Byli jste přesměrováni na vaši místní verzi požadované stránky

Rychlé, snadné použití a šetrné k životnímu prostředí – to je to, čím NIRS vyniká:

Blízká infračervená spektroskopie je nedestruktivní metoda, která nevyžaduje žádnou přípravu vzorku a poskytuje výsledky do jedné minuty. Měření mohou provádět laici v laboratoři nebo na lince.

Aplikační možnosti NIRS pro polyoly a isokyanáty

Download free application notes

Tyto aplikační poznámky představují rychlé stanovení hydroxylového čísla bez použití rozpouštědla podle ASTM D6342 jako alternativu k ASTM D4274-16 a účinnou metodu pro kvantifikaci obsahu isokyanátu jako alternativu k ASTM D3155 s krátkou dobou do výsledku a bez jakýchkoli rozpouštědel.

Ušetřete více než 90 % provozních nákladů!

Download free white paper

Tato bílá kniha obsahuje krátkou část základních informací o blízké infračervené spektroskopii (NIRS), popisuje, jak lze NIRS použít pro kontrolu kvality, poskytuje skutečné možnosti použití v segmentu polymerů a petrochemie a podrobně popisuje příklad výpočtu ROI.