İstenen sayfanın yerel versiyonuna yönlendirildiniz

Metrohm IC sistemleri, aşağıdaki seçenekler ile genişletilebilir:

 • Sofistike örnekleme sistemleri (MARGA ve PILS)
 • Basit numune hazırlama sistemleri (CIC)
 • Yüksek hassasiyetli tespit sistemleri (IC-MS, IC-ICP/MS, ve daha fazlası)
 • Tek bir sistem ile çoklu-parametre analizleri, ör. Metrohm IC ile titrasyon veya voltametrenin birleştirildiği sistemler (TitrIC ve VoltIC)

Sofistike örnekleme sistemleri

marga

Ortam havasının online izlenmesi

MARGA (Monitor for AeRosols and Gases in Ambient air) ortamdaki havanın online olarak izlenmesi için özel bir çözümdür.

MARGA aerosoldeki ve ortam havasındaki belirli bir hacim içerisindeki gaz fraksiyonundan iyonik yükleri toplar (anyon ve katyon), bir solüsyon haline getirir ve analiz için çift kanallı iyon kromatografi sistemine enjekte eder.

MARGA hakkında daha fazla bilgi alın

 

Aerosoller için inline numune hazırlama

Metrohm Process Analytics, Process analyzer systems, Angle front view, Research, aerosols, Metrohm AeRosol Sampler, Aerosol Collector, SJAC, Steam Jet Aerosol Collector, PILS, wet part

Metrohm AeRosol Sampler «MARS», bir hava akımından aerosol partiküllerini örnekleyen ve bunları sulu faza getiren bir numune hazırlama modülüdür.

Suda çözünür iyonik fraksiyon (anyonlar ve katyonlar) daha sonra İyon Kromatografisi (örn. Metrohm Compact veya Professional IC serisi), Voltammetri (örn. Metrohm Professional VA serisi) veya diğer herhangi bir uygun analiz tekniği ile analiz edilebilmektedir.

MARS ve hava izleme hakkında daha fazlasını öğrenmek için tıklayın

Basit numune hazırlama

Combustion IC, CIC, TEI, Trace Elemental Instruments, Metrohm Combustion IC, Combustion oven (TEI), Liquid introduction module, GLS Sampler (TEI), 920 Absorber Module, 930 Compact IC Flex Oven/SeS/PP/Deg

Yakılabilen örnekler

Pirohidrolitik yakmalı iyon kromatografi (Pyrohydrolytic Combustion Ion Chromatography - CIC) otomasyonlu iyon kromatografi için tüm yakılabilen örneklerde aralığı genişletir.

CIC, katı, viskoz, sıvı ve gaz gibi değişen numune matrikslerindeki çeşitli halojenleri ve sülfürü belirlemek için tercih edilen bir yöntemdir.

 • Tam otomasyonlu rutin analizler
 • Numune verimliliği ve doğru sonuçlar açısından bakıldığında "offline digestion" metotlarından üstün yöntem
 • AOF ya da AOX gibi toplam parametrelerin yanı sıra her biri farklı halojen

Brochure: Combustion Ion Chromatography (8.000.5389, PDF, 804 KB)

Brochure: Combustion IC TEI (8.000.5380, PDF, 884 KB)

Hassas tespit

IC,MS

IC/MS veIC-ICP/MS

İyon kromatografi sisteminizin kapsamını, kütle spektrometresi(IC-MS) ile ya da indüktif olarak eşleşmiş plazma kütle spektrometresi (IC-ICP/MS) ile genişletebilirsiniz.

 • Yüksek hassasiyet ve seçicilik
 • Maksimum güvenilirliğin zorunlu olduğu parametrelerin belirlenmesi (ör. içme suyunda bulunan haloasetik asitler veya krom türleri gibi zehirli safsızlıkların izlenmesi)
 • Örnekle ilgili nicel ve nitel bilgiler

IC ve kütle spektrometrelerinin eşleştirilmesi hakkında daha fazla bilgi edinin

Çoklu Parametre Analizi

Kapsamlı su analizleriniz için, çoklu parametre tespitinde direkt ölçüm, titrasyon ya da voltametri tekniklerini, iyon kromatografi ile tek bir tam otomatik sistemde birleştirebilirsiniz.

TitrIC

TitrIC flex – titrasyon ve IC’nin birleşimi

 • Titrasyon, direkt ölçüm (ör. pH) ve iyon kromatografiyi (hepsi de aynı üreticiden) bir araya getiren benzersiz sistem birleşimi
 • Üç analitik teknik için tek bir oto-örnekleyici
 • Tüm sonuçlar için ortak bir veritabanı ve tek bir rapor
 • Titrasyon ve iyon kromatografi, birbirinden bağımsız olarak ya da paralel olarak birlikte çalıştırılabilir
 • Numune sayısı arttıkça genişletilebilen, modüler OMNIS numune robotu seçeneği

Brochure: TitrIC flex (8.000.5300, PDF, 2.2 MB)

VoltIC

VoltIC Professional –voltametri ve IC’nin birleşimi

IC ve voltametrinin güçlü yönleri, eser iyon analizi için tek bir güçlü sistemde birleştirilmiştir.

 • Tam otomatik numune analizi
 • Çalışma tek bir yazılım kullanılarak yapılır: MagIC Net
 • Tüm sonuçlar için ortak bir veritabanı ve tek bir rapor

VoltIC Professional – kombine eser analizi için esnek çözüm (8.000.5207, PDF, 690 KB)

İhtiyaçlarınıza en uygun sistemi mi arıyorsunuz?

Metrohm temsilcinizle görüşün ve ihtiyaçlarınız için en doğru çözümü bulun!

IC/MS ve ICP/MS hakkında daha fazla bilgi almak ister misiniz?

Ücretsiz white paper yayınını indirmek için tıklayın

Ücretsiz white paper yayınımızı indirerek, iyon kromatografi sistemi ile kütle spektrometrisinin ve/veya plazma kütle spektrometrisinin birleştirilmesi hakkında daha fazla bilgi edinin.

İyon kromatografi uygulamalarına göz atın

Metrohm İyon Kromatografi sistemlerini keşfedin