Byli jste přesměrováni na vaši místní verzi požadované stránky

Rychlost, snadnost použití a jednoduchost – to je to, čím NIRS vyniká:

  • Rychlá multiparametrová analýza s časem k dosažení výsledku méně než 1 minuta
  • Nevyžaduje žádné chemikálie ani přípravu vzorku
  • Rutinní analýza možná i pro nespecialisty

Ušetřete více než 90 % provozních nákladů!

Download free white paper

Tato bílá kniha obsahuje krátkou část základních informací o blízké infračervené spektroskopii (NIRS), popisuje, jak lze NIRS použít pro kontrolu kvality, poskytuje skutečné aplikační možnosti v segmentu polymerů a petrochemie a podrobně popisuje příklad výpočtu ROI.

Aplikační možnosti NIRS pro chemické a fyzikální parametry

https://s7e5a.scene7.com/is/image/metrohm/AN-nir083-1?ts=1647870811681&dpr=off

Polymerní průmysl

Identifikujte svůj polymer a určete jeho reologické a chemické parametry, jako je index toku taveniny, vnitřní viskozita, hustota a obsah přísad za méně než jednu minutu.

Stáhněte si naše bezplatné aplikační poznámky pro průmysl polymerů

https://metrohm.scene7.com/is/image/metrohm/shutterstock_317927645?ts=1647870831812&dpr=off

Polyoly pro průmyslové použití

Postupujte podle ASTM D6342 a ASTM E1655 pro nákladově a časově efektivní metodu analýzy chemických parametrů, jako je hydroxylové číslo, obsah izokyanátů a vlhkost.

Stáhněte si naše aplikační poznámky pro průmysl polyolů

https://s7e5a.scene7.com/is/image/metrohm/refinery1-header-1200px?ts=1647870943268&dpr=off

Ropný průmysl

Vyhněte se nadměrným nákladům na kontrolu kvality. Ať už jde o benzín, naftu nebo tryskové palivo, NIR v souladu s ASTM E1655 je přesnou a rychlou alternativní metodou pro měření RON, cetanového indexu nebo bodu vzplanutí.

Stáhněte si naše aplikační poznámky pro ropný průmysl

Výhody blízké infračervené spektroskopie (NIRS) při kontrole kvality (QC)

Co je to blízká infračervená spektroskopie (NIRS)?

NIRS je spektroskopická metoda, která se zaměřuje na blízkou infračervenou oblast elektromagnetického spektra, která je od 780 do 2500 nm. Blízká infračervená spektroskopie patří spolu se střední infračervenou spektroskopií (většinou FT-IR) a Ramanovou spektroskopií do skupiny technik vibrační spektroskopie. První blízké IR spektrometry pro průmyslové aplikace a chemické analýzy byly vyvinuty v 80. letech 20. století. Existují dva hlavní typy NIR analyzátorů: spektrometry založené na Fourierově transformaci (FT-NIR) a disperzní NIR (skenovací). Výhodou našich disperzních spektrometrů s monochromátorem a holografickou mřížkou je, že kombinují viditelnou (Vis) a blízkou infračervenou (NIR) spektroskopii a jsou schopny kvalitativní (identifikace a kvalifikace) a kvantitativní analýzy řady parametrů v jednom běhu.

K čemu lze NIRS využít?

Blízká infračervená spektroskopie nachází mnoho aplikací v procesech kontroly a zajišťování kvality pro stanovení chemických a fyzikálních parametrů vzorků. Jedná se tedy o velmi vhodnou metodu pro aplikace v různých průmyslových odvětvích, např. chemická výroba, farmaceutický průmysl, petrochemický průmysl, výroba polymerů, kosmetika, celulóza a papír, palmový olej a mnoho dalších.

Jaké jsou výhody NIRS oproti mokrým chemickým technikám?

Blízká infračervená spektroskopie má několik výhod oproti tradičním mokrým chemickým technikám:

  • NIRS nevyžaduje potenciálně toxická rozpouštědla a činidla, jde tedy o zelenou a ekologicky šetrnou techniku.
  • NIR spektrometry mohou obsluhovat i laici, znalost chemických reakcí a chemické analýzy není nutná.
  • Doba seznamování uživatelů je krátká, což znamená, že školení personálu je rychlé.
  • NIR spektroskopie je nedestruktivní, což znamená, že vzorky nejsou během analýzy zničeny ani chemicky neovlivňovány a lze je tak znovu použít.
  • NIRS je rychlý a poskytuje přesné výsledky za méně než minutu.
  • NIRS má víceparametrové schopnosti, tj. v mnoha případech lze jedním měřením určit více než jeden parametr.

Většina uživatelů NIRS uvádí významné úspory nákladů a času při provádění analýz pomocí NIRS namísto mokrých chemických technik. Po investici do NIR spektrometru je obvykle dosaženo bodu zlomu rychle a výpočty návratnosti investic (ROI) ukazují velmi pozitivní výsledek.