Byli jste přesměrováni na vaši místní verzi požadované stránky

1. Přehled ochrany dat

Všeobecné

Tato stránka poskytuje přehled o tom, co se děje s vašimi osobními údaji během návštěvy našich webových stránek. Osobní údaje jsou jakékoliv údaje pomocí kterých, můžete být osobně identifikováni. Podrobné informace o ochraně osobních údajů najdete níže. 

Shromažďování údajů na naší webové stránce 

Kdo je zodpovědný za shromažďování údajů na této webové stránce?

Údaje shromažďované na našich webových stránkách jsou zpracovávány provozovatelem webové stránky. Kontaktní údaje provozovatele naleznete v povinné sekci webové stránky o zákonném oznámení.  

Jak shromažďujeme vaše údaje?

Některé údaje se shromažďují, když nám je sami poskytnete. Sem patří například údaje, které zadáte do kontaktního formuláře.

Ostatní údaje shromažďují naše informační systémy automaticky, když navštívíte naši webovou stránku. Toto jsou především technické údaje, například prohlížeč a operační systém, který používáte, nebo čas a trvání vaši návštěvy. Tyto údaje se shromažďují automaticky, jakmile vstoupíte na naši webovou stránku.

Na co používáme vaše údaje?

Část údajů se shromažďuje na zajištění řádného fungování webové stránky. Další údaje mohou být využity pro analýzu toho, jak návštěvníci stránky používají.

Jaká máte práva týkající se vašich údajů?

Vždy máte právo na bezplatné informace o původu, příjemcích a účelech vašich shromážděných osobních údajů. Rovněž máte právo požádat o opravu, zablokování nebo odstranění dat. Pokud máte další otázky týkající se ochrany soukromí a osobních údajů, můžete se kdykoliv obrátit na adresu uvedenou v právních upozorněních. Také můžete podat stížnost příslušným regulačním orgánům. 

Analytics a nástroje třetích stran

Když navštívíte naši webovou stránku, může proběhnout statistická analýza vašeho chování při prohlížení. Tato analýza probíhá především prostřednictvím souborů cookies a analytics. Analýza chování při prohlížení je obvykle anonymní. To znamená, že z těchto údajů vás nebudeme schopní identifikovat. Tuto analýzu lze odmítnout nebo jí zabránit tím, že nepoužíváte určité nástroje internetu. Podrobnosti naleznete v našich pravidlech ochrany soukromí, v odstavcích 4 až 6.

Tuto analýzu můžete odmítnout. Pokud jste tuto analýzu neodmítli, níže najdete informace o vašich možnostech. 

2. Obecné informace a povinné informace

Ochrana údajů

Provozovatelé této webové stránky berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. Vaše osobní údaje považujeme za důvěrné a zpracováváme je v souladu s právními předpisy o ochraně údajů a se zásadami ochrany soukromí.

Pokud navštívíte některou z našich webových stránek, budou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou jakékoliv údaje, díky kterým byste mohli být osobně identifikováni. Tyto zásady ochrany soukromí vysvětlují, jaké informace shromažďujeme, na co používáme a jak je shromažďujeme.

Upozorňujeme, že údaje přenášené prostřednictvím internetu (například prostřednictvím e-mailové komunikace) mohou být předmětem narušení bezpečnosti. Absolutní ochrana vašich dat před přístupem třetích stran není možná.

Informace o straně odpovědné za tuhle webovou stránku

Odpovědná strana za tuhle webovou stránku je:

Metrohm AG
Ionenstrasse
9100 Herisau, Switzerland

Telephone: +41 71 353 85 85
E-mail: info@metrohm.com
V zastoupení: Dr. Christoph Fässler

Odpovědnou stranou je fyzická nebo právnícká osoba, která samostatně nebo společně s jinými rozhoduje o účelech a způsobech zpracování osobních údajů (jména, e-mailové adresy atd.)

SSL nebo TLS šifrování

Naše webové stránky používají šifrování  SSL nebo TLS z bezpečnostních důvodů a na ochranu přenosu důvěrného obsahu (např. otázky, které posíláte nám, jako provozovateli stránky). Šifrované připojení rozeznáte když se v prohlížeči, v adresním řádku změní z "http://" na "https://" a zobrazí se ikona zámku.

Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, není možné aby údaje, které se k nám přenesou byly přečteny třetími stranami.

Informace, blokování, smazání

Jak je umožněno zákonem, máte právo aby vám byly kdykoliv a bezplatně poskytnuté informace o všech vašich shromážděných osobních údajích o jejich původu, příjemci a o účelu, pro který byly zpracovány. Máte také právo na opravu, zablokování nebo odstranění těchto údajů. Pokud máte další otázky ohledně osobních údajů, můžete nás kdykoliv kontaktovat na níže uvedené adrese.

Odmítnutí informačních e-mailů

Tímto prohlášením výslovně zakazujeme používání našich kontaktních údajů zveřejněných v tomto právním upozornění pro účely zasílání propagačních a informačních materiálů, které nebyly vyžádány. Provozovatel internetové stránky si výslovně vyhrazuje právo podniknout zvláštní právní kroky, po přijetí nevyžádaného reklamního materiálu, jakým je například e-mailový spam. 

3. Úředník pro ochranu dat

Oficiální úředník pro ochranu údajů

Naše společnost vyjmenovala představitele ochrany údajů

Poštová adresa

Metrohm AG
c/o Data Protection Officer
Ionenstrasse
9100 Herisau, Switzerland

Telephone: +41 71 353 85 85
E-mail: dpo@metrohm.com

4. Shromažďování údajů na naší webové stránce

Cookies

Některé naše webové stránky používají cookies. Soubory cookies nepoškozují váš počítač a neobsahují žádné viry. Díky souborům cookies jsou naše webové stránky efektivněji, bezpečnější a jednodušší ovladatelné. Soubory cookies jsou malé textové soubory ukládány vašim prohlížečem do počítače. 

Většina souborů cookies, které používáme, jsou tzv. "session cookies". Po návštěvě se automaticky vymažou. Ostatní soubory cookies zůstávají v paměti zařízení, dokud je neodstráníte. Tyto soubory cookies umožňují rozpoznat váš prohlížeč při nejbližší návštěvě stránky. 

Váš prohlížeč si můžete nakonfigurovat tak, aby vás informoval o používání souborů cookies, a vy se můžete individuálně rozhodnout, zda soubor cookies bude přijat nebo odmítnut. Váš prohlížeč lze také nakonfigurovat na automatické přijímání souborů cookies za určitých podmínek, nebo je bude automaticky odstraňovat po zavření prohlížeče. Zakázání souborů cookies může omezit funkčnost webových stránek.

Cookies, které jsou nezbytné pro umožnění elektronické komunikace nebo využívání určitých funkcí (například nákupní košík), jsou uloženy podle čl. 6 odst. 1 písmo. f GDPR. Pro provozovatele webových stránek je ukládání souborů cookies důležité, aby zajistil optimalizovanou funkčnost stránky bez technických chyb. Pokud jsou ukládány i jiné soubory cookies (například ty, které se používají na analýzu vašeho prohlížení), jsou popsány v separátní části tohoto prohlášení o ochraně soukromí.

Kontaktní formulář

Když nám píšete prostřednictvím kontaktního formuláře, údaje zadané ve formuláři včetně poskytnutých kontaktních údajů shromáždíme, abychom odpovídaly na vaše dotazy a jakékoliv následné otázky. Toto informace bez vašeho souhlasu nesdílíme.

Proto jakékoliv údaje, které zadáte do kontaktního formuláře, zpracujeme jen s vaším souhlasem podle čl. 6 odst., 1 písm. A) GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Postačuje zaslat neformální e-mail s takovou žádosti. Údaje zpracovány pře přijetím vaší žádosti mohou být ještě legálně zpracovány. 

Údaje, které zadáte do kontaktního formuláře, uchováváme, dokud nepožádáte o jejich vymazání, zrušíte svůj souhlas s jejich uložením nebo dokud se změní účel jejich uložení (například po zodpovězení vašeho dotazu). Jakékoliv povinné právní předpisy, zejména ty, které se týkají povinné doby uchovávání údajů, zůstávají tímto ustanovením nedotčeny.

5. Sociální média

Facebook pluginy (tlačitka Like & Share )

Naše webové stránky obsahují pluginy sociální sítě Facebook, Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Facebook pluginy lze identifikovat logem Facebook nebo tlačítkem"Like" na našich stránkách. Chcete-li získat přehled o doplňcích Facebook, klikněte prosím níže:

Přejít na přehled Facebook pluginů

Během návštěvy některé z našich webových stránek, se prostřednictvím pluginu vytváří přímé spojení prohlížeče se serverem Facebook. Takovým způsobem Facebook přijímá informace o návštěvě naši stránky z vaši IP adresy. Pokud klikněte na tlačítko "Like" na Facebook a jste přihlášeni do svého Facebook účtu, můžete propojit obsah našich stránek s vaším profilem na Facebook. Toto umožňuje Facebooku přiřadit návštěvy našich stránek s vašim užívatelským účtem. Upozorňujeme, že jako provozovatel této stránky, neznáme obsah dat přenášených na Facebook, ani to, jak Facebook využívá tyto údaje. Více informací naleznete v zásadách ochrany soukromí stránky Facebook:

Přejít na ochranu soukromí stránky Facebook

Pokud nechcete, aby Facebook spojil vaši návštěvu s našimi stránkami prostřednictvím vašeho Facebook účtu, prosím odhlaste se z vašeho Facebook účtu.

Twitter plugin

Funkce služby Twitter byly integrovány do našich webových stránek a aplikací. Tyto funkce nabízí společnost Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Když používáte službu Twitter a funkci "Retweet", webové stránky, které navštívíte, jsou propojeny s vašim Twitter účtem a viditelné ostatním uživatelům. Zároveň se data přenášejí i na stránku Twitter. Chtěli bychom poukázat na to, že jako poskytovatel  těchto stránek neznáme obsah přenášených dat, ani to, jak je Twitter využívá. Pro více informací si přečtěte zásady ochrany soukromí Twitter:

Přejít na ochranu soukromí stránky Twitter

Vaše výchozí nastavení ochrany soukromí na Twitter si můžete upravit v nastavení účtu:

Přejít do Twitter nastavení

LinkedIn plugin

Naše stránka využívá funkce sítě LinkedIn. Službu poskytuje společnost LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.

Při každém vstupu na jednu z našich stránek obsahujících funkce Linkedln, váš prohlížeč vytvoří přímé spojení se servery LinkedIn. Linkedln je informován o návštěvě naši webové stránky z vaší IP adresy. Pokud použijete tlačítko Linkedln "Doporučit" a jste přihlášeni do svého Linkedln účtu, je možné že společnost Linkedln přiřadí vaši návštěvu naši webové stránky do vašeho uživatelského účtu. Chtěli bychom zdůraznit, že jako poskytovatel těchto stránek neznáme obsah přenášených dat, ani to jak je Linkedln využívá.

Více informací naleznete v zásadách ochrany soukromí společnosti LinkedIn:

Přejít na ochranu soukromí stránky LinkedIn

6. Analýza a reklama

Google Analytics

Naše webové stránky využívají službu Google Analytics, webovou analytickou službu. Službu provozuje společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Služba Google Analytics využívá takzvané "cookies". Jsou to textové soubory uložené ve vašem počítači, které umožňují analýzu toho jak používáte webovou stránku. Informace generované prostřednictvím cookies o používání této webové stránky jsou obvykle odesílány na server Google v USA, kdy jsou uložené.

Soubory cookies služby Google Analytics jsou ukládány na základě článku 6(1) (f) GDPR. Pro provozovatele webových stránek je analýza chování uživatelů důležitá, pro optimalizaci stránky a reklamy.

IP anonymizace

Na našich webových stránkách jsme aktivovali funkci anonymizace IP. Vaši IP adresu Google před odesláním do Spojených států zkrátí, v rámci Evropské unie nebo jiných stran podle dohody o Evropském hospodářském prostoru. Jen ve výjimečných případech je na server Google v USA odeslaná plná adresa a zkrácena je až tam. Google použije tyto informace jménem provozovatele této webové stránky, aby vyhodnotil jak používáte webové stránky, sestavil přehledy o aktivitě na webových stránkách a poskytl další služby spojené s aktivitou na webových stránkách a internetovým používáním pro provozovatele webových stránek. IP adresa odeslaná vaším prohlížečem jako součást služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji, které má společnost Google k dispozici.

Plugin k prohlížeči

Ukládání souborů cookies můžete zabránit výběrem příslušných nastavení v prohlížeči. Chtěli bychom vás však upozornit, že takto nebudete moci využívat plnou funkčnost této webové stránky. Také můžete zabránit tomu, aby údaje generované prostřednictvím cookies o používání webových stránek (včetně vaší IP adresy) byly předány a zpracovány společností Google stažením a instalací pluginu prohlížeče:

Stáhnout plugin k prohlížeči

Odmítnutí shromažďování údajů

Shromažďování údajů službou Google Analytics můžete zamezit kliknutím na následující odkaz. Cookies budou přednastaveny tak aby se zabránilo shromažďováním údajů při budoucích návštěvách teto stránky: 

Kliknutí sem deaktivujete Google Analytics

Více informací o tom, jak služba Google Analytics zpracovává údaje uživatelů, najdete v pravidlech ochrany soukromí společnosti Google:

Přejít na pravidla ochrany soukromí Google

Externí zpracování dat

Se společností Google jsme zavřeli dohodu o exteením zpracování dat. Plně jsme implementovali striktní požadavky orgánů EU pro ochranu údajů při používání služby Google Analytics.