Zostałaś(eś) przekierowany do lokalnej wersji strony
Przygotowanie próbek inline i inteligentne techniki nastrzyku.
Przygotowanie próbek inline i inteligentne techniki nastrzyku.

Przygotowanie próbek inline i inteligentne techniki nastrzyku.

Inteligentne techniki nastrzyku i automatyzacja do kompleksowego przygotowania próbek w analizie chromatografii jonowej.

Przygotowanie próbki inline (MISP) kładzie kres ręcznemu przygotowaniu próbek do chromatografii jonowej.

MISP oznacza szereg metod opracowanych przez Metrohm, które pozwalają na pełną automatyzację przygotowania nawet najbardziej kłopotliwych próbek. Nie tylko można zwiększyć wydajność podajnika próbek, ale również poprawić dokładność i powtarzalność wyników analiz.

  • W pełni zautomatyzowane, przygotowanie próbek ciekłych, lepkich i gazowych 
  • Dłuższa żywtoność kolumny analitycznej
  • Eliminacja czynności manualnych, lepsza powtarzalność, mniejsze ryzyko zanieczyszczenia
  • Opcje automatyzacji, w celu oszczędności czasu i poprawy odtwarzlności i precyzji
  • Możliwa analiza śladowa

Brochure: Metrohm Inline Sample Preparation – IC analyses as simple as possible (8.940.5002, PDF, 5.2 MB)

Zautomatyzowane przygotowanie próbki: szybkie i łatwe

Techniki Metrohm Inline Sample Preparation (MISP) czynią przygotowanie próbki tak prostym, jak to tylko możliwe.

Ponadto zautomatyzowany system Metrohm IC umożliwia korzystanie z dowolnej techniki inteligentnego nastrzyku, takich jak: pełna pętla, wewnętrzna pętla, inteligentna technika nastrzyku niepełnej pętli (MiPT) i inteligentna technika poboru określonej objętości próbki (MiPuT). Można je połączyć z przygotowaniem próbki inline jako zatężanie wstępne lub eliminację matrycy, sprawiając by analizy były jeszcze bardziej wydajne.

Przegląd technik przygotowania próbki (Metrohm Inline Sample Preparation – MISP)
Przegląd technik przygotowania próbki (Metrohm Inline Sample Preparation – MISP) Zasada działania Jakie są korzyści?
Ultrafiltracja Zapewnia wprowadzenie próbki z jej natychmiastową filtracją, usuwając wszelkie cząstki stałe z próbki. W pełni zautomatyzowana ultrafiltracja (0,2 µm) oszczędza czas i redukuje koszt, szczególnie w przypadku rutynowych analiz o wysokiej przepustowości. W połączeniu z techniką Inline Dilution można jeszcze bardziej zwiększyć wydajność.
Dializa Inline Usuwa cząsteczki, krople oleju i koloidy z analizowanej próbki
W pełni zautomatyzowane przygotowanie próbek np. produktów mlecznych lub płynów ustrojowych, ograniczna do minimum czynności wykonywane ręcznie i redukuje koszty konserwacji.

 

Rozcieńczenie Inline

Automatycznie rozcieńcza próbkę w zależności od wstępnie zdefiniowanego limitu stężenia lub na podstawie logicznego rozcieńczenia przez automatycznie obliczane optymalnego współczynnika rozcieńczenia. Dokładne i wiarygodne wyniki, niezależnie od początkowego stężenia próbki. Możliwość automatycznej kalibracji i wielostopniowego rozcieńczania.
Ekstrakcja Inline Przenosi rozpuszczalne w wodzie składniki z niepolarnej fazy organicznej do fazy wodnej do późniejszego wstrzyknięcia (po dializie prowadzonej online. Ułatwia analizę metodą chromatografii jonowej rozpuszczalnych w wodzie składników niepolarnych próbek organicznych. Łatwe w utrzymaniu i niskie koszty.
Eliminacja matrycy Oddziela anality jonowe od nienaładowanej lub przeciwnie naładowanej matrycy. Nie wymaga stosowania wkładów do przygotowania próbki (SPE), co minimalizuje ilość odpadów. Eliminacja najmniejszych cząsteczek matrycy (np. izopropanolu) nieusuwalnych za pomocą dializ.
Neutralizacja inline oraz usuwanie kationów Reguluje pH (pH 5-7) silnie kwaśnych lub zasadowych próbek lub usuwa metale przejściowe (w celu usunięcia kationów) za pomocą modułu przygotowania próbki (SPM), umożliwiając bezpośredni nastrzyk próbki (bez ryzyka uszkodzenia kolumny).

Brak czasochłonnego i kosztownego przygotowania próbki z wkładami SPE. Zmniejszone ryzyko strącania, występowania osadów i uszkodzeń tłumika supresora i kolumn. Możliwe połączenie z zatężaniem wstępnym, eliminacją matrycy i kalibracją inline, umożliwiając nawet analizę ultraśladową.

Particle into Liquid Sampler (PILS) Pobiera cząstki aerozolu ze strumienia powietrza i wprowadza je do fazy wodnej w celu bezpośredniej analizy IC.

Bezpośrednie wyznaczanie profilu jonowego aerozoli z wysoką rozdzielczością czasową. Bezpośredni monitoring pozwala uniknąć problemów związanych z przechowywaniem i transportem próbek.

Monitorowanie arozoli (2060 MARGA) Pobiera próbki rozpuszczalnego w wodzie ładunku jonowego aerozoli i gazów/fazy gazowej otaczającego powietrza do późniejszej analizy IC. Całodobowy monitoring w czasie rzeczywistym anionów (SOx, NOx) i kationów (NH4+) równolegle.
Spalanie połączone z chromatografią jonową (CIC) Poddaje próbkę pirolizie w piecu. Powstałe związki lotne są przenoszone do roztworu absorpcyjnego do późniejszej bezpośredniej analizy IC.

Wysokowydajne, w pełni zautomatyzowane przygotowywanie próbek ciał stałych, gazów i cieczy. Jednoczesne oznaczanie siarki i halogenków z dużą precyzją i dokładnością.

815 Robotic Soliprep do LC Homogenizuje, ekstrahuje, rozcieńcza i filtruje dowolne próbki stałe lub ciekłe do bezpośredniej analizy IC. No manual sample preparation steps needed, saving time and costs while keeping the high reliability and accuracy of the results. Compatible with IC and HPLC instruments.

Przegląd technik inteligentnego nastrzyku próbki

Techniki inteligentnego nastrzyku Zasada działania? Jakie są korzyści?
Technika inteligentnego nastrzyku niepełnej pętli (MiPT) Dostosowuje objętość nastrzyku nierozcieńczonej próbki w zakresie od 2 do 200 µl do optymalnej objętości poprzez częściowe wypełnienie pętli. Dosino umożliwia wysokie, precyzyjne dozowanie. Wyjątkowa liniowość odpowiednia do precyzyjnej automatycznej kalibracji inline i inteligentnej optymalnej analizy próbki, zawsze w zakresie kalibracji. Stężenia próbek w zakresie 1:10 000 mogą być niezawodnie analizowane dzięki automatycznej kalibracji. Praktycznie bez wykonywania manualnych czynności przygotowawczych.
Technika inteligentnego poboru określonej objętości próbki (MiPuT) Dostarcza i wstrzykuje minimalną, zmienną objętość próbki w zakresie 4-60 µL. Bezobsługowa, oszczędzająca czas i pieniądze technika dla najmniejszych objętości próbek i kalibracji inline.
MTechnika inteligentnego zatężania próbki (MiPCT) Zatrzymuje analit w kolumnie do wstępnego zatężania przy użyciu zdefiniowanych lub automatycznie zoptymalizowanych objętości wstępnego zatężania. Zwiększona czułość pomiaru (analiza w zakresie ng/l). Wysoka elastyczność w zakresie zmiennych objętości zatężanych próbek oraz automatyczna kalibracja dzięki bardzo dokładnemu dozowaniu za pomocą 800 Dosino.
Metrohm intelligent Preconcentration Technique with Matrix Elimination (MiPCT-ME) Wysokowydajne przygotowanie próbki łączące inteligentne zatężanie (MiPCT) oraz eliminację matrycy (ME). Dokładne i czułe wykrywanie niskich stężeń analitu w wysokojonowych matrycach. MiPCT-ME umożliwia wstępne zatężanie objętości od 4 µl do 20 ml.
Poszukujesz idealnie dopasowanego systemu?

Porozmawiaj z przedstawicielem Metrohm i wybierz odpowiednie rozwiązanie dla Twojego laboratorium!

Znajdź aplikację do chromatografii jonowej

Poznaj chromatografy jonowe Metrohm