Nyheter

2019

 • 2019-02-05

  Kraftsamling – Metrohm och B & W Tek tar Raman-spektroskopi till en ny nivå

  När schweiziska Metrohm AG förvärvade B & W Tek LLC i juli 2018 skapades en av de största lösningsleverantörerna för tillämpad Raman-spektroskopi. Att två teknikledare inom ramanspektroskopi samlas under samma tak kommer kunder över hela världen att ha nytta av: Det är det viktigaste budskapet som Metrohm och B & W Tek förmedlar till marknaden. Förutom det väl etablerade distributionsnätet för B & W Tek har utvalda Metrohm-dotterbolag börjat leverera hela sortimentet av B & W Tek's produktlinje.


 • 2019-01-29

  Ett unikt urval av provtagningstillsatser gör Mira Flex till det mest anpassbara handhållna Raman-systemet på marknaden

  De smarta tillsatserna placerar Mira Flex handhållna materialidentifieringssystem utom all konkurrens. Vi utformar avancerade tips som underlättar provtagning och provbestämning. Olika specialdesignade tillsatser för Mira-systemet möjliggör enkel provtagning av praktiskt taget vilken typ av ämnen som helst. Oberoende av om de består av pulver, vätskor eller fasta ämnen.
 • 2019-01-08

  OMNIS - ett integrerat system som ökar produktiviteten och effektiviteten hos det moderna laboratoriet.

  OMNIS är ett exklusivt och avancerat titrersystem från Metrohm. Det ger möjligheter till att utöka och koncentrera våtkemiska analyser på en gemensam plattform. Med detta kommer också möjligheten att anpassa och bygga ut plattformen när verksamheten växer eller ändrar inriktning. Automatiseringsmöjligheter som hittills inte funnits tillgängliga har nu blivit genomförbara   is the high-end titration system from Metrohm. It provides users with the possibility to consolidate their wet chemical analysis on a universal platform. With this comes the flexibility to expand and customize this platform as their business grows. Automation possibilities hitherto simply not available help taking productivity to the next level.

2018

2017

2016

2015

2014