Zostałaś(eś) przekierowany do lokalnej wersji strony
Chromatografy jonowe - chromatografia jonowymienna

Chromatografy jonowe - chromatografia jonowymienna

Metrohm IC: Solidne, rozpowszechnienie w użyciu chromatografy jonowe do oznaczania anionów, kationów i zastosowania polarnych. certyfikatmy systemy chromatografii jonowej, systemy separacyjne oraz rozwiązania do automatyzacji i przygotowania zawodowego. Wyszukiwanie systemów wysokociśnieniowej chromatografii jonowej (HPIC), które wyznaczają się do rutynowych analiz laboratoryjnych oraz do zastosowań praktycznych i edukacyjnych.

Niezależnie od Twoich wymagań – mamy dla Ciebie odpowiedni chromatograf jonowy

Nasza oferta przyrządów do chromatografii jonowej (IC) obejmuje ekonomiczne, kompaktowe i samodzielne opcje do rutynowych analiz, a także nowoczesne, w pełni zautomatyzowane i łączone systemy do zaawansowanych zastosowań. Nasze portfolio układów scalonych obejmuje detektory, kolumny, rozwiązania do przygotowywania próbek i automatyzacji. Użyj filtrów, aby zawęzić wyszukiwanie i znaleźć idealny dla siebie system chromatografii jonowej.

Poszukaj aplikacji z chromatografii jonowej

Solidny i niezawodny chromatograf jonowy – Komponenty do chromatografii jonowej

Dlaczego instrumenty Metrohm IC? – Ponad 30 lat doświadczenia

Pierwszy chromatograf jonowy został dodany do portfolio analitycznych instrumentów chemicznych firmy Metrohm w 1987 roku. Od tego czasu Metrohm opracowuje i produkuje najnowocześniejsze rozwiązania IC, od prostych konfiguracji dla laboratoriów akademickich po w pełni zautomatyzowane, wysokowydajne systemy IC i techniki łączone, takie jak IC-MS lub IC-ICP/MS. jako serce samej chromatografii jonowej: kolumny separacyjne.

Dowiedz się więcej o Metrohm IC na naszym blogu:

Seria blogów: Historia Metrohm IC

Instrumenty do chromatografii jonowej – często zadawane pytania

Jak działa chromatograf jonowy?

Chromatografy jonowe to przyrządy analityczne stosowane do rozdzielania i oznaczania ilościowego jonów w próbkach cieczy. Następujące etapy są wykonywane za pomocą urządzenia do chromatografii jonowej firmy Metrohm:

 1. Płukanie wstępne: Eluent, czyli faza ruchoma, przechodzi przez układ IC. Eluent jest w sposób ciągły pompowany przez kolumnę rozdzielającą. Składa się z wodnego roztworu różnych jonów, które konkurują z jonami próbki o miejsca wiązania na żywicy w kolumnie rozdzielającej. Skład eluentu jest starannie optymalizowany, aby osiągnąć najlepsze rozdzielenie (separację) jonów docelowych.
 2. Przygotowanie próbki (opcjonalnie): Zwykle przed wstrzyknięciem próbki do pętli próbki stosuje się techniki przygotowania próbki. Przygotowanie próbki pozwala uzyskać dokładniejsze i bardziej wiarygodne wyniki oraz może zapobiec uszkodzeniom kolumny separacyjnej i układu IC. Techniki przygotowania próbek obejmują filtrację, rozcieńczanie i ekstrakcję.
 3. Zawór wtryskowy: Położenie zaworu wtryskowego zmienia się na FILL i próbka wchodzi do pętli próbki.
 4. Wstrzyknięcie próbki: Zawór wtryskowy podaje próbkę w stronę kolumny separacyjnej.
 5. Separacja próbek: Próbka przepływa przez kolumnę separacyjną, czyli fazę stacjonarną, wypełnioną żywicą jonowymienną. Żywica ta zawiera naładowane grupy funkcyjne, które selektywnie oddziałują z określonymi jonami. Wybór żywicy zależy od jonów docelowych, które mają być analizowane.
 6. Elucja i detekcja: Zatrzymane jony są stopniowo uwalniane z żywicy w miarę przemieszczania się próbki przez kolumnę. Czas retencji każdego jonu zależy od jego powinowactwa do żywicy i warunków eluentu. Eluent zawierający oddzielone jony dociera do detektora w chromatografie jonowym. Można stosować różne typy detektorów, takie jak detektory przewodności, detektory UV/Vis lub spektrometry mas. Detektor mierzy stężenie określonych jonów uwolnionych z kolumny.
 7. Analiza danych: Oprogramowanie do chromatografii jonowej rejestruje i przetwarza sygnał wyjściowy detektora. Uzyskane dane wykorzystuje się do generowania chromatogramów przedstawiających stężenie docelowych jonów w czasie.

Jakiego oprogramowania mogę używać z systemami chromatografii jonowej Metrohm?

Oprogramowanie do chromatografii jonowej MagIC Net, w tle system chromatografii jonowej, komputer z pulpitem pokazujący siatkę MagIC z przodu

Systemy Metrohm IC są kontrolowane za pomocą naszego autorskiego oprogramowania do chromatografii jonowej MagIC Net. MagIC Net to proste i intuicyjne oprogramowanie sterujące komponentami inteligentnych elementów chromatografii jonowej Metrohm, a także ich urządzeniami peryferyjnymi do obsługi cieczy i automatyzacji. MagIC Net spełnia wszystkie wymagania FDA i GLP.

Ponadto systemy Metrohm IC mogą być w pełni kontrolowane przez OpenLab CDS z Agilent i EmpowerTM z WatersaTM.

 

Broszura: MagIC Net 4 (8.102.5010, PDF, 1,4 MB)

Broszura: Sterownik IC dla Agilent OpenLab CDS (8.102.5007, PDF, 1 MB)

Broszura: Metrohm z Empower 3 (8.102.5004, PDF, 213 KB)

Jakie aplikacje chemiczne mogę wykonać za pomocą chromatografu jonowego firmy Metrohm?

Tabletki medyczne, próbki wody, pola i żywność reprezentujące różne branże (farmaceutyka, analiza wody, analiza środowiskowa oraz żywność i napoje)

Dzięki szerokiej gamie kolumn do chromatografii jonowej firmy Metrohm, dowolną aplikację można wykonać przy użyciu systemów Metrohm IC. Przyrządy Metrohm IC można stosować do analiz środowiskowych, farmaceutycznych, a także wody i ścieków, w przemyśle spożywczym i napojów, chemicznym i energetycznym, a także w badaniach i środowisku akademickim.

Kolumny separacyjne obejmują najczęstsze mechanizmy rozdzielania (separacji), tj. wymianę jonową, wykluczanie jonów i tworzenie par jonowych. Umożliwiają oznaczanie:

 • anionów i kationów z supresją lub bez
 • metali przejściowych
 • węglowodanów
 • kwasów organicznych
 • amin
 • aminokwasów

Dowiedz się więcej o chromatografii jonowej

Pobierz monografię tutaj

Bezpłatna monografia „Praktyczna chromatografia jonowa” stanowi wprowadzenie do teorii chromatografii jonowej obejmującej podstawowe zasady, modele retencji, eluenty i nie tylko. Część praktyczna monografii przedstawia różne doświadczenia związane z oznaczaniem anionów i kationów.