İstenen sayfanın yerel versiyonuna yönlendirildiniz
Metrohm Inline Örnek Hazırlama ve akıllı enjeksiyon teknikleri
Metrohm Inline Örnek Hazırlama ve akıllı enjeksiyon teknikleri

Metrohm Inline Örnek Hazırlama ve akıllı enjeksiyon teknikleri

Karmaşık örnek hazırlama için iyon kromatografi analizlerinde akıllı enjeksiyon teknikleri ve otomasyon çözümleri

Metrohm, en zorlu örneklerin tam otomatik olarak hazırlanması için iyon kromatografi analizlerinde çeşitli metotlar geliştirmiştir. Akıllı enjeksiyon teknikleri, analizinizi daha kolay ve daha doğru hale getirmektedir.

  • Sıvılar, viskozlar, katılar ve gazlı örnekler için tam otomasyonlu Inline Örnek Hazırlama
  • Analitik kolonun kullanım ömrünü uzatır
  • Daha az sarf malzeme ihtiyacı
  • Otomasyon seçenekleri analiz başına zaman kazandırır ve sonuçlardaki hassasiyeti ve doğruluğu artırır
  • Ultra eser miktarda analizlere olanak verir

Brochure: Metrohm Inline Sample Preparation – IC analyses as simple as possible (8.940.5004, PDF, 1.2 MB)

Otomatik numune hazırlama: hızlı ve kolay

Metrohm Inline Örnek Hazırlama (MISP) teknikleri, numune hazırlama işlemlerini olabildiğince kolaylaştırır. Analiz edilen örnek sayısını artırırken, aynı zamanda analiz ve sonuçların doğruluğunu ve tekrarlanabilirliğini artırır!

Ek olarak, otomasyonlu bir Metrohm IC bütün akıllı enjeksiyon tekniklerini sisteminizde kullanmanıza olanak tanımaktadır: full-loop, internal-loop, Metrohm akıllı Parçasal-Loop Enjeksiyon Tekniği (MiPT) ve Metrohm akıllı Pick-up Enjeksiyon Tekniği (MiPuT). Bu teknikler, analizleri daha verimli hale getirmek için ön-konsantrasyon ya da matriks eliminasyonu gibi inline örnek hazırlama yöntemleri ile birleştirilebilir.

Metrohm Inline Örnek Hazırlama (MISP) teknikleri
MISP tekniği Ne işe yarar? Avantajları nelerdir?
Metrohm Inline Ultrafiltrasyon Numuneyi direkt olarak filtrasyon ile birleştirerek, numune kaynaklı tüm partikülleri uzaklaştırır.

Tam otomatik numune filtrasyonu (0.2 µm), özellikle çoklu rutin numune analizlerinde zamandan ve maliyetten tasarruf sağlar.

Inline Seyreltme ile birleştirilerek analiz verimi daha da arttırılabilir.

Metrohm Inline Diyaliz Analiz edilecek numuneden partikülleri, yağları ve kolloidleri uzaklaştırır.
Süt ve süt ürünleri ya da vücut sıvıları gibi örnekler için tam otomatik numune hazırlama ile manuel adımlar ve bakım maliyetleri en aza indirilir.

 

Metrohm Inline Seyreltme

Ön tanımlı bir konsantrasyon limitine veya otomatik olarak hesaplanan optimum seyreltme faktörüne bağlı olarak numunenin otomatik seyreltilmesini sağlamaktadır.
Numunenin başlangıç konsantrasyonundan bağımsız olarak doğru ve güvenilir sonuçlar. Otomatik kalibrasyon ve çok kademeli seyreltme imkanı.
Metrohm Inline Ekstraksiyon Suda çözünebilen bileşiklerin (Inline diyaliz sonrasında) enjekte edilebilmesi için polar olmayan organik fazdan sulu faza transferini sağlar.
Polar olmayan, organik numunelerin suda çözünür bileşenlerinin iyon kromatografik analizini kolaylaştırır. Düşük bakım ve işletme maliyetleri.
Metrohm Inline Matriks Eliminasyonu İyonik analitleri yüksüz ya da zıt yüklü matrikslerden ayırmanızı sağlar.
Örnek hazırlama kartuşlarının (SPE) kullanımına gerek duyulmaz, bu da atık sarfiyatını en aza indirir. Diyaliz ile uzaklaştırılamayan en küçük matriks moleküllerinin (ör. Isopropanol) eliminasyonunu sağlar.
Metrohm Inline Nötralizasyon ve Metrohm Inline Katyon Uzaklaştırma
Numune Hazırlama Modülünü (SPM) kullanarak kuvvetli asidik veya alkali numunelerin pH'ını (pH 5-7) ayarlar ya da geçiş metallerini (katyon giderme için) uzaklaştırır ve böylece doğrudan numune enjeksiyonunu (kolon hasarı riski olmadan) sağlar.

SPE kartuşları ile zaman alan ve pahalı numune hazırlama işlemlerine gerek kalmaz. Azaltılmış çökelti, tortu ve supresör ve kolon hasarları riski. Ön konsantrasyon, ME ve inline kalibrasyon ile birleşimi, ultra eser analizleri bile mümkün kılar.

Metrohm AeRosol Sampler (MARS) Bir hava akımından aerosol parçacıklarını örnekler ve basit IC analizi için bunları sulu faza getirir.

Aerosollerin iyonik profilinin yüksek zaman çözünürlüğüyle doğrudan belirlenmesi. Doğrudan izleme, numune saklama ve taşıma ile ilgili sorunları önler.

Monitor for Aerosols and Gases (MARGA) Aerosollerin ve gazların suda çözünen iyonik yükünü/ortam havasının gaz fazını örnekleyerek iyon kromatografi ile analiz yapılabilmesini sağlar.
Anyonların (SOx, NOx) ve katyonların (NH4+) paralel olarak 7/24, gerçek zamanlı olarak izlenmesi.
Yakmalı İyon Kromatografi (CIC) Numuneyi bir fırın ünitesinde pirolize eder. Elde edilen gaz halindeki bileşikler, bir absorpsiyon çözeltisine aktarılır ve iyon kromatografi ile analiz yapılabilmesini sağlar.

Katılar, gazlar ve sıvılar için yüksek verimli, tam otomatik inline örnek hazırlama teknikleri.
Yüksek hassasiyet ve doğrulukla kükürt ve halojenlerin eş zamanlı analizi.

815 Robotic Soliprep for LC Katı ya da sıvı örnekleri IC analizi için homojenize eder, ekstraktlar, seyreltir ve filtreler.
Manuel numune hazırlama adımlarına gerek yoktur, sonuçların güvenilirliğini ve doğruluğunu korurken zaman ve maliyet tasarrufu sağlar. IC ve HPLC cihazlarıyla uyumludur.
Akıllı enjeksiyon teknikleri
Akıllı enjeksiyon teknikleri Ne işe yarar? Avantajları nelerdir?
Metrohm akıllı Parçasal Loop Tekniği (MiPT)
Partial loop tekniği ile seyreltilmemiş bir numunenin enjeksiyon hacmini 2 ile 200 µL arasında optimum hacme ayarlar. Dosino ile yüksek, hassas dozlama sağlanır.
Her zaman kalibrasyon aralığında, hassas otomatik inline kalibrasyon ve akıllı optimal numune analizi için uygun ve olağanüstü doğrusallık sağlar. 1:10.000 aralığındaki numune konsantrasyonları, otomatik kalibrasyon ile güvenilir bir şekilde analiz edilebilir. Pratik olarak manuel hazırlık adımları ve bakım gerektirmez.
Metrohm akıllı Pick-up Tekniği (MiPut)
4-60 µL aralığında minimal, esnek numune hacimlerinin kullanımı için idealdir.
En küçük numune hacimleri ve inline kalibrasyon için bakım gerektirmeyen, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan bir teknik
Metrohm akıllı Ön konsantrasyon Tekniği (MiPCT)
Tanımlanmış veya otomatik olarak optimize edilmiş ön-konsantrasyon hacimlerini kullanarak, analiti bir ön-konsantrasyon sütununda tutar.
Yüksek analiz hassasiyeti (ng/L aralığında analiz).
800 Dosino ile son derece hassas dozlama sayesinde değişken ön konsantrasyon hacimlerine ve otomatik kalibrasyona yönelik yüksek esneklik seçenekleri.

Metrohm akıllı Ön-konsantrasyon ve Matriks Eliminasyonu Tekniği (MiPCT-ME)
MiPCT ile Inline Matriks Eliminasyonu (ME) birleştiren yüksek performanslı numune hazırlama tekniği.
Yüksek iyonik matrislerde düşük analit konsantrasyonlarının doğru ve hassas analizi. MiPCT-ME, 4 µL'den 20 mL'ye kadar ön konsantrasyon hacimlerine olanak sağlar.
İhtiyaçlarınıza en uygun sistemi mi arıyorsunuz?

Metrohm temsilcinizle görüşün ve ihtiyaçlarınız için en doğru çözümü bulun!

İyon kromatografi uygulamalarına göz atın

Metrohm İyon Kromatografi sistemlerini keşfedin