İstenen sayfanın yerel versiyonuna yönlendirildiniz

İnternet sitesine giriş ve Metrohm uygulamaları : Aşağıdaki terimlerin ve koşulların uygulanabilirliği

Metrohm AG ve Metrohm Turkey (bundan böyle sırayla “Metrohm” ve “Metrohm Turkey” olarak anılacaklardır) internet sitelerine giriş yaparak ve/veya Metrohm uygulamalarını indirerek aşağıda yer alan terimler ve koşulları anladığınızı ve kabul ettiğinizi beyan etmiş olmaktasınız. Bu terim ve koşulları kabul etmemeniz durumunda lütfen internet sitelerimize giriş yapmayınız ve uygulamalarımızı kullanmayınız.

Telif ve diğer Entelektüel Mülkiyet Hakları

Metrohm ve Metrohm Turkey internet siteleri ve Metrohm uygulamalarında yer alan içeriğin tamamı telif hakları ile korunmaktadır. Metrohm ve Metrohm Turkey internet siteleri ve Metrohm uygulamalarında yer alan içeriğin tüm telif hakları Metrohm ve Metrohm Turkey‘in mülkiyetinde bulunmaktadır. Metrohm ve Metrohm Turkey‘in yazılı izni ve onayı olmaksızın internet site ve uygulama içeriklerinin, ve/veya logolarının umumi ve/veya ticari amaçla reprodüksiyonu, transferi, değiştirilmesi veya kullanılması yasaktır.

“Metrohm” ve “Metrohm Turkey” kelimelerinin yanı sıra Metrohm ve Metrohm Turkey logoları, Metrohm ve Metrohm Turkey‘in tescilli ticari marka ve/veya hizmet markalarıdır.

İçeriklerde kullanılan belirli kelimeler veya işaretler ile bağlantılı olabilecek, tescilli olsun veya olmasın, diğer ticari markalar, hizmet markaları veya ticari adlar ile ilintili herhangi bir beyanda bulunulmamak ile birlikte, ilgili beyanın bulunmayışı hiçbir şekilde söz konusu markalar, ticari adlar, kelime ve işaretlerin yasal koruma altında bulunmadığı anlamına gelmez.

Bu dokümanlarda tanımlanmış ürün, proses veya teknolojilerin herhangi biri Metrohm, Metrohm Turkey veya bir başka üçüncül tarafın saklı tutmakta olduğu diğer Entelektüel Mülk Hakları’na tabi olabilir.

Bu çerçevede, tescilli olsun veya olmasın, Metrohm ve Metrohm Turkey‘e ait yukarıda belirtilen Entelektüel Mülk Hakları‘nın hiçbir biçimde kullanımına izin verilmemektedir.

Feragat

İnternet sitesi ve uygulamalar ile ilgili bilgi

Metrohm ve Metrohm Turkey, internet siteleri ve uygulamalarında yer alan bilgilerin derlenmesi ve güncellemesi konularında azami özeni göstermektedir. Bununla birlikte, Metrohm ve/veya Metrohm Turkey, internet siteleri ve/veya uygulamalarında sunulan bilgilerin doğruluğunu ve bütünlüğünü garanti edemeyeceği gibi, söz konusu bilgilerin güncelliğini de garanti edemez. Ürünler, spesifikasyonlar ve kullanımları ile ilgili sorularınız için ilgili kullanım kılavuzlarını incelemenizi ve/veya yetkili bir Metrohm uzmanı ile temasa geçmenizi rica ederiz.

Üçüncül bir tarafın internet sitesine yöneltilmiş bir internet bağlantısını kullandığınızda Metrohm ve/veya Metrohm Turkey internet sayfalarını terketmiş olursunuz.  Metrohm ve/veya Metrohm Turkey, kendi internet siteleri ve/veya uygulamaları ile bağlantılı olabilecek üçüncül taraf internet sitelerinin doğruluğunu tasdik edemeyeceği gibi, içerikleri ile ilgili – özellikle mevcut herhangi bir sunum, teklif, bilgi, düşünce, görüş, vb. hakkında – hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

Değişiklik Gerçekleştirme Hakkı

Tüm bilgiler, betimlemeler, bağlantılar veya diğer mesajlar Metrohm ve/veya Metrohm Turkey tarafından herhangi bir zamanda önceden kullanıcıya bildirim ve açıklama yapılmaksızın değiştirilebilir. Metrohm ve/veya Metrohm Turkey, internet sitelerinde yer alan eski tarihli herhangi bir bilgiyi sitelerinden kaldırmak zorunda olmadıkları gibi, söz konusu bilgilerin eski tarihli olduğunu özellikle belirtmek zorunda da değildirler.

Sorumluluk tartı

Metrohm ve/veya Metrohm Turkey, kanunen yasaklanmış olmadığı sürece, internet sitelerinin ve uygulamalarının erişimi, kullanımı, içeriklerinde bulunan tekil bileşenlerin kullanımı ve sunulan bilgiler ile ilintili direkt veya dolaylı olarak oluşabilecek herhangi bir türde hasar hakkında hiçbir sorumluluk taşımamaktadır. Metrohm ve/veya Metrohm Turkey internet sitelerinin ve/veya uygulamalarının işlevlerinin bir kısmı ya da tamamının kesintiye uğraması nedeni ile oluşabilecek hasarlar da aynı biçimde ve kapsamda sorumluluk dışındadır.

Bunlara ek olarak, Metrohm ve/veya Metrohm Turkey, internet siteleri ve/veya uygulamaları dahilinde yer alan işlevlerin hata içermediğini, hataların düzeltildiğini, internet siteleri, uygulamaları ve ilintili sunucuların bilgisayar virüsleri ve diğer zararlı bileşenleri içermediğini garanti edemez ve bu konularda herhangi bir sorumluluk taşımaz.

Metrohm ve/veya Metrohm Turkey ‘e ait internet siteleri ve/veya uygulamalarında yer alan bilgiler herhangi bir ifade veya ima edilmiş garanti olmaksızın “olduğu gibi” sunulmaktadır.

Ürün spesifikasyonları ve uygulamalar

Metrohm ve Metrohm Turkey, internet siteleri ve/veya uygulamalarında ürünleri ile ilgili çeşitli teknik spesifikasyonlar ve söz konusu ürünler ile ilintili uygulamalar sunmaktadır. Söz konusu spesifikasyonlar, Metrohm ürünleri ile ilgili kullanım kılavuzlarının herhangi bir bölümünü oluşturmayacağı gibi, teknik ürünlerin satın alınması ile ilgili alınacak kararlar için tavsiye veya rehberlik niteliğine de sahip değildir. Metrohm ve Metrohm Turkey internet siteleri ve/veya uygulamalarında sunulan bilgiler genel bilgi amaçlı olup, herhangi bir zamanda önceden kullanıcıya bildirim ve açıklama yapılmaksızın değiştirilebilmektedir. Bu nedenle, internet siteleri ve/veya uygulamaları dahilinde sunulan Metrohm ürünleri ile ilgili teknik spesifikasyonlar ve ürünler ile ilintili ayrıntılar realiteden farklılık gösterebilmektedir. Bağlayıcı spesifikasyonlar ve bilgiler sadece müşterinin satın almış olduğu ürüne ait kullanım kılavuzu dahilinde yer alanlar ile sınırlıdır. Bir Metrohm ürününün müşteri ihtiyaçlarını karşılayabilme durumu ile ilintili sorular da dahil olmak üzere, gerekli teknik spesifikasyonlar ve uygulamalar hakkındaki tüm konularda yetkili bir Metrohm uzmanından veya resmi distribütörlerimizden görüş alınması gerekli olacaktır.

Metrohm ve/veya Metrohm Turkey internet siteleri ve/veya uygulamalarında yer alan hiçbir bilgi, ısrar veya teklif niteliği taşımamakta ve herhangi bir türde yasal eylem daveti teşkil etmemektedir. Söz konusu içerik sadece bilgilendirne ve tanıtım amaçlı olarak sunulmaktadır. Metrohm ürünlerinin satın alınmasına konu herhangi bir satınalma sözleşmesi içeriği (örn. teknik veriler, fiyat ve Metrohm ürün uygulamaları) sadece söz konusu sözleşmenin kendisi ve dahili bileşenlerinden oluşmaktadır (internet sitelerimiz ve/veya uygulamalarımızda yer alan spesifikasyonlar hiçbir zaman bir sözleşmenin alt bölümünü oluşturmamaktadır).