Byli jste přesměrováni na vaši místní verzi požadované stránky
Zastoupená

Ing. Peter Barath, Ph.D.

Ing. Bernhard Moser

Obchodní název Metrohm Česká republika s.r.o.
Adresa

Na Harfě 935/5c

190 00 Praha 9

Česká republika

Kontakt

Telefon: +420 246 063 433

E-mail: office@metrohm.cz

Datová schránka: xzrfnih

DIČ

Zapsána v

28984781

CZ28984781

OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 157860

Bankovní spojení
Raiffeisenbank, s.r.o., Hvězdova 1 716/2b, 140 78 Praha 4

Číslo účtu: 5020016790
Kód banky: 5500

IBAN: CZ15 55000 00000 50200 16790
SWIFT kód banky (BIC): RZBC CZ PP