İstenen sayfanın yerel versiyonuna yönlendirildiniz

Metrohm, amperometrik ve iletkenlik tespit yöntemlerini kullanan iyon kromatografi ile yiyecek ve içecek matrislerindeki sülfiti belirlemek için optimize edilmiş iki metot geliştirmiştir. Bu metotlar, sülfit tespitini daha basit, daha verimli ve daha uygun maliyetli hale getirmektedir.

Daha basit sülfit tayini için optimize edilmiş metotlar hakkında daha fazla bilgi alın

Ücretsiz white paper yayınını indirin

Bu ücretsiz white paper yayını, gıdalardaki sülfitin kimyasal özelliklerini ve yaygın olarak kullanılan bu katkı maddesine ilişkin resmi düzenlemeleri ana hatlarıyla belirtip, Monier-Williams yöntemi gibi tarihsel belirleme yöntemlerini ve bunların dezavantajlarını açıklayarak optimize edilmiş iki sülfit belirleme yöntemine ayrıntılı bir genel bakış sunmaktadır. (Amperometrik ve iletkenlik tespit metotlu IC).

Amperometrik tespit yöntemini kullanan IC’nin avantajları:

  • 0,2 mg / kg'da doğru ölçüm için yüksek hassasiyet
  • Daha yoğun kıvama sahip yiyecekler dahil çok çeşitli gıda maddeleri için uygundur
  • Uygun sinyal kararlılığı ve sonuçların tekrarlanabilirliği
  • Otomatik elektrot temizleme yöntemi (patent başvurusu yapılmış), zaman alan manuel temizleme adımlarını ortadan kaldırır ve elektrod ömrünü uzatır

İletkenlik tespit yöntemini kullanan IC’nin avantajları:

  • 10 mg / kg'da hassas miktar tayini ve düşük organik yüke sahip gıdalarda daha yüksek sülfit konsantrasyonları

Yiyecek ve içecek analizleri için daha fazla IC uygulaması

Ücretsiz white paper yayınını indirin

Bu konular hakkında bilgi sahibi olmak için yayını indirin: AOAC 996.04 ve ISO 11292'ye göre iyon kromatografi ile hazır kahvenin serbest ve toplam karbonhidrat içeriği nasıl belirlenir? Hızlı bir izokratik tarama yöntemi veya karmaşık bir izleme yöntemi kullanılarak Inline Ultrafiltrasyon ve IC ile şarapta sülfit dahil organik asitler ve anyonlar nasıl ölçülür? Biradaki anyonlar ve katyonlar aynı anda ve otomatik numune hazırlama ile nasıl belirlenir. Yeni gıdalarda toplam GOS tayininde AOAC yönteminin daha hızlı ve daha uygun maliyetli olması için nasıl iyileştirilmiştir?

Aplikasyon notları hakkında daha fazla bilgi

white paper novel foods

Yeni gıdalar için kalite etiketleri

Bu uygulama notu gıdalardaki toplam GOS tayini için standart AOAC yönteminde bir güncelleme sunmaktadır. Yöntemin laboratuvar süresi ve çalıştırma maliyetlerini nasıl iyileştirdiği ile ilgili daha fazla bilgi alın

instant coffee

Hazır kahvede kalite analizi

Bu uygulama notu, hazır kahvenin serbest ve toplam karbonhidrat içeriğinin AOAC 996.04 ve ISO 11292'ye göre IC amperometrik tespit yöntemi ile nasıl belirlenebileceğini özetlemektedir. Bu sağlam, oldukça spesifik ve hassas kalite güvence yöntemi hakkında daha fazla bilgi alın

IC beer AN

Birada anyonlar ve katyonlar

Bu uygulama notu IC ile biradaki anyon ve katyonların belirlenmesine odaklanmaktadır. Aynı numune için anyonların ve katyonların aynı anda nasıl belirlenebileceğini ve Inline Ultrafiltrasyon kullanarak manuel hazırlama adımlarının nasıl otomatik hale getirilebileceğini gösterir.

Wine QC

Şarapta kalite kontrol

Bu uygulama notu şarap kalitesi analizi için iki IC yöntemi sunar: sülfit dahil olmak üzere ana organik asitlerin ve anyonların hızlı bir izokratik tarama yöntemi veya karmaşık bir izleme yöntemi kullanılarak Inline Ultrafiltrasyon ve IC ile ölçülmesini açıklar.

Yiyecek ve içecek endüstrisinde kalite kontrol için iyon kromatografinin (IC) faydaları

Yalnızca ulusal ve uluslararası norm ve standartlara uygun olarak izlenmesi gereken çok sayıda analit olduğundan değil, aynı zamanda birçok gıda maddesinin matriksinden dolayı da yiyecek ve içecek analizi zorlu bir süreçtir. İyon kromatografi, aşağıdaki zorlukları ele alan yiyecek ve içecek analizi için standart bir yöntem haline gelmiştir:

  • IC kullanımı kolay oldukça sağlam bir analiz tekniğidir.
  • IC tek bir çalışmada birden fazla bileşeni analiz edebilmektedir
  • IC, diyaliz, filtrasyon ve seyreltme gibi otomatik inline örnek hazırlama sunarak zamandan tasarruf etmenize ve hataya açık ve zaman alıcı manuel adımları en aza indirmenize yardımcı olur

IC ve diğer analitik tekniklerin karşılaştırılması

HPLC, yaş kimyasal ve türetme yöntemleri sıklıkla toksik ve biyolojik olarak aktif kimyasalları içerir. Laboratuvar malzemelerine maruz kalınması ve atıklar bu analitik teknikleri riskli ve maliyetli hale getirir. IC güvenlidir ve kimyasal atık üretmez. STREAM (Ölçümden Sonra Eluenti Yeniden Kullanan Supresör Bakımı) veya microbore kolonları gibi gelişmiş teknolojiler, kimyasal tüketimini minimuma indirmeye yardımcı olur.

Hibrit Teknikler (örn., GC-MS, LC-MS/MS) oldukça güçlü ve karmaşıktır. Bununla birlikte, pahalı gazlar veya ön analitik türetme adımları ve uzmanlar tarafından çalıştırma gerektiğinden, yüksek işletme maliyetlerine sebep olmaktadır. IC, kullanım kolaylığının yanı sıra daha düşük cihaz ve işletme maliyetlerinden yararlanan basit, kompakt ve doğrudan bir tekniktir.

Metrohm IC size nasıl yardımcı olabilir

Metrohm IC, sağlam cihazlar, İsviçre yapımı kalite ve küresel destek anlamına gelimektedir. Ayrıca Metrohm IC, basitleştirilmiş yiyecek ve içecek analizi için çok sayıda otomatik inline numune hazırlama tekniği sunmaktadır: Inline Ultrafiltrasyon, Inline Diyaliz, Inline Seyreltme, Inline Ekstraksiyon, Inline Matris Eliminasyonu, Inline Ön Konsantrasyon, Inline Gaz Giderme, Akıllı Kısmi Döngü Enjeksiyonu.