İstenen sayfanın yerel versiyonuna yönlendirildiniz

MARS, aerosol partiküllerini bir hava akımından sulu faza aktaran bir numune hazırlama cihazıdır. Suda çözünen iyonik fraksiyon (anyonlar ve katyonlar) daha sonra ihtiyaçlarınıza göre farklı analiz teknikleri ile analiz edilebilmektedir.

Metrohm AeRosol Sampler «MARS»

Anahtar Özellikler

  1. Profesyonel aerosol toplama ve ardından analiz - örn. iyon kromatografi ile
  2. Gaz giderme için kuru denuder lere gerek yok
  3. Kirlilik içermeyen aerosol toplama tekniği (PM1, PM2.5 veya PM10 partiküller)
  4. Herhangi bir numune saklama veya numune hazırlama işlemi gerektirmeksizin doğrudan yerinde numune analizi
  5. Günlük model analizi için yüksek zamansal çözünürlüğe sahip aerosollerdeki iyonların sürekli tespiti
  6. Tezgah üstü analitik cihazlara basit bağlantı (ör. IC, VA veya diğer uygun algılama teknikleri)

MARS her tür uygulamaya uyum sağlar

Metrohm Process Analytics, Process analyzer systems, Front view, Research, aerosols, Metrohm AeRosol Sampler, Aerosol Collector, SJAC, Steam Jet Aerosol Collector, PILS, wet part

İster IC ile aerosollerdeki standart iyonları, ister VA ile ağır metalleri veya her ikisini de birden analiz etmek isteyin, ilgili cihazlar MARS'a kolayca bağlanmakta ve herhangi bir analiz cihazı ile numunenizin kapsamlı analizini sağlamaktadır.

Sonuçların tamamı tek bir veritabanına kaydedilmekte ve tüm Metrohm hibrit tekniklerinde olduğu gibi tek bir raporda birleştirilmektedir.

Ek olarak, yüksek esnekliğe sahip MARS, örneğin kütle spektrometrisi veya suda çözünür organik karbon analizörleri ile kombinasyon halinde tayinler için de kullanılabilmektedir. Alternatif olarak, numuneler, bir otomatik numune alıcı kullanılarak offline analiz için numune kaplarında toplanabilmektedir.

Yüksek zamansal çözünürlük

air pollution

IC veya VA ile birlikte MARS, yüksek zamansal çözünürlükte yarı sürekli hava izleme sağlamaktadır: ölçümler kesintisiz olarak yapılabilmektedir. Böylece, örnekleme için filtrelerin kullanıldığı ve uzun numune toplama sürelerinin ortalamasının alındğı çalışmalarda,  örn. kirletici konsantrasyonlarındaki geçiş tepe noktalarının kaçırılmasının önüne geçilmektedir.

Gözetimsiz ölçüm

Man checking the process analyzers, security, process analysis

Kolay gaz giderimi için sistemde bir ıslak döner denuder (WRD) kullanılmaktadır. Bu özellik, gazları uzaklaştırmak için kuru denuder lerin kullanıldığı ve daha fazla çalışma gerektiren önceki nesil "PILS" modeline kıyasla büyük bir avantajdır.

4 Karşıdan Yüklemeler