İstenen sayfanın yerel versiyonuna yönlendirildiniz

Belki son blog yazımı okudunuz: «Neden basit titrasyonlar için bile otomasyonu düşünmelisiniz?» ve analizleri otomatikleştirerek, sonuçlarınızın doğruluğunu ve tekrarlanabilirliğini artırarak sıkıcı, tekrarlayan ve yorucu manuel rutin laboratuvar çalışmalarından kendinizi kurtarma fikri hoşunuza gitti. 

Neden basit titrasyonlar için bile otomasyonu düşünmelisiniz?

Tam otomatik titrasyon sisteminin kullanımının sağladığı çeşitli tasarruflar

Titrasyon, bir cam büret veya basit bir titratörün spektroskopi veya kromatografi gibi diğer tekniklerle karşılaştırıldığında oldukça ucuz olması nedeniyle düşük maliyetli bir analitik yöntem olarak bilinmektedir. Kısa analiz süresi ve bilinen bir stokiyometriye dayanan sonuçlarla birlikte titrasyon, dünya çapındaki laboratuvarlarda birincil yöntem olarak kabul görmektedir.

Bununla birlikte, son yıllarda artan numune sayıları laboratuvar analizini otomatikleştirmenin giderek artan bir öneme sahip hale geldiğini göstermektedir. Birçok durumda, "ucuz" titrasyon tekniği için bir otomasyon sistemi satın alma konusunda şüpheleri olan laboratuvar yöneticileri veya satınalma temsilcileriyle görüşmelerde bulundum. Bu endişeler, özellikle titratöre otomasyon eklenmesinin titratörün kendisi ile aynı veya daha fazla ek maliyete neden olabilmesi yüzünden anlaşılabilirdir. Ancak böyle bir yükseltmenin yalnızca maliyetleri değil, aynı zamanda birçok faydayı da beraberinde getireceğini göz önünde bulundurmak gerekmektedir.

Bu makale dahilinde, tam otomatik titrasyon sisteminin kullanımının nasıl çeşitli tasarruflar sağlayabileceğini açıklayacağım.

Değerli zamanınızdan tasarruf edin

Laboratuvarda otomasyon kullanıldığında zaman tasarrufu en büyük avantajlardan biridir.

Numuneyi hazırladıktan ve gerekli numune verilerini kontrol cihazına girdikten sonra sistem birkaç saat, hatta günlerce gözetimsiz olarak çalışabilmektedir. Bu süre zarfında laboratuvar teknisyenleri değerli zamanlarını otomatikleştirilemeyen numuneler üzerinde, verileri değerlendirerek, yeni numuneler hazırlayarak ve belgeleyerek veya yeni yöntemler veya maddeler geliştirerek harcayabilirler.

Tekrarlara para harcamayın

Tek bir titratörün kullanılmasına kıyasla, otomatik bir sistem tekrarlama maliyetlerini oldukça azaltabilmektedir. Prosedürlerin otonom olarak çalıştırılmadan önce test edilmiş olması nedeniyle, analiz esnasında kullanım hataları minimuma indirilebilmektedir. Bunlar, sensörün ve büret uçlarının numune çözeltisi tarafından yeterince kaplanmasını sağlamak, numune için optimum karıştırma hızının kullanılması ve analizler arasında standartlaştırılmış temizleme prosedürlerinin uygulanması gibi tipik görevlerdir.

İlk bakışta bu adımlar çok önemli görünmeyebilir, ancak analize katılan her laboratuvar teknisyeninin bunu kendi tercihleri ​​ve deneyimlerine göre biraz farklı bir şekilde gerçekleştirmesi durumunda etkileri göz ardı edilemeycek sonuçlar doğruabilmektedir. En kötü durumda, sonucun geçerliliğini kanıtlamak için örneklerin daha sık tekrarlanması gerekecektir. Otomasyon sayesinde artık bu sorun hakkında endişelenmenize gerek yok.

İşletme masraflarını azaltın

Yukarıda bahsedilen iyileştirilmiş kullanım prosedürleri, elektrotlar gibi sarf malzemelerinin maliyetlerini azaltacaktır. Daha önce tanımlanan temizleme, iklimlendirme ve saklama prosedürleri sayesinde sensör çok daha uzun süre dayanır. Dikkate almanız gereken tek şey, henüz otomatikleştirilemeyen elektrolit haznesini düzenli olarak doldurmaktır.

Ecotrode Gel hakkında daha fazla bilgi

Bununla birlikte, yalnızca rutin pH ölçümleri yapıyorsanız, bunun için bir çözüm zaten mevcuttur: Elektrolit bitene kadar herhangi bir yeniden doldurmaya gerek kalmadan sürekli ölçümler yapmanıza olanak tanıyan Ecotrode Gel.

Elektrolit jelinin şeffaflığı, elektrodu değiştirme zamanının geldiğini gösterecektir. Harika, değil mi?

Ecotrode Gel hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz

 

Atık maliyetleri

Bir analitik cihazın analiz başına maliyetleri tartışılırken elektrotların yanı sıra reaktifler ve nihai atık imhası da dikkate alınması gereken konulardır. Ne yazık ki, anlamsız miktarda organik çözücü kullanan bazı normlar ve standartlar hala mevcut. Tüm bu kimyasalların uygun şekilde bertaraf edilmesi için özel bir işleme tabi tutulaları gerekmektedir; yani, ne kadar çok atık çözelti üretilirse, bertaraf maliyetleri de o kadar yüksek olur; çevre üzerindeki etkisinden bahsetmeye bile gerek yok.

Otomatik sistemlerde analizler daha küçük çaplı beherlerde ve mükemmel konumlandırılmış elektrotlarda yapılabildiği için bu reaktiflerin miktarı minimuma indirilebilmektedir. Uygulamaya bağlı olarak, elektrodu fazla solventle yıkamak yerine, analizler arasındaki temizleme prosedürünü solvente basit bir daldırma işlemi uygulayarak kısaltabilirsiniz.

El değmeden otomasyon sayesinde daha az kaza

Otomatik bir titrasyon sistemi bağımsız olarak birkaç saat, hatta gece boyunca çalışabildiğinden, zararlı maddeler ve reaktiflerle doğrudan temas en aza indirilmektedir. Modern titrasyon sistemleri yalnızca analizi üstlenmekle kalmamakta, aynı zamanda numune beherlerinin sistemden çıkarılıp bulaşık makinesine konulmadan veya atılmadan önce ön-temizlenmelerini de garanti etmektedir.

3S teknolojisi

Sisteminiz titrant değişimini her zamankinden daha kolay hale getiren 3S teknolojisiyle donatılmışsa, reaktif değişimi sırasında kimyasallara maruz kalmayı en aza indirmek bile mümkündür. Sistem ne kadar güvenli olursa numune analizi veya imhası sırasında tehlikeli kimyasallara maruz kalma riski de o kadar az olur.

Hepimiz bir kazanın ne demek olduğunu biliyoruz, ancak sonrasındaki yönetim de gerçek bir kabus olabilmektedir. Bu nedenle kazaya neden olabilecek durumlardan kaçınmak daha büyük bir önceliktir, çünkü bu durum insanları sağlıklı tutmakta ve ilgili maliyetleri azaltmaktadır.

3S teknolojisi hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz

Kârınızı artırın

Numune verimini artırmanın kârınız üzerinde doğrudan etkisi vardır. Otomasyon olmadan, artan sayıda numuneyi ele almak için daha fazla analiste ihtiyaç duyulur, ancak iyi eğitimli laboratuvar teknisyenlerini bulmak her zamankinden daha zor ve maliyetli hale gelmiştir. Ayrıca sıkıcı rutin titrasyon analizi laboratuvar personelinin arzu ettiği bir iş değildir.

OMNIS sistemimizin nasıl kullanıldığını görmek için Villiers Copper Commodities Laboratory 'den gelen bu videoya göz atın (2:08'e atlayın).

Otomasyon – düşündüğünüz kadar pahalı değil

Belki de bu blog yazısını, özellikle basit bir bağımsız titratör yatırımıyla karşılaştırıldığında otomasyonun laboratuvarınız için çok pahalı olduğunu düşünerek okumaya başladınız. Ancak bu makalede gösterildiği gibi otomatik titrasyon sistemi kullanılarak çeşitli tasarruflar elde edilebilmektedir.

Sarf malzemeleri, reaktifler ve tekrarlanan analizlerde harcadığınız süre için düzenli harcamalarınızı göz önünde bulundurun. Sonuçlar üretimin devam etmesi için hangi sıklıkta yeterince hızlı ya da yeterince iyi elde edilemiyordu? Bir meslektaşınız yaralandığında laboratuvardaki güvenlikle ilgili tartışmaları düşünün. Ayrıca işletme maliyetleri nedeniyle laboratuvarınızın verimliliği ve karlılığı ne sıklıkla sorgulandı? Bunu göz önünde bulundurduğunuzda, otomasyonun yatırım geri dönüşünün inanılmaz derecede iyi olduğunu göreceksiniz. Tam otomatik olarak ne kadar çok örnek gerçekleştirirseniz, ilk yatırımınız o kadar hızlı kendini amorti edecek ve sizin için daha iyi mali tablolar oluşturacaktır.

Metrohm'da bizler sadece titratör satmıyoruz, titrasyon çözümleri sunuyoruz. İhtiyaç duyduğunuz kadar karmaşık veya basit sistemler sunuyoruz. Titratör, aksesuarlar, elektrotlar, numune değiştiriciler ve yazılım; hepsi tek bir kaynaktan.

Bir titratör mü arıyorsunuz? Sunabildiğimiz seçeneklere buradan göz atın!

Yazar
Risse

Heike Risse

Sıvı İşlemleri ve Laboratuvar Robotiği Ürün Grubu Müdürü
Metrohm Applikon, Schiedam, Hollanda

İletişim