helst utan föregående meddelande eller förklaring till användaren. I synnerhet är Metrohm inte skyldig att ta bort någon utdaterad information från sin webbplats eller appen Metrohm Information, eller uttryckligen markera den som utgången.

Friskrivande av ansvar

Metrohm frånsäger sig allt ansvar för direkta eller indirekta skador av något slag, i samband med tillgången till eller användningen av dess hemsida. Detta gäller också enskilda delar av den och den informationen som erbjuds på dess hemsida, i den omfattning detta är tillåtet och reglerat i lag. Metrohm friskriver sig även allt ansvar för direkta eller indirekta skador i samband med nedladdning eller utnyttjande av Metrohm Information app, eller enskilda delar av den och den informationen som erbjuds i appen i den mån sådan uteslutning är tillåten enligt lag

Ansvar avseende skada som orsakats av avbrott i en del av eller alla funktioner på webbplatsen för Metrohm eller appen Metrohm Information, exkluderas i samma utsträckning. Vidare garanterar Metrohm inte att funktionerna på webbplatsen och i appen Metrohm Information är felfria, att felen korrigeras eller att webbplatsen eller respektive server och appen Metrohm Information är fri från virus eller andra skadliga komponenter och ska inte hållas ansvarig i detta avseende.

Informationen på denna webbplats och i appen Metrohm Information, erbjuds i befintligt skick, utan någon garanti, varken uttrycklig eller underförstådd, inklusive men ej begränsat till de underförstådda garantierna för säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte eller icke-intrång i immateriella rättigheter

Specifikationer för produkter och applikationer

På sin hemsida och i appen Metrohm Information erbjuder Metrohm olika tekniska specifikationer avseende sina produkter och applikationer relaterade till dessa produkter. Dessa specifikationer ingår inte i en bruksanvisning för produkter från Metrohm. De utgör heller inte rekommendationer eller vägledning för beslut om köp av tekniska produkter. Informationen på webbplatsen och i appen som erbjuds av Metrohm, tjänar endast generellt informationsändamål. Det kan ändras när som helst utan föregående meddelande till användaren. Därför kan tekniska specifikationer för produkter från Metrohm och information om applikationer relaterade till dessa produkter som erbjuds på webbplatsen eller i appen Metrohm Information skilja sig från realiteterna. Bindande specifikationer och information är endast de som finns i bruksanvisningen för den produkt som kunden köper. I dessa frågor, särskilt men inte enbart om frågan huruvida en produkt från Metrohm uppfyller kundens behov, de tekniska specifikationerna och tillämpningarna som krävs, bör du söka råd från en produktansvarig hos Metrohm eller hos någon av våra officiella distributörer.

Ingen information publicerad på webbplatsen eller i Metrohm Information app av Metrohm utgör en uppmaning eller erbjudande eller inbjudan att ingå någon rättsakt av vilken slag som helst; Det tjänar endast information och beskrivande syften. Innehållet i något inköpsavtal (dvs. tekniska data, pris och tillämpningar av Metrohms produkter) om inköp av produkter från Metrohm utgörs endast av inköpsavtalet som sådant och integrerade delar därav. Specifikationer på webbplatsen utgör aldrig del av ett kontrakt.

Sekretesspolicy

Användning av cookies

En cookie är en liten bit av information som placeras på din dator när du besöker vissa webbplatser.

Metrohm använder cookies på sina webbplatser för följande ändamål:

  1. möjliggöra vissa funktioner och funktioner på våra webbplatser, t.ex. Kom ihåg ditt användar-ID, favoritkanalval, surfning och andra serviceinställningar.
  2. bygga upp en profil för hur du och andra användare använder webbplatsen
  3. förbättra effektiviteten på vår hemsida
  4. upprätta användarstatistik

De flesta webbläsare ger dig möjlighet att stänga av hanteringen av cookies (se avsnittet "Hjälp" i din webbläsare), men det kan leda till minskad funktionalitet, begränsa användningen av webbplatsen och/eller fördröja eller påverka sättet som det fungerar på.

Google Analytics

Vi kan komma att samla in information om din dator, inklusive din IP-adress, operativsystem och webbläsartyp, för systemadministration och för att skapa rapporter. Det här är statistiska data om användarnas webbläsningsåtgärder och mönster och identifierar ingen enskild person.

Vi använder cookies på vår webbplats för Google Analytics. Google Analytics är ett verktyg för webbanalys som hjälper webbplatsägare att förstå hur besökare interagerar med deras webbplats. Google Analytics-kunder kan visa en rad rapporter om hur besökare interagerar med deras webbplats så att de kan förbättra den.

I likhet med många tjänster använder Google Analytics cookies från första parten för att spåra besökarnas interaktioner som i vårt fall, där de används för att samla in information om hur besökare använder vår webbplats. Vi använder sedan informationen för att sammanställa rapporter och för att hjälpa oss att förbättra vår webbplats.

Cookies innehåller information som överförs till datorns hårddisk. Dessa cookies används för att lagra information, till exempel den tidpunkt då det aktuella besöket inträffade, om besökaren har varit på webbplatsen innan och vilken webbplats som hänvisade besökaren till webbsidan.

Google Analytics samlar information anonymt. Den rapporterar webbtrender utan att identifiera enskilda besökare. Du kan välja bort Google Analytics utan att påverka hur du besöker vår webbplats. För mer information om hur du väljer att spåras av Google Analytics på alla webbplatser du använder, besök denna Google-sida 

Till Googles webbplats