İstenen sayfanın yerel versiyonuna yönlendirildiniz

Fosfatlama proseslerindeki banyolarda gerçekleştirilen analizler, numunelerin gerek direkt ölçümler ve gerekse titrasyonlar öncesi manuel örneklenmesi ve yine manuel gerçekleştirilen analiz süreçlerinde yaşanabilecek aksaklıklar temelli olarak önemli üretim kalitesi ve zaman kayıplarına sebebiyet verebilmektedir.

Online fosfatlama hattı analiz sistemlerinde ise banyo parametre ölçümleri, numunenin otomatik olarak örneklenmesi ve sonrasındaki tüm analitik süreçlerin herhangi bir müdahaleye gerek duyulmaksızın tamamlanması yolu ile gerçekleşmektedir.

Elde edilen analiz sonuçlarının PLC kontrolör sistemlerine otomatik olarak aktarılması sayesinde prosese hızlı müdahale imkanı elde edilmekte ve bu çerçevede özellikle otomotiv endüstrisinde önemli avantajlar sağlanmaktadır.

Manuel analizlere kıyasla gerçekleştirilen tam otomatik online potansiyometrik analizlerde hatalı örnekleme, titrasyon tabanlı analizlerde dönüm noktalarının saptanamaması, yanlış ve tekrarlı olmayan sonuçlar gibi hataların önüne geçilebilmektedir. Banyodan numunenin alınması, örneklenmesi, kimyasal eklemeleri, numune analizi, sonuçların kaydı gibi tüm prosedürler analizör sistem çatısı altında otomatik olarak sağlandığından, ölçüm hataları, operatörler arası farklılıklar ve analiz süresi tutarsızlıkları ortadan kalkmakta ve el değmeden kesintisiz analizler gerçekleşmesi sayesinde iş gücü gereksinimleri azalırken operatör güvenliği artırılmaktadır.

MTR_202X_228_228

202X Process Analyzer

Titrasyon, pH, ISE veya fotometre metotları ile su ve atık su izleme için tekli-metot proses analizörleridir.                                                                                        

Daha fazla bilgi alın …

MTR_2035_228_228

2035 Process Analyzer

Potansiyometrik, fotometrik ve termometrik ölçümler için üç farklı konfigürasyondan oluşan çok yönlü bir ıslak kimya analizörüdür.

Daha fazla bilgi alın …

MTR_2060_228_228

2060 Process Analyzer

Çoklu parametreler ve akışlar içeren endüstriyel proseslerin özelleştirilmiş bir şekilde online olarak izlenebilmesini sağlamaktadır.                                

Daha fazla bilgi alın …

MTR_MPA_228_228

Metrohm Process Analytics

Metrohm Process Analytics olarak analitik zorluklarla mücadele etmeyi seviyoruz. Daha fazlası için sayfamıza göz atın.

Daha fazla bilgi alın …