Zostałaś(eś) przekierowany do lokalnej wersji strony

Analizator procesowy 2060 Ion Chromatography (IC) umożliwia spersonalizowane monitorowanie online procesów przemysłowych dla wielu strumieni próbki za pomocą chromatografii jonowej.

Oparty na internetowej platformie analitycznej 2060, 2060 IC Process Analyzer jest kompletnym i elastycznym systemem do monitorowania online związków jonowych w mediach wodnych dla stężeń od ng/L do s %.

  • Elastyczność – łączenie wiele szaf pomiarowych, a nawet umieszczaj różne szafy pomiarowe w różnych lokalizacjach
  • Wszechstronność – oznaczanie kilka parametrów równolegle podczas jednej analizy
  • Precyzja– uzyskiwanie wysokiej precyzji dla szerokiego spektrum analitów
  • Autonomia – bezobsługowa praca 24/7 połączona z ciągłą produkcją eluentu
  • Detekcja do wyboru – konduktometryczna, UV/VIS, lub amperometryczna

Brochure: 2060 IC Process Analyzer (8.000.5350, PDF, 12 MB)

Zwiększ produktywność procesu, monitorując jednocześnie różne parametry

analizatory procesowe

Analizatory procesowe Metrohm są dobrze znane ze swojej modułowej koncepcji. Teraz przesunęliśmy tę elastyczność o krok dalej.

Dzięki zintegrowanej obsłudze cieczy i produkcji eluentu analizator procesowy 2060 IC sprawia, że kalibracja i walidacja są tak proste, jak naciśnięcie przycisku.

Wnętrze każdej szafy analitycznej można skonfigurować do dwunastu modułów części mokrej, aby zapewnić maksymalną elastyczność zastosowań, takich jak wstępne przygotowanie próbki lub podłączenie dodatkowych strumieni próbek.

Analizator 2060 IC Process Analyzer do przeprowadzania analiz wymaga ultraczystej wody. Aby zapewnić bezpieczną pracę i wygodę, ultraczystą wodę można w sposób ciągły generować w linii za pomocą urządzenia PURELAB® flex 5/6 firmy ELGA®. Jest to jedyne urządzenie na rynku z opcją bezciśnieniowego podawania wody, co oznacza mniejsze zużycie i rzadszą wymianę pakietów oczyszczających, co pozwala na generowanie oszczędności.

Skróć czas przygotowania analizy

2060 IC Wet part cabinet left side close-up

Analizator 2060 IC Process Analyzer zawiera jednostkę do ciągłej produkcji eluentów, w której odczynniki są automatycznie rozcieńczane ze stężonych eluentów wodą ultraczystą, co pozwala na niezależność analizy chemicznej nawet do 6 miesięcy. Zapewnia to stabilny pomiar oraz wyeliminowanie przestojów.

Chroń przed nieplanowanymi wydatkami

ochrona przeciwkorozyjna

W wielu branżach należy stale monitorować różne parametry, aby zagwarantować wydajność procesu. Na przykład w przemyśle energetycznym ciągłe monitorowanie jonów korozyjnych jest niezbędne, aby zapobiec kosztownym opóźnieniom w produkcji, nieudanej konserwacji i niepotrzebnym przestojom, zapewniając jednocześnie wytwarzanie produktów wysokiej jakości. Unikanie pogorszenia stanu technicznego aparatury przemysłowej (np. turbin, membran, rur) jest kluczowe aby zapewnić bezpieczeństwo w zakładzie pracy.

Korzystając z analizatora procesowego 2060 IC, operatorzy zakładu mogą lepiej zarządzać, zapobiegać i ograniczać ryzyko przestojów w całym procesie przemysłowym. Analizator ten może oznaczać kilka parametrów równolegle w jednej analizie w czasie prawie rzeczywistym, zapobiegając w ten sposób błędom, zanim się pojawią.

Przestrzegaj przepisów rządowych dzięki analizatorom procesowym online

zdjęcie ze wzbudzaną wodą i inżynierem procesowym

Analizator procesowy online zapewnia wysoką przepustowość danych analitycznych, monitorując strumienie próbek niemal w czasie rzeczywistym. Zapobiega to występowaniu w strumieniach ścieków substancji niebezpiecznych o stężeniu niezgodnym z regulacjami.

Analizator 2060 IC Process Analyzer jest w stanie wykonywać wiele pomiarów online opisanych w międzynarodowych ustawach czy regulacjach, zapewniając produkty wysokiej jakości bez potrzeby czasochłonnych i niebezpiecznych eksperymentów laboratoryjnych. Ponadto, analizator procesowy 2060 IC może dostarczać sygnały dźwiękowe w przypadku osiągnięcia wstępnie ustawionych limitów, stężenia ostrzegawczego lub interwencyjnego, pomagając obniżyć koszty poprzez ochronę degradacji zasobów firmy (np. nieodwracalnych uszkodzeń spowodowanych zanieczyszczeniem membrany).

Analizator 2060 IC Process Analyzer jest w stanie dokonywać kontroli parametrów opisanych w międzynarodowych organach regulacyjnych, zapewniając, że produkty końcowe są wysokiej jakości bez potrzeby czasochłonnych i niebezpiecznych eksperymentów laboratoryjnych. Ponadto analizator procesowey 2060 IC może sygnalizować przekroczenia w przypadku osiągnięcia wstępnie ustawionych limitów stężęń, pomagając obniżyć koszty poprzez ochronę przed uszkodzeniem kosztownej aparatury (np. nieodwracalnych uszkodzeń spowodowanych zanieczyszczeniem membrany).

Fully automated analysis of aerosols and gases

Metrohm Process Analytics, Process analyzer systems, Angle front view, Research, aerosols, Metrohm AeRosol Sampler, Aerosol Collector, SJAC, Steam Jet Aerosol Collector, PILS, wet part

Metrohm AeRosol Sampler «MARS» is a sample preparation module that samples aerosol particles from an air stream and brings them into the aqueous phase.

Subsequently, the water-soluble ionic fraction (anions and cations) can be analyzed by ion chromatography (e.g. Metrohm Compact or Professional IC series), voltammetry (e.g. Metrohm Professional VA series) or any other suitable analysis technique.

In addition to the aerosol fraction of ambient air, the 2060 MARGA «Monitor for AeRosols and Gases in ambient Air» also collects the ionic load of the gas fraction and brings it into the aqueous phase for subsequent analysis by dual channel ion chromatography.

2060 MARGA is designed for continuous, unattended operation in the field.

Jaki analizator procesowy sprawdzi się w Twoim zakładzie?

Porozmawiaj z przedstawicielem Metrohm i wybierz odpowiednie rozwiązanie dla Twojego laboratorium!

Dowiedz się więcej korzystając z naszego doświadczenia!

Pobierz bezpłatną Księgę Aplikacyjną

From ammonia in saturated brine and fertilizers to zinc mining and purification –we've done it all. Our Applications Book gives a broad overview of applications sold in the past 40+ years to the process industry. With more than 10,000 process analyzers installed globally, you can be sure to find a solution to your challenge inside.

Znajdź odpowiednią aplikację do analizy procesowej

Find applications for Process analysis

Poznaj analizatory procesowe Metrohm