Zostałaś(eś) przekierowany do lokalnej wersji strony
Techniki łączone
Techniki łączone

Techniki łączone

Rozszerzenie zakresu chromatografii jonowej: zaawansowane pobieranie próbki, czuła detekcja lub analiza wieloparametrowa.

Systemy chromatografii jonowej Metrohm, można dodatkowo rozbudowywać o:

 • zaawansowane systemy pobierania próbek (MARGA and PILS)
 • proste systemy przygotowania próbek (CIC)
 • bardzo czułe systemy detekcji (IC-MS, IC-ICP/MS, i więcej)
 • Wieloparametrowa analiza na jednym systemie, m.in. poprzez połączenie chromatografii jonowej z miareczkowaniem i woltamperometrią (TitrIC and VoltIC)

Zaawansowane pobieranie próbki

analizator chemcizny z systemem poboru próbki

Monitoring online otaczającego powietrza

2060 MARGA (Monitor for AeRosols and Gases in Ambient Air) to dedykowane rozwiązanie do monitoringu online otaczającego powietrza.

2060 MARGA zbiera ładunek jonowy (aniony i kationy) z aerozolu i frakcji gazowej określonej objętości otaczającego powietrza, wprowadza go do roztworu i nastrzykuje do dwukanałowego chromatografu jonowego w celu dalszej analizy.

Dowiedz się więcej o 2060 MARGA

 

PILS IC system consists of a Particle into Liquid Sampler (PILS) connected to a Metrohm 850 Professional IC (close-up)

Urządzenie przeprowadzające cząstki stałe w ciekłe (PILS)

PILS (Particle Into Liquid Sampler) - w skrócie, to przyrząd, który przenosi aerozole z określonej objętości powietrza do fazy wodnej.

PILS może być połączony z dowolnym chromatografem jonowym firmy Metrohm do analizy wielu parametrów aerozoli.

Brochure: Analysis of Aerosols (8.108.5006, PDF, 739 KB)

Brochure: Air Monitoring – Semi-continuous determination of ambient air quality (8.000.5215, PDF, 1.37 MB)

Technical Poster: Semi-continuous determination of anions, cations, and heavy metals in aerosols using PILS-IC-VA (8.000.6086, PDF, 1.4 MB)

Proste przygotowanie próbki - komora spalania

Combustion IC, CIC, TEI, Trace Elemental Instruments, Metrohm Combustion IC, Combustion oven (TEI), Liquid introduction module, GLS Sampler (TEI), 920 Absorber Module, 930 Compact IC Flex Oven/SeS/PP/Deg

Dla próbek, które można spalać.

Combustion IC (CIC) – połączenie chromatografu jonowego z komorą spalania rozszerza zakres automatyzacji chromatografii jonowej do wszystkich rodzajów próbek palnych. W CIC próbki są trawione przez pirolizę w piecu.

Powstałe związki gazowe przechodzą do roztworu absorpcyjnego, który jest przenoszony do chromatografu jonowego do późniejszego nastrzyku i analizy. CIC jest preferowanym sposobem określania różnych halogenów i siarki w matrycach od ciał stałych przez próbki ciekłe aż do gazów pod ciśnieniem i gazów LPG.

 • W pełni zautomatyzowane, rutynowe analizy
 • Metoda spalania próbek z doskonałą powtarzalnością i dokładnością wyników
 • Kwalifikacja i kwantyfikacja poszczególnych halogenów oraz parametry sumaryczne, takie jak AOF lub AOX

Brochure: Combustion Ion Chromatography (8.000.5248, PDF, 3 MB)

Brochure: Combustion IC TEI (8.000.5380, PDF, 884 KB)

Czuła detekcja

chromatograf jonowy z czułą detekcją

IC/MS  i IC-ICP/MS

Możesz rozszerzyć zakres stosowania chromatografu jonowego poprzez podłączenie do niego spektrometru mas (IC-MS) lub spektrometru mas z plazmą wzbudzoną indukcyjnie\(IC-ICP/MS).

 • Zwiększona czułość i selektywność
 • Wykonywanie oznaczeń, dla których maksymalna niezawodność jest koniecznością, np. monitoring zanieczyszczeń toksycznych (takich jak kwasy halogenooctowe - HAA) w wodzie pitnej.
 • Oprócz danych ilościowych, otrzymać można dane jakościowe o badanej próbce bez wpływu matrycy.

Brochure: A strong combination – Coupling of Metrohm ion chromatography and mass spectrometry (8.000.5250, PDF, 700 KB)

Analiza wieloparametrowa

Połącz pomiary bezpośrednie, miareczkowanie lub woltamperometrię i chromatografię jonową w jeden, w pełni zautomatyzowany system, aby uzyskać kompleksową analizę wody z wieloparametrową detekcją.

TitrIC

TitrIC flex – wieloparametrowa analiza z wykorzystaniem miareczkowania oraz chromatografii jonowej

 • Unikalne połączenie miareczkowania, pomiaru bezpośredniego (np. pH) oraz chromatografii jonowej (wszystko od jednego producenta)
 • Jeden autosampler obsługujący trzy różne techniki (pomiar bezpośredni, miareczkowanie, chromatografię jonową)
 • Wszystkie wyniki trafiają do jednej bazy danych oraz są prezentowane na wspólnym raporcie
 • Elastyczność pozwalająca na wykonywanie analiz miareczkowych i chromatograficznych jednocześnie, ale także niezależnie od siebie
 • Modularny podajnik OMNIS Sample Robot z potencjałem do rozbudowy w celu zwiększenia wydajności analitycznej

Brochure: TitrIC flex (8.000.5300, PDF, 2.2 MB)

System chroamtografii jonowej z woltamperometrią

VoltIC Professional – połączenie woltamperometrii i chromatografii jonowej

Tutaj zostały połączone zalety chromatografii jonowej z woltamperometrią, co sprawia, że jest to potężny system do śladowej analizy jonów.

 • W pełni zautomatyzowana analiza
 • Praca z jednym oprogramowaniem MagIC Net
 • Wszystkie wyniki analiz znajdują się we współnej bazie danych i połączonym raporcie

VoltIC Professional – The flexible solution for combined trace analysis (8.000.5207, PDF, 690 KB)

Poszukujesz idealnie dopasowanego systemu?

Porozmawiaj z przedstawicielem Metrohm i wybierz odpowiednie rozwiązanie dla Twojego laboratorium!

Czy chciałbyś się dowiedzieć więcej o IC/MS and ICP/MS?

Pobierz bezpłatnie białą księgę (ang. wersja językowa)

Pobierz nasze bezpłatną białą księgę, aby dowiedzieć się więcej o łączeniu chromatografii jonowej i spektrometrii mas lub plazmowej spektrometrii mas.

Znajdź aplikację analityczną do chromatografii jonowej

Poznaj chromatografy jonowe Metrohm