İstenen sayfanın yerel versiyonuna yönlendirildiniz

Hava kalitesi sağlığımız ve çevre açısından hayati bir öneme sahiptir.

MARGA, hava kalitesi üzerinde doğrudan etkisi olan suda çözünür gaz ve aerosol bileşenlerinin kesintisiz bir biçimde ölçülmesine olanak tanıyan tam otonom bir örnekleme ve ölçüm sistemidir. Bu sonuçlar daha sonra öncü gazlardan aerosol oluşumunu ve konsantrasyonlarının ve kompozisyonlarının günlük ve mevsimsel döngülerle nasıl değiştiğini incelemek için kullanılabilmektedir.

MARGA

Çarpıcı özellikler

  1. Tek bir yazılım üzerinden örnekleme, analiz kontrolü ve tam diyagnostik bilgi görüntüleyebilme
  2. Çift kanallı iyon kromatografi ile suda çözünür gaz ve aerosol bileşenlerinin eş zamanlı ölçümü
  3. 1 saatlik zaman çözünürlüğü: Örneklemeyi takip eden 1 saat içinde tüm sonuçlar hazır
  4. 10L emici çözelti ile 2 haftaya kadar müdahale gerektirmeksizin çalışma
  5. Kalibrasyon ihtiyacını ortadan kaldıran dahili standart ile ölçüm

MARGA, Monitor for AeRosols and Gases in ambient Air, hava kalitesini tam otonom bir şekilde izlemek için dünya çapında resmi devlet kurumları ve araştırma kuruluşları tarafından kullanılmıştır. Bu analizör, aynı hava kütlesindeki gazları ve aerosolleri ölçebilmektedir. Bunlar, suda seçici olarak çözülerek birbirlerinden ayrılırlar. Elde edilen çözeltiler daha sonra iletkenlik tespiti ile iyon kromatografisi yoluyla analiz edilir. Gazları aerosollerden ayırmak, önemli öncü gazların ve aerosollerde bulunan bir sonraki inorganik iyonik türlerin saptanmasına izin verir.

Ölçebildiğimiz gazlardan ve aerosollerden bazıları şu şekilde listelenebilir: HCl, HNO3, HONO, SO2, NH3, HF (2060 MARGA Analizörleri ile opsiyoneldir) ve aerosoller de şunları içermektedir: Cl-, NO3-, SO42-, Mg2+, K+, NH4+, Na+, Ca2+, F- (2060 MARGA Analizörleri ile opsiyoneldir).

MARGA

2060 MARGA'nın iki versiyonu mevcuttur:

  • The 2060 MARGA Research araştırma uğraşları sırasında (örneğin mevsimsel döngüleri incelemek amacıyla) hava izleme için mükemmel bir seçimdir.
  • 2060 MARGA Monitor sabit bir konumda 7/24 hava kalitesini izlemek için kullanılır.

 

Suda çözünür gazlar ve aerosoller için gelişmiş hava örnekleme sistemi

İlk olarak, bir vakum pompası ile örnekleme ünitesine hava çekilmektedir. Hava numunesi cihaza girmeden önce, bir selektif elek (örn. PM10 veya PM2.5) yerleştirilerek maksimum partikül madde boyutu (PM) seçilebilmektedir. Suda çözünür gazlar, bir Islak Dönen Denuder cihazında emilmektedir ve daha sonra aerosollerdeki suda çözünür iyonlar, bir Buhar-Jeti Aerosol Toplayıcısında ekstrakte edilmektedir.

Toplanan gaz ve aerosol numuneleri, Metrohm'un 940 Professional IC Vario serisi tabanlı bir çift kanallı iyon kromatografi kullanılarak otomatik olarak analiz edilmektedir. Ölçüm esnasında, oto-kalibrasyon ve IC kolonunun anlık performans kontrolü için dahili bir standart eklenmektedir.

Düşük reaktif tüketimi sayesinde, 1 hafta (1.0 m3/s) veya 2 haftaya (0.5 m3/s) kadar uzanabilen müdahale gerektirmeksizin çalışma süreleri elde edilebilmesi mümkündür.*

*Bu tahmin, 10 L emici çözelti tüketimine dayalıdır.

Brochure: 2060 MARGA Continuous measurement of aerosols and gases in ambient air (8.000.5349, PDF, 5 MB)

Technical article: Online monitoring of atmospheric inorganic gases and aerosols in the Southeast and Northwest of the United States (PDF, 1.2 MB)

Hava örneklerinizin kesintisiz analiziyle daha iyi çevre koruması

marga

Geleneksel hava analiz teknikleri ile karşılaştırıldığında, 2060 MARGA, çevre araştırma enstitüleri için gerekli olan ortam havası bileşimi hakkında neredeyse gerçek zamanlı veriler sağlayarak 7/24 izleme kabiliyetine sahiptir.

2060 MARGA, Metrohm Process Analytics’in 2060 yazılımı ve Metrohm’un MagIC Net yazılımı kombinasyonu ile çalıştırılmaktadır. Bu sezgisel ve kullanımı kolay yazılım, her bir sonuç için ayrı ayrı validasyon göstergeleri de dahil olmak üzere tüm verileri kayıt altına almakta ve böylece raporlarınızı güvenle oluşturmanızı sağlamaktadır.

2060 MARGA, direkt internet bağlantısı kullanarak uzak lokasyonlarda bile konforlu bir biçimde izleme yapabilmenize olanak tanımaktadır. Böylece sistem performansı uzaktan ölçülebilmekte, ayarlamalar yapılabilmekte ve istenildiği an sonuçlar indirilebilmektedir.

Tüm dünyada kabul gören ETV onaylı MARGA

marga environment

MARGA, Metrohm Process Analytics tarafından, Hollanda Enerji Araştırma Merkezi (ECN) ve U.S. EPA işbirliği İLE geliştirilmiştir. Ayrıca, U.S. EPA Çevresel Teknoloji Doğrulama Programı (ETV) tarafından onaylanmıştır.

MARGA – dünyanın dört bir yanında hava izleme

vprojectold1-Aum-15

2006 yılındaki ilk ticari lansmanından sonra MARGA, dünya çapında 100’den fazla lokasyonda kullanılmasının yanı sıra birçok çevre izleme programı ve çalışmasına veri katkısı sağlamıştır.