Kontinuerlig övervakning av aerosoler och gaser i luften

Luftkvaliteten är avgörande för vår hälsa och miljö.

MARGA är ett helt självständigt provtagnings- och mätning system som kontinuerligt mäter gas- och aerosolkomponenter som kan ha en direkt effekt på luftkvaliteten.

MARGA air monitoring system

Utmärkande egenskaper:

  • Gaser som mäts: HCl, HNO3, HNO2, SO2, NH3
  • Aerosoljoner som mäts: CL-, NO3-, SO42-, NH4+, K+, Ca2+, Mg2+
  • Tidsupplösning på 1 timme, med fullständiga resultat tillgängliga 1 timme efter provsamling
  • En programvara styr provtagning och analys och visar fullständig diagnostisk information.
  • Mätning med jonkromatografi med intern standard eliminerar kalibrering.

Avancerat provtagningssystem för korrekta resultat

Först absorberas vattenlösliga gaser i en Wet Rotating Denuder enhet och sedan utvinns de vattenlösliga jonerna i aerosolerna i en Steam-Jet Aerosol Collector.

Gas- och aerosolprover analyseras sedan genom jonkromatografi. En Flow Control Box (FCB) säkerställer att en exakt volym luft strömmar genom Sample Box varje timme.

Obevakad mätning av insamlade prover

Två jonkromatografer arbetar helt automatiskt för att analysera insamlade gas- och aerosolprover.

En inre standard tillsätts under mätningen för en självkalibrering och för en omedelbar kontroll av prestanda för kolonnen. Den intuitiva programvarna registrerar alla data med valideringsindikatorer för resultat du kan lita på och rapportera med tillförsikt.

Helt autonom drift 24/7

MARGA är utformad för att övervaka i avlägsna platser men aldrig långt hemifrån - med hjälp av en internetanslutning. Därför kan dess prestanda fjärrmätas, justeringar kan göras, och resultaten kan laddas ner när som helst.

En avbrottsfri strömförsörjning (UPS) säkerställer drift under strömavbrott med automatisk omstart efter längre strömavbrott.

Godkänd i hela världen

MARGA utvecklades av Metrohm Process Analytics i samarbete med Energy research Centre of the Netherlands (ECN) och U.S. EPA. Dessutom har den verifierats av U.S. EPA Environmental Technology Verification Program (ETV). Den används över hela världen, och bidrar med data till många miljöövervakningsprogram och studier.


Från Kina till Finland och Mexiko, är den känt i hela det vetenskapliga samfundet som en beprövad metod för övervakning av luftkvaliteten - och på så sätt hjälpa till att skydda vår hälsa och miljö.

För nedladdning

MARGA utmärker sig genom sin förmåga med automatisk datainsamling samt beräkning och lagring av resultat.
Fei Li, forskare vid aerosolingredienslaboratoriet, Institute of Tropical and Marine Meteorology, Guangzhou