İstenen sayfanın yerel versiyonuna yönlendirildiniz

1. Veri güvenliğine genel bakış

Genel

Bu sayfa, internet sitelerimizi ziyaret ettiğinizde kişisel bilgilerinize ne olacağı hakkında genel bir bakış sunmaktadır. Kişisel bilgi, bireysel biçimde tanımlanmanız ile ilintili olabilecek her türlü veri anlamına gelmektedir. Verilerin korunması konusunda daha ayrıntılı bilgilere aşağıda yer alan gizlilik politikamızdan ulaşılabilmektedir.

İnternet sitemizde veri toplama

Bu internet sitelerinde veri toplamadan kim sorumludur?

İnternet sitelerimizde toplanan veriler site operatörümüz tarafından işlenmektedir. Operatörün iletişim detaylarına sitede bulunan zorunlu yasal bildiri bölümünde ulaşılabilmektedir.

Verilerinizi nasıl topluyoruz?

Verilerin bir kısmı siz bunları bize sağladığınız anda toplanmaktadır. Bunlar arasında, örneğin, bir iletişim formu doldurduğunuzda sağladığınız bilgiler bulunmaktadır.

Diğer veriler ise sitemizi ziyaret ettiğinizde bilgi teknoloji sistemlerimiz tarafından otomatik olarak toplanmaktadır. Bu veriler, ziyaretiniz esnasında kullandığınız işletim sistemi ya da tarayıcının ne olduğu ve ziyaretinizin toplam süresi gibi ağırlıklı olarak teknik bilgiler içermektedir. Bu veriler sitemize girdiğiniz anda otomatik olarak toplanmaktadır.

Verilerinizi hangi amaçla kullanıyoruz?

Verilerin bir kısmı sitenin düzgün çalışmasını güvence altına almak amaçlı olarak toplanmaktadır. Diğer veriler ise ziyaretçilerin siteyi nasıl kullandığını analiz etmek için kullanılabilmektedir.

Verileriniz konusunda hangi haklara sahipsiniz?

Saklanan kişisel verilerinizin kaynağı, alıcıları ve kullanım amacı hakkında her zaman ücretsiz bilgi alma hakkına sahipsiniz. Ayrıca, verilerinizin düzeltilmesi, engellenmesi ya da silinmesini talep etme hakkınız da bulunmaktadır. Gizlilik ve verilerin korunması hakkında ek sorularınız için yasal bildiride sunulan adresi kullanarak istediğiniz zaman tarafımızla iletişime geçebilirsiniz. Buna ek olarak, elbette yetkili düzenleyici ve denetleyici kurumlara da şikâyetlerinizi iletebilirsiniz.

Analizler ve üçüncül şahıs araçları

Sitelerimizi ziyaret ettiğinizde, tarama davranışlarınız hakkında istatistiksel analizler yapılabilmektedir. Bunlar ağırlıklı olarak çerezler ve analitik araçlar aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Tarama davranışlarınızın analizi genellikle anonimdir, bir başka deyişle bu veriler yardımı ile tarafınızı tanımlamamız mümkün değildir. Belirli bazı araçları kullanmayarak bu analizlere karşı çıkabilir ya da engel olabilirsiniz. Detaylar gizlilik politikamızın 4, 5 ve 6 numaralı bölümlerinde yer almaktadır.

Bu analitik incelemelere itiraz edebilirsiniz. Bu tür analizlere itiraz ediyor olmanız durumunda, seçenekleriniz hakkında ayrıntılı bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.

2. İçerik Dağıtım Ağı (CDN)

Bu web sitesi harici bir servis sağlayıcı (host) tarafından barındırılmaktadır. Bu web sitesinde toplanan kişisel veriler, ana bilgisayarın sunucularında saklanır. Bunlar, IP adresleri, iletişim talepleri, meta veriler ve iletişimler, sözleşme bilgileri, iletişim bilgileri, adlar, web sayfası erişimi ve bir web sitesi aracılığıyla oluşturulan diğer verileri içerebilir, ancak bunlarla sınırlı değildir.

İçerik sağlayıcı, potansiyel ve mevcut müşterilerimizle olan sözleşmeyi yerine getirmek amacıyla (Madde 6 paragraf 1 bent b GDPR) ve çevrimiçi hizmetlerimizin profesyonel bir sağlayıcı tarafından güvenli, hızlı ve verimli bir şekilde sağlanması amacıyla (Madde 6 paragraf 1 bent b GDPR) kullanılır. .

Servis sağlayıcımız, verilerinizi yalnızca performans yükümlülüklerini yerine getirmek ve bu tür verilerle ilgili talimatlarımızı takip etmek için gerekli olduğu ölçüde işleyecektir.

3. Genel Bilgiler ve Zorunlu Bilgiler

Verilerin korunması

Bu sitenin operatörleri, kişisel verilerinizin güvenliğini oldukça ciddiye almaktadır. Kişisel verileriniz ilgili yerleşik yasal veri güvenliği yönetmelikleri ve işbu gizlilik politikası çerçevesinde tarafımızca gizli tutulmaktadır.

Sitelerimizden herhangi birini kullandığınız takdirde, kişisel verilerinizin çeşitli kısımları toplanacaktır. Kişisel bilgi, bireysel biçimde tanımlanmanız ile ilintili olabilecek her türlü veri anlamına gelmektedir. İşbu gizlilik politikası, hangi bilgilerin tarafımızca toplandığını, hangi amaçla kullanıldığını ve hangi biçimde toplandığını açıklamaktadır.

İnternet aracılığıyla iletilen verilerin (örn. e-posta iletişimi aracılığıyla) güvenlik ihlallerine maruz kalabildiğini lütfen unutmayınız. Verilerinizin üçüncül taraf erişimlerine karşı %100 mutlak olarak olarak korunması mümkün olamayabilmektedir.

Bu sitedeki verilerin işlenmesinden sorumlu taraf:

Metrohm AG

Ionenstrasse

9100 Herisau, Switzerland

Telefon: +41 71 353 85 85

E-posta: info@metrohm.com

Temsil: Patrick Grüninger

Sorumlu taraf, tek başına ya da diğer taraflarla birlikte kişisel verilerin (isimler, e-posta adresleri, vb.) işlenme amaç ve araçlarına karar veren özel veya tüzel kişiliktir.

Verilerin işlenmesine ilişkin onayınızın iptali

Çok çeşitli veri işleme işlemleri, yalnızca sizin açık rızanıza tabi olarak mümkündür. Ayrıca, bize vermiş olduğunuz herhangi bir onayı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken bize e-posta yoluyla resmi olmayan bir bildirim göndermektir. Bu, iptalinizden önce gerçekleşen herhangi bir veri toplamanın yasallığına halel getirmez.

Özel durumlarda veri toplanmasına itiraz hakkı; doğrudan reklama itiraz etme hakkı (Madde 21 GDPR)

Verilerin Madde 6 Bölüm 1 lit. e veya f GDPR temelinde işlenmesi durumunda, özel durumunuzdan kaynaklanan gerekçelere dayanarak kişisel verilerinizin işlenmesine istediğiniz zaman itiraz etme hakkına sahipsiniz. Bu aynı zamanda, bu hükümlere dayanan herhangi bir profil oluşturma için de geçerlidir. Herhangi bir veri işlemenin dayandığı yasal dayanağı belirlemek için lütfen bu Veri Koruma Beyannamesine bakın. Bir itirazda bulunursanız, ilgi alanlarınıza, haklarınıza ve özgürlüklerinize karşı ağır basan zorlayıcı korumaya tabi gerekçeler sunma durumunda olmamamız veya işlemenin amacının yasal hakların talep edilmesi, kullanılması veya savunulmasını gerektirmemesi koşulu ile, artık söz konusu kişisel verilerinizi işlemiyor olacağız  (GDPR Madde 21 Bölüm 1 uyarınca itiraz).

Kişisel verileriniz doğrudan reklam yapmak için işleniyorsa, etkilenen kişisel verilerinizin bu tür reklam amaçları doğrultusunda işlenmesine istediğiniz zaman itiraz etme hakkınız vardır. Bu, bu tür doğrudan reklamlarla bağlantılı olduğu ölçüde profil oluşturma için de geçerlidir. İtiraz ederseniz, kişisel verileriniz daha sonra doğrudan reklam amacıyla kullanılmayacaktır (GDPR Madde 21 Bölüm 2 uyarınca itiraz).

Yetkili denetleyici kuruma şikayette bulunma hakkı

GDPR'nin ihlal edilmesi durumunda, veri sahipleri, özellikle genellikle ikametgahlarının, iş yerlerinin bulunduğu üye devlette veya iddia edilen ihlalin meydana geldiği yerde bir denetleyici kuruma şikayette bulunma hakkına sahiptir. Bir şikayette bulunma hakkı, yasal başvuru olarak mevcut olan diğer idari veya mahkeme işlemlerinden bağımsız olarak geçerlidir.

Veri taşınabilirliği hakkı

Onayınız temelinde otomatik olarak işlediğimiz herhangi bir veriyi veya bir sözleşmeyi yerine getirmek için size veya üçüncü bir tarafa yaygın olarak kullanılan, makine tarafından okunabilen bir formatta teslim etmemizi talep etme hakkına sahipsiniz. Verilerin başka bir denetleyiciye doğrudan aktarılmasını talep etmeniz gerekiyorsa, bu yalnızca teknik olarak mümkünse yapılacaktır.

SSL ya da TLS şifreleme

Sitelerimiz, gerek güvenlik tedbirlerimiz çerçevesinde ve gerekse site operatörü olarak bizlere gönderebileceğiniz talep benzeri gizli içeriklerin güvenli iletimini koruma amaçlı olarak SSL ya da TLS şifreleme sistemini kullanmaktadır.Şifrelenmiş bir bağlantıyı, tarayıcınızın adres çubuğu http://’den https://’ye değiştiğinde ve tarayıcınızın adres çubuğunda kilit simgesi göründüğünde fark edebilirsiniz.

SSL ya da TLS şifreleme aktif hale geldiğinde, bize gönderdiğiniz veriler üçüncül taraflarca okunamaz.

Verilerin düzeltilmesi ve yok edilmesi hakkında bilgilendirme

Yasalar uyarınca, saklı tutulan herhangi bir kişisel verinizin kaynağı, alıcısı ve işlenme amacı hakkında istediğiniz zaman ücretsiz olarak bilgi edinme hakkına sahipsiniz. Ayrıca bu bilginin düzeltilmesini, engellenmesini ya da silinmesini de talep edebilirsiniz. Kişisel veriler konusu hakkında ek sorularınız bulunması durumunda aşağıda belirtilen adres bilgilerini kullanarak bizimle dilediğiniz zaman iletişime geçebilirsiniz.

İşleme kısıtlamaları talep etme hakkı

Kişisel verilerinizin işlenmesiyle ilgili olarak kısıtlamalar getirilmesini talep etme hakkınız vardır. Bunu yapmak için, “Yasal Bilgiler” bölümünde verilen adresten istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. İşlemenin kısıtlanmasını talep etme hakkı aşağıdaki durumlarda geçerlidir:

 1. Tarafımızca arşivlenen verilerinizin doğruluğuna itiraz etmeniz durumunda, bu iddiayı doğrulamak için genellikle biraz zamana ihtiyacımız olacaktır. Bu soruşturmanın devam ettiği süre boyunca, kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtlamamızı talep etme hakkına sahipsiniz.
 2. Kişisel verilerinizin işlenmesi hukuka aykırı bir şekilde yapılmış/yapılıyorsa, bu verilerin silinmesini talep etmek yerine verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme seçeneğiniz bulunmaktadır.
 3. Kişisel verilerinize artık ihtiyacımız yoksa ve yasal hakları kullanmak, savunmak veya talep etmek için verilerinize ihtiyacınız varsa, kişisel verilerinizin yok edilmesi yerine işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkınız bulunmaktadır.
 4. Madde uyarınca bir itirazda bulunduysanız. 21 Böl. 1 GDPR, haklarınız ve haklarımız birbirine karşı tartılmalıdır. Kimin çıkarlarının öncelikli olduğu belirlenmediği sürece, kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkınız bulunmaktadır.
 5. Kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtladıysanız, bu veriler - arşivlenmeleri hariç olmak üzere - yalnızca izninize tabi olarak veya yasal hakları talep etmek, kullanmak veya savunmak veya diğer gerçek kişilerin veya tüzel kişilerin haklarını korumak için işlenebilir. kuruluşlar veya Avrupa Birliği veya AB üye devletleri tarafından belirtilen önemli kamu yararı nedenleriyle.

İstenmeyen e postaların reddi

Bu sitenin yasal bildirim bölümünde paylaşılan iletişim verilerimizin, açıkça talep edilmediği sürece, tanıtım ve/veya bilgilendirme malzemeleri gönderilmesi amacıyla kullanımını kesin olarak yasaklamaktayız. Site operatörü, e-posta spam mesajları gibi talep edilmemiş reklam amaçlı materyallerin alınması durumunda belirli yasal işlemlere başvurma hakkını açıkça saklı tutmaktadır.

Hata Ödül programı

Genel güvenliğe önemli bir katkı sağlamak ve sistemlerimizi ve verilerimizi daha iyi korumak için her ipucu için minnettarız. Bir güvenlik açığı keşfettiyseniz, lütfen bunu hemen protect@metrohm.com adresinden bildirin. Daha sonra kritik olup olmadığı kontrol edilecek ve düzeltilmesi için gerekli önlemler alınacaktır. Ancak, resmi bir bug bounty programımız yoktur ve bu nedenle nakit ödül garanti edemeyiz. Değerli desteğiniz için teşekkür ederiz!

4. Veri koruma görevlisi

Yasal veri koruma görevlisi

Şirketimiz bünyesinde bir veri koruma görevlisi çalışmaktadır.

Posta adresi

Metrohm AG
c/o Data Protection Officer
Ionenstrasse
9100 Herisau, Switzerland

Telefon: +41 71 353 85 85
E-posta: dpo@metrohm.com

5. Sitemizde veri toplama

Çerezler

İnternet sitelerimizin bazıları çerezler kullanmaktadır. Çerezler bilgisayarınıza zarar vermez ve virüs içermez. Çerezler, internet sitelerimizin daha kullanıcı dostu, verimli ve güvenli olmasını sağlamaktadır. Çerezler bilgisayarınızda saklanan küçük metin dosyalarıdır ve tarayıcınız tarafından kaydedilmektedir.

Kullandığımız çerezlerin çoğu “oturum çerezi” olarak adlandırılmaktadır. Ziyaretinizden hemen sonra, bunlar otomatik olarak silinmektedir. Diğer çerezler ise siz onları silene kadar cihazınızın hafızasında kalmaktadır. Bu çerezler, sitemizi tekrar ziyaret ettiğinizde tarayıcınızın tanınmasını sağlamaktadır.

Tarayıcınızı, çerez kullanım politikası hakkında sizi bilgilendirecek şekilde ayarlayabilir ve böylece koşulsal olarak bir çerezi kabul veya reddetmeyi seçebilirsiniz. Alternatif olarak tarayıcınız belirli koşullar altında çerezleri otomatik olarak kabul edecek veya her zaman reddedecek, ya da kapattığınızda otomatik olarak silecek şekilde de ayarlanabilmektedir. Çerezleri devre dışı bırakmak, internet sayfasının işleyişini sınırlandırabilmektedir.

Elektronik haberleşmeyi sağlayan veya kullanmak istediğiniz belirli fonksiyonları yerine getiren çerezler (alışveriş sepeti gibi) GDPR’nin 6. madde, 1. paragraf, (f) bendi uyarınca saklı tutulmaktadır. İnternet sitesi operatörünün teknik hatalardan arınmış ve optimize edilmiş bir hizmet sağlama amaçlı olarak çerezlerin saklanmasıyla ilgili yasal ilgisi bulunmaktadır. Bunlar dışında, diğer çerezlerin de (örn. tarama davranışınızı analiz etmek için kullanılanlar) saklanması durumunda, söz konusu çerezler işbu gizlilik politikası çerçevesinde ayrı olarak ele alınacaktır.

Çerez Listesi

Çerez, bir web sitesinin - bir kullanıcı tarafından ziyaret edildiğinde - dil tercihiniz veya oturum açma bilgileriniz gibi sizinle ilgili bilgileri hatırlamak için tarayıcınızdan cihazınıza kaydetmesini istediği küçük bir veri parçasıdır (metin dosyası). Bu tanımlama bilgileri tarafımızca ayarlanır ve birinci taraf tanımlama bilgileri olarak adlandırılır. Ayrıca, reklam ve pazarlama çabalarımız için ziyaret ettiğiniz web sitesinin alanından farklı bir alan adından gelen üçüncü taraf çerezleri de kullanıyoruz. Daha spesifik olarak, tanımlama bilgilerini ve diğer izleme teknolojilerini aşağıdaki amaçlarla kullanırız:

Kesinlikle Gerekli Çerezler

Bu çerezler, web sitesinin çalışması için gereklidir ve sistemlerimizde kapatılamaz. Bunlar genellikle yalnızca sizin tarafınızdan yapılan ve gizlilik tercihlerinizi ayarlamak, oturum açmak veya formları doldurmak gibi hizmetler için bir talep anlamına gelen eylemlere yanıt olarak ayarlanır. Tarayıcınızı bu tanımlama bilgilerini engelleyecek veya sizi uyaracak şekilde ayarlayabilirsiniz, ancak sitenin bazı bölümleri çalışmaz. Bu tanımlama bilgileri, kişisel olarak tanımlanabilir herhangi bir bilgi saklamaz.

Çerez Alt Grubu Çerezler Kullanılan çerezler
ic-help.metrohm.com PHPSESSID Birincil taraf
activation.metrohm.com check.immediate.status Birincil taraf
omnis.metrohm.com metrohm_main#lang Birincil taraf
nelconfig.metrohm.com JSESSIONID Birincil taraf
metrohm.com sajssdk_2015_cross_new_user__zlcstore Birincil taraf
share.metrohm.com oc1gkfagvmce__Host-nc_sameSiteCookielax__Host-nc_sameSiteCookiestrict Birincil taraf
.metrohm.com OptanonConsentOptanonAlertBoxClosed Birincil taraf
usa-shop.metrohm.com __RequestVerificationToken__usrcookiesession1 Birincil taraf
www.metrohm.com ASP.NET_SessionIdcf_chl_2cf_chl_cc_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxcf_ob_infoGEO_RESOLVING_COOKIEnb-referrer-hostnamecf_chl_progcf_use_ob Birincil taraf
guide.metrohm.com ncs-Scb-enabled Birincil taraf
sweden-shop.metrohm.com LanguageId.ASPXAUTH_SS_s Birincil taraf
adrac.iljmp.com symfony Üçüncül taraf
widget-mediator.zopim.com AWSALBCORS Üçüncül taraf

Performans çerezleri

Bu çerezler, sitemizin performansını ölçebilmemiz ve iyileştirebilmemiz için ziyaretleri ve trafik kaynaklarını saymamıza olanak tanır. Hangi sayfaların en çok ve en az popüler olduğunu bilmemize ve ziyaretçilerin sitede nasıl hareket ettiğini görmemize yardımcı olurlar. Bu tanımlama bilgilerinin topladığı tüm bilgiler topludur ve bu nedenle anonimdir. Bu tanımlama bilgilerine izin vermezseniz, sitemizi ne zaman ziyaret ettiğinizi bilemeyeceğiz ve performansını izleyemeyeceğiz.

Çerez Alt Grubu Çerezler Kullanılan çerezler
iam.metrohm.com _gid_gat_UA- Birincil taraf
www.metrohm.com nb-start-page-url Birincil taraf
metrohm.com _ym_mp2_substs_56206300__hssrc_gametrika_enabled_ym_visorc__hstc_gat_UA-nnnnnnn-nn_gclxxxx_ym_isad_ym_mp2_track_56206300_ym_d__hssczte2095 Birincil taraf
mc.yandex.ru metrika_enabled Üçüncül taraf
metrohm.com _ym_uid Üçüncül taraf
Google Inc. , USA Google Tag Manager Üçüncül taraf
sgoutong.baidu.com nb-referrer-hostname, nb-start-page-url Üçüncül taraf
aifanfan.baidu.com nb-referrer-hostname, nb-start-page-url Üçüncül taraf
miao.baidu.com ab_jid Üçüncül taraf
nr-data.net JSESSIONID Üçüncül taraf
s.yjtag.jp __bterr Üçüncül taraf
p.qiao.baidu.com BD_CG_9772515 Üçüncül taraf

İşlevsel çerezler

Bu çerezler, web sitesinin gelişmiş işlevsellik ve kişiselleştirme sağlamasına olanak tanır. Tarafımızdan veya sayfalarımıza hizmetlerini eklediğimiz üçüncü taraf sağlayıcılar tarafından belirlenebilir. Bu tanımlama bilgilerine izin vermezseniz, bu hizmetlerin bir kısmı veya tamamı düzgün çalışmayabilir.

Çerez Alt Grubu Çerezler Kullanılan çerezler
metrohm.com __zlcmidhubspotutk Birincil taraf
www.metrohm.com Hm_ck_xxxxxxxxxxxxxxx First Party
static.zdassets.com __zlcid Üçüncül taraf
baidu.com ab_sr Üçüncül taraf
miao.baidu.com ab_bid Üçüncül taraf

Hedefleme çerezleri

Bu çerezler, reklam ortaklarımız tarafından sitemiz aracılığıyla ayarlanabilir. Bu şirketler tarafından ilgi alanlarınızın bir profilini oluşturmak ve size diğer sitelerde ilgili reklamları göstermek için kullanılabilirler. Doğrudan kişisel bilgileri saklamazlar, ancak tarayıcınızı ve internet cihazınızı benzersiz bir şekilde tanımlamaya dayanırlar. Bu tanımlama bilgilerine izin vermezseniz, daha az hedeflenmiş reklamlarla karşılaşırsınız.

Targeting Cookies

Çerez Alt Grubu Çerezler Kullanılan çerezler
metrohm.com _gat_gtag_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx_fbp Birincil taraf
www.metrohm.com cf_chl_seq_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxHm_lpvt_ Birincil taraf
baidu.com BAIDUID Üçüncül taraf
ads.linkedin.com lang Üçüncül taraf
hubspot.com __cf_bm Üçüncül taraf
www.facebook.com   Üçüncül taraf
linkedin.com lang, bcookie, UserMatchHistory, li_gc, AnalyticsSyncHistory, lidc Üçüncül taraf
www.linkedin.com bscookie Üçüncül taraf
hm.baidu.com HMACCOUNT Üçüncül taraf

Kişiselleştirilmiş reklamlar ve içerik, reklam ve içerik ölçümü, hedef kitle bilgileri ve ürün geliştirme

Reklamlar ve içerik bir profile göre kişiselleştirilebilir. Reklamları ve içeriği daha iyi kişiselleştirmek için daha fazla veri eklenebilir. Reklam ve içerik performansı ölçülebilir. Reklamları ve içeriği gören kitleler hakkında fikir edinilebilir. Veriler, kullanıcı deneyimi, sistemler ve yazılımlar oluşturmak veya geliştirmek için kullanılabilir.

 • Temel reklam seçimi
  Görüntülediğiniz içeriğe, kullandığınız uygulamaya, yaklaşık konumunuza veya cihaz tipinize göre size reklamlar gösterilebilir.
 • Kişiselleştirilmiş bir reklam profili oluşturma
  Sizinle alakalı kişiselleştirilmiş reklamlar göstermek için siz ve ilgi alanlarınız hakkında bir profil oluşturulabilir.
 • Kişiselleştirilmiş reklam seçimi
  Sizinle ilgili bir profile göre size kişiselleştirilmiş reklamlar gösterilebilir.
 • Kişiselleştirilmiş bir içerik profili oluşturma
  Sizinle alakalı kişiselleştirilmiş içeriği size göstermek için siz ve ilgi alanlarınız hakkında bir profil oluşturulabilir.
 • Kişiselleştirilmiş içerik seçimi
  Sizinle ilgili bir profile göre size kişiselleştirilmiş içerik gösterilebilir.
 • Reklam performansı ölçümü
  Gördüğünüz veya etkileşimde bulunduğunuz reklamların performansı ve etkinliği ölçülebilir.
 • İçerik performansı ölçümü
  Gördüğünüz veya etkileşimde bulunduğunuz içeriğin performansı ve etkinliği ölçülebilir.
 • Kitle içgörüleri oluşturmak için pazar araştırması uygulama
  Pazar araştırması, siteleri/uygulamaları ziyaret eden ve reklamları görüntüleyen kitleler hakkında daha fazla bilgi edinmek için kullanılabilir.
 • Ürüngeliştirme ve iyileştirme
  Verileriniz mevcut sistemleri ve yazılımları iyileştirmek ve yeni ürünler geliştirmek için kullanılabilir.

Hassas coğrafi konum verilerini kullanma

Kesin coğrafi konum verileriniz, bir veya daha fazla amacı desteklemek için kullanılabilir. Bu, konumunuzun birkaç metre içinde doğru olabileceği anlamına gelir.
 

Güvenlik sağlama, dolandırıcılığı önleme ve hata ayıklama

Verileriniz, dolandırıcılık faaliyetlerini izlemek ve önlemek ve sistemlerin ve süreçlerin düzgün ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak için kullanılabilir.
 

Teknik olarak reklam veya içerik sunma

Cihazınız, reklamları ve içeriği görmenizi ve bunlarla etkileşim kurmanızı sağlayan bilgileri alabilir ve gönderebilir.
 

Çevrimdışı veri kaynaklarını eşleştirme ve birleştirme

Çevrimdışı veri kaynaklarından gelen veriler, bir veya daha fazla amacı desteklemek için çevrimiçi etkinliğinizle birleştirilebilir.
 

Farklı cihazları bağlama

Bir veya daha fazla amacı desteklemek için farklı cihazlar size veya evinize ait olarak belirlenebilir.
 

Tanımlama için otomatik olarak gönderilen cihaz özellikleri alma ve kullanma

Cihazınız, IP adresi veya tarayıcı türü gibi otomatik olarak gönderdiği bilgilere göre diğer cihazlardan ayırt edilebilir.

İletişim Formu

Bir iletişim formu aracılığı ile tarafımıza herhangi bir talep gönderdiğinizde, söz konusu talebinize ve olası takip edebilecek sorulara cevap vermek amaçlı olarak verdiğiniz iletişim detayları da dahil olmak üzere forma girilen verileri toplamaktayız. Bu bilgileri izniniz olmadan hiçbir şekilde paylaşmıyoruz.

Bu çerçevede, iletişim formuna girdiğiniz herhangi bir veri sadece sizin izniniz koşulu ile GDPR Madde 6(1)(a) uyarınca işlenmektedir. Vermiş olduğunuz izni istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Bu talebinizi belirten resmi olmayan bir e-postayı tarafımıza göndermeniz yeterli olacaktır. Talebiniz tarafımıza ulaşmadan önce işlenmiş veriler hala yasal olarak işleme tâbi olabilmektedir.

İletişim formunda sağladığınız verileri, siz silinmelerini talep edene, saklama izinlerini iptal edene veya saklanma amaçları artık geçerliliklerini yitirene (örneğin, isteğiniz yerine getirildikten sonra) dek muhafaza etmekteyiz. Diğer her tür zorunlu yasal hüküm, özellikle de zorunlu veri saklama sürelerine ilişkin olanlar, işbu hükümden etkilenmemektedir.

6. Sosyal medya

Facebook eklentileri (Beğen & Paylaş butonları)

İnternet sayfalarımız, Facebook, Facebook Inc. 1Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA sosyal ağı için eklentiler bulundurmaktadır. Facebook eklentileri sitemizde bulunan Facebook logosu ya da “Beğen” butonu aracılığı ile gözlemlenebilmektedir. Facebook eklentileri hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Facebook eklentileri genel sayfasına gitmek için tıklayın

Sitelerimizden birini ziyaret ettiğinizde, eklenti aracılığıyla tarayıcınız ve Facebook sunucusu arasında doğrudan bir bağlantı kurulmaktadır. Bu da Facebook’un IP adresiniz üzerinden sitemizi ziyaret ettiğinize dair bilgi almasını sağlamaktadır. Facebook’ta oturumunuz açıkken Facebook “Beğen” butonuna tıkladığınızda, sitemizin içeriğini Facebook profilinize aktarabilirsiniz. Böylece Facebook’un kullanıcı hesabınız ile sitemizdeki ziyaretinizi ilişkilendirmesini sağlanmaktadır. Bu sitenin operatörü olarak, Facebook’a aktarılan bilgilerin içeriği ya da Facebook’un bu verileri nasıl kullandığı hakkında bir bilgimiz olmadığını özellikle belirtmek isteriz. Daha fazla bilgi için Facebook’un gizlilik politikasını incelemenizi rica ediyoruz.

Facebook gizlilik politikasını görüntülemek için tıklayın

Facebook’un sitemize ziyaretinizi Facebook hesabınızla ilişkilendirmesini istemiyorsanız, lütfen Facebook hesabınızdaki oturumunuzu kapatınız.

Twitter eklentisi

Twitter hizmetinin işlevleri, internet sayfamız ve uygulamalarımıza entegre edilmiştir. Bu özellikler Twitter Inc. 1355 Merket Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA tarafından sunulmaktadır. Twitter’ı ve “Retweet” işlevini kullandığınızda, ziyaret ettiğiniz siteler Twitter hesabınıza bağlanmakta ve bu bilgi diğer kullanıcılarla paylaşılmaktadır. Bu esnada, veriler de Twitter’a aktarılmaktadır. Bu sayfaların sağlayıcısı olarak, iletilen verilerin içeriği ya da bunların Twitter tarafından nasıl kullanılacağı hakkında bilgiye sahip olmadığımızı özellikle belirtmek isteriz. Daha fazla bilgi için, Twitter’ın gizlilik politikası sayfasını incelemenizi rica ediyoruz:

Twitter gizlilik politikası sayfasına gitmek için tıklayın

Twitter’daki gizlilik tercihlerinizi hesap ayarlarınızdan düzenleyebilirsiniz.

Twitter ayarlarına gitmek için tıklayın

LinkedIn eklentisi

Sitemiz LinkedIn ağının işlevlerini kullanmaktadır. Bu hizmet, LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA tarafından sağlanmaktadır.

LinkedIn özellikleri içeren sayfalarımızdan herhangi birini ziyaret ettiğinizde, tarayıcınız LinkedIn sunucularıyla doğrudan bir bağlantı kurmaktadır. LinkedIn, IP adresiniz aracılığıyla sayfalarımızı ziyaret ettiğiniz bilgisini almaktadır. LinkedIn oturumunuz açık ve LinkedIn “Öner” butonunu kullanırsanız, LinkedIn’in sitemize ziyaretinizi kullanıcı hesabınızla ilişkilendirmesi mümkün olabilmektedir. Bu sayfaların sağlayıcısı olarak, aktarılan verilerin içeriğini ya da bunların LinkedIn tarafından nasıl kullanıldığını bilmediğimizi özellikle belirtmek isteriz.

Daha fazla bilgi için LinkedIn gizlilik politikası sayfasını incelemenizi rica ediyoruz:

LinkedIn gizlilik politikası sayfasına gitmek için tıklayın

7. Kullanılan servis sağlayıcılar

imc

Öğrenme Yönetim Sistemimizi (LMS) kullanırsanız, LMS'yi çalıştıran imc'ye yönlendirileceksiniz. Kayıt sırasında verdiğiniz bilgiler, kurs/eğitim ve test sonucu tarih ile birlikte Metrohm Grubu ile paylaşılacaktır. Metrohm Grubu, verileri grup dışında paylaşmayacaktır.

LMS'de depolanan veriler, her durumda 10 yıl sonra, veriler artık alakalı olmadığında silinecektir.

imc hakkında daha fazla bilgi

imc gizlilik politikasına git

8. Analiz ve reklam

Google Analytics

İnternet sitelerimiz, bir analiz hizmeti olarak Google Analytics’i kullanmaktadır. Bu hizmet Google Analytics, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA tarafından yönetilmektedir.

Google Analytics, “çerezler” kullanmaktadır. Bunlar bilgisayarınızda saklanan metin dosyaları olup internet sitesini nasıl kullandığınızla ilgili analiz yapılmasını sağlamaktadır. İnternet sitesini kullanımınızla ilgili çerezler tarafından elde edilen bilgi, genellikle ABD’deki Google sunucusuna aktarılmakta ve burada saklanmaktadır.

Google Analytics çerezleri, GDPR Madde 6(1)(f) çerçevesinde kaydedilmektedir. İnternet sitesi operatörü hem internet sitesini hem de reklamlarını optimize etme amaçlı olarak kullanıcı davranışını analiz etmek için yasal olarak geçerli bir ilgi duymaktadır.İnternet sitelerimiz, bir analiz hizmeti olarak Google Analytics’i kullanmaktadır. Bu hizmet Google Analytics, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA tarafından yönetilmektedir.

IP anonimleştirme

İnternet sitelerimizde, IP anonimleştirme özelliğini aktifleştirmiş bulunmaktayız. IP adresiniz, Amerika Birleşik Devletleri’ne iletilmeden önce Google tarafından Avrupa Birliği ya da Avrupa Ekonomik Bölgesindeki Anlaşmaya uyan diğer taraflar bünyesinde kısaltılmaktadır. Yalnızca istisnai durumlarda, tam IP adresi Amerika Birleşik Devletleri’nde yer alan bir Google sunucusuna gönderilerek ortada kısaltılır. Google bu bilgiyi, bu internet sayfasının operatörü adına sayfa kullanımınızı değerlendirmek, internet sayfası aktivitesinden raporlar oluşturmak, internet sitesi hareketlerinden ve internet kullanımından yola çıkarak internet sitesi yöneticisine farklı hizmetler sunmak amaçlı olarak kullanacaktır. Google Analytics’in bir parçası olarak tarayıcınız tarafından iletilen IP adresi, Google’da bulunan başka herhangi bir veriyle birleştirilmeyecektir.

Tarayıcı eklentisi

Bu çerezlerin saklanmasını, tarayıcınızda uygun ayarları seçerek engelleyebilirsiniz. Ancak belirtmek isteriz ki bunu yaparak bu internet sitesinin tam işlevselliğinden faydalanmanız mümkün olamayacaktır. İnternet sitesini kullanışınız hakkında çerezler tarafından üretilen verilerin (IP adresiniz de dâhil olmak üzere) Google’a geçmesini ve bu verilerin Google tarafından işlenmesini de bir tarayıcı eklentisi yükleyerek önleyebilirsiniz:

Tarayıcı eklentisini indirmek için tıklayın

Dış kaynaklı veri işleme

Verilerimizin işlenmesi için dış kaynaklı hizmet tedariği konusunda, Google ile anlaşmamız bulunmakta olup Google Analytics’i kullanırken AB veri koruma yetkililerinin kesin gereksinimlerini tam olarak uygulamaktayız.

Mouseflow®

Oturum tekrarı, ısı haritaları, huniler, form analitiği, geri bildirim kampanyaları ve benzeri işlevler sağlayan bir web sitesi analiz aracı olan Mouseflow®'u etkinleştirdik. Hizmet, Flaesketorvet 68, 1711 Copenhagen V, Danimarka'da bulunan Mouseflow ApS tarafından sağlanmaktadır. Mouseflow® tıklamalarınızı, fare hareketlerinizi, kaydırmayı, ziyaret edilen sayfaları ve içeriği, sitede geçirilen süreyi, tarayıcıyı, işletim sistemini, cihaz tipini (masaüstü/tablet/telefon), ekran çözünürlüğünü, ziyaretçi tipini (ilk kez/geri dönen), yönlendireni, anonimleştirilmiş IP adresi, konum (şehir/ülke), dil ve benzeri meta verileri kaydedebilmektedir. Mouseflow® kurulu olmadığı sayfalarda herhangi bir bilgi toplamaz ve web tarayıcınız dışında bilgi izlemez veya toplamaz.

Mouseflow®'un site ve alt sayfalarındaki davranışlarınızı analiz etmesini istemiyorsanız, her web sayfasının altbilgi bölümünde bulunan "Tercihleri Yönetin" bağlantısına tıklayarak uygun ayarları yapabilirsiniz. Devre dışı bırakmak için https://mouseflow.com/opt-out/ adresine de gidebilirsiniz.

Mouseflow gizlilik politikasına gidin

9.  ClickDimensions pazarlama ve analiz yazılımı

Bazı web sitelerimiz ClickDimensions pazarlama ve analiz yazılımı kullanır. ClickDimensions operatörü, 5901 Peachtree Dunwoody Road, NE suite B500 Atlanta, GA 30328, ABD adresinde bulunan ClickDimensions LLC.'dir.

ClickDimensions, kullanıcıların belirli web siteleri ve sayfalardaki davranışlarıyla ilgili verileri toplar ve analiz eder. Bu tür veriler şunları içerebilir:

 • web sitelerine ve alt sayfalara yapılan ziyaretler,
 • sitede geçirilen süre,
 • kullanıcının ClickDimensions kullanan web sitesine eriştiği web sitesi

Kullanıcılara sitedeki ve alt sayfalarındaki davranışlarına göre hedeflenmiş, alakalı içerik sağlamak için ClickDimensions kullanıyoruz.

ClickDimensions, kullanıcının bilgisayarında saklanan ve web sitemizin kullanımının analiz edilmesini sağlayan tanımlama bilgileri kullanır (bkz. bölüm 5 "Sitemizde veri toplama"). ClickDimensions'ın site ve alt sayfalarındaki davranışlarınızı analiz etmesini istemiyorsanız, her web sayfasının altbilgi bölümünde bulunan "Tercihleri Yönetin" bağlantısına tıklayarak uygun ayarları yapabilirsiniz.

ClickDimensions gizlilik politikasına gidin