Byli jste přesměrováni na vaši místní verzi požadované stránky
Integrovaná Spektroelektrochemie

Integrovaná Spektroelektrochemie

Nástroje nové generace pro spektroelektrochemický výzkum: bipotenciostat/galvanostat, spektrometr a světelný zdroj v jednom přístroji, řízeném jediným softwarem. Seznamte se se SPELEC!

 

Vytvořili jsme to, co dříve neexistovalo: přístroje SPELEC obsahují vše, co potřebujete pro spektroelektrochemii. Bipotenciostat/galvanostat, spektrometr i světelný zdroj jsou integrovány do jednoho přístroje ovládaného jediným softwarem. Můžete tak získat všechna data z jednoho přístroje a v jednom softwaru. 

  • Potenciostat, spektrometr a zdroj světla v jednom přístroji

  • Všechny informace v jednom softwaru 

  • Rychlejší a přesnější experimenty 

  • UV-VIS, VIS-NIR a Ramanovy spektrometry k dispozici 

  • Kompletní řada kompatibilního příslušenství 

  •  Maximální přizpůsobení - vhodné pro zapojení jakýchkoliv měřících cel 

Katalog: Spektroelektrochemie na dosah každého (8 000 5323, PDF, 860 kB)

Integrované řešení pro rychlejší výsledky

.

Kombinujte elektrochemii a UV-VIS, VIS-NIR nebo Ramanovu spektroskopii v jediném měření. Přístroje SPELEC se skládají z bipotenciostatu/galvanostatu kombinovaného se spektrometrem a zdrojem světelného záření, které spolu vzájemně spolupracují. V případě potřeby lze elektrochemický nebo spektroskopický režim použít nezávisle.

Pro elektrochemická měření v různých rozsazích vlnových délek jsou k dispozici následující řešení:

  • VIS-NIR (350-1050 nm)
  • UV-VIS (200-900 nm)
  • NIR (900-2200 nm)
  • Raman (785–1010 nm, Ramanův posun 0–2850 cm-1)

Veškeré příslušenství, které potřebujete pro své experimenty

https://metrohm.scene7.com/is/image/metrohm/5024?ts=1647374832292&dpr=off

Nabízíme širokou škálu příslušenství pro spektroelektrochemické experimenty s tištěnými elektrodami. Toto příslušenství je kompatibilní i s jinými spektroelektrochemickými celami.

Se správnou celou a tištěnou elektrodou lze provádět transmisní, reflexní a Ramanovy experimenty. K měření stačí malých objemů vzorků nebo lze experimenty provádět v průtokové analýze. Tištěné elektrody využijete i jako substráty SERS pro Ramanovské měření.

Synchronizovaná měření s DropView SPELEC

https://s7e5a.scene7.com/is/image/metrohm/DropView_SPELEC?ts=1647374870227&dpr=off

Software DropView SPELEC je pokročilý a intuitivní software, který usnadňuje měření, zpracování dat a umožňuje dokonalou synchronizaci spektroskopického a elektrochemického měření.

Pomocí tohoto softwaru můžete vizualizovat elektrochemické křivky spolu se spektry v reálném čase a sledovat své experimenty v různých režimech. V případě zpracování dat, software nabízí velké množství funkcí, jako je překrývání grafů, integrace a měření píků, 3D vykreslování, záznam experimentu v době filmu a mnoho dalších.

Řešení, které umožňuje více aplikací

https://s7e5a.scene7.com/is/image/metrohm/Metrohm-DropSens-applications-of-spectroelechtrochemistry?ts=1647374893572&dpr=off

Spektroelektrochemie je užitečná technika pro zkoumání a identifikaci elektroaktivních látek nebo produktů redoxních reakcí.

Tato technika může být použita v různých oblastech výzkumu, jako je  koroze, organická/anorganická chemie, skladování energie, elektrokatalýza, charakterizace nových materiálů, fotochemická přeměna energie, fotovoltaické články a analytická chemie a další.

Který potenciostat/galvanostat by nejvíce vyhovoval vašim požadavkům?

Kontaktujte svého obchodního zástupce Metrohmu, který Vám pomůže najít to nejlepší řešení!

Pracujete na charakterizaci materiálů?

Download free application notes

Stáhněte si naše bezplatné aplikační poznámky „Charakterizace uhlíkových bitev sítotiskových uhlíkových elektrod pomocí SPELEC RAMAN“ a „Charakterizace jednostěnných uhlíkových nanotrubic pomocí Ramanovy spektroelektrochemie“, abyste zjistili, jak snadné je studovat vlastnosti materiálů pomocí Ramanových měření.

Najděte aplikace pro elektrochemii

Prozkoumejte potenciostaty/galvanostaty Metrohm