Byli jste přesměrováni na vaši místní verzi požadované stránky

Ať už jsou vaše požadavky jakékoli - máme pro vás ten správný titrátor

Naše portfolio titrátorů zahrnuje cenově dostupné, kompaktní al-in one varianty, stejně jako moderní a plně automatizované titrační systémy pro potenciometrickou a termometrickou titraci. Pomocí filtrů upřesněte své požadavky a jednoduše vyhledejte váš ideální titrátor. Hledáte volumetrické nebo coulometrické Karl Fischer titrátory?

 Přejděte na naše Karl Fischer titrátory

Vyhledávač titračních aplikací

Spolehlivá a přesná měření  Příslušenství pro váš titrátor

Proč titrátor od Metrohm? – Protože jsme světovým lídrem v titraci 

Společnost Metrohm byla založena v roce 1943 a stala se předním světovým dodavatelem špičkových přístrojů a řešení pro titrační analýzy..

  • Získejte kompletní sortiment titrátorů od kompaktních stolních řešení až po modulární autotitrační systémy včetně příslušenství a softwaru pro potenciometrickou titraci, volumetrickou a coulometrickou Karl Fischerovu titraci nebo procesní analýzu od jednoho dodavatele.
  • Spolehněte se na švýcarskou kvalitu..
  • Využijte naší celosvětové přítomnosti ve více než 80 zemích a místní podpory našich servisních a aplikačních odborníků

Více než 450 aplikačních poznámek k titraci napsaných našimi aplikačními specialisty čeká na přečtení:

Vyhledavač aplikací

Přejděte na naše řešení pro Karl Fischer titraci a procesní analýzu:

Karl Fischer titrátory od Metrohm

Titratrační procesní analyzátory od Metrohm

Titrátor – FAQs

Jak fungují titrátory?

Titrátory se používají ke stanovení koncentrace látky (tj. analytu) rozpuštěné ve vzorku. Činidlo (titrant) se přidává ručně nebo automaticky ve známém objemu a sleduje se chemická reakce. Pro sledování této reakce jsou k dispozici různé senzory v závislosti na typu prováděné titrace. Metrohm nabízí senzory pro fotometrickou, redoxní, srážecí, komplexometrickou, povrchově aktivních látek, vodnou acidobazickou a nevodnou acidobazickou titraci.

Podívejte se na naše Centrum webinářu a náš Blog a dozvíte se více o titraci:

Webinářové Centrum

Blog: Best practices pro elektrody používané při titracích

Co je automatický titrátor?

Automatické titrační systémy provádějí postup titrace automaticky, včetně výpočtu výsledků, přípravy vzorku a analýzy série vzorků. Kroky, které provádí jakýkoli automatický titrátor od společnosti Metrohm, jsou::

  1. Titrační činidlo se přidává pomocí automatické pístové byrety, která přesně a bezpečně kontroluje dodávkování titračního činidla.
  2. Vzorek se homogenizuje pomocí míchadla.
  3. Elektroda detekuje koncový bod titrace, čímž se odstraní subjektivita barevných změn.
  4. Výsledky se automaticky vypočítají a zobrazí, což nedává prostor pro lidskou chybu.

Více informací o automatické titraci a výhodách oproti manuální titraci se dozvíte na našem blogu::

Blog: Ušetřete peníze používáním automatických titračních systémů

Blog: Proč uvažovat o automatizaci - i pro jednoduché titrace?

Jaké existují typy indikačních metod?

Nejběžnější indikační metody pro automatické titrace jsou potenciometrické a fotometrické stanovení koncového bodu (EP).

Při potenciometrickém stanovení EP se měří rozdíl potenciálů: Potenciál roztoku je závislý na koncentraci analytu a měří se pomocí indikační elektrody proti referenčnímu potenciálu, který se měří pomocí referenční elektrody. K dispozici jsou také kombinované senzory zahrnující indikační i referenční elektrodu..

Při fotometrickém stanovení EP se používá fotometrický senzor, jako je Optrode od Metrohm, který určuje změnu intenzity světelného paprsku procházejícího roztokem při určité vlnové délce.

Více informací o potenciometrickém a fotometrickém stanovení koncového bodu najdete na našem blogu:

Blog: Rozpoznávání koncových bodů (EP)

Chcete se dozvědět více o titraci?

Download your free copy here

Volně dostupná monografie "Practical Titration" se zabývá teorií titrace a vysvětluje titrační reakce, indikační metody, elektrody a titrační činidla. V praktické části jsou probrány acidobazické, srážecí, redoxní, komplexometrické a chelometrické titrace.