İstenen sayfanın yerel versiyonuna yönlendirildiniz

Yakmalı İyon Kromatografi ile su numunelerinde AOCl, AOBr, AOI ve AOF'nin sağlam ve hızlı tespiti

Adsorbe edilebilir organik olarak bağlı halojenler (AOX) ve bunların bozunma ürünleri insan sağlığı için ciddi bir risk oluşturmaktadır. Toksik, mutajenik ve kanserojen özelliklere sahip olan bu maddeler her yerde bulunmalarının yanısıra, kalıcı olup besin zinciri ve çevrede birikmektedirler. İyi su kalitesi sağlamak ve kontaminasyon riskini azaltmak için içme suyu, yüzey suyu ve atık sularda AOX'in izlenmesi çok önemlidir.

DIN 38409-59 Yakmalı İyon Kromatografi'yi (yakmalı IC veya CIC), CIC-AOX(CI) toplam parametresinin yanı sıra tek fraksiyonlar AOCl, AOBr, AOI'nin hızlı, güvenilir ve sağlam tespiti için standartlaştırılmış ve onaylanmış bir analiz yöntemi olarak tanımlamaktadır.  DIN 38409-59 hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki ücretsiz White Paper yayınımızı indirebilirsiniz.

Su numunelerinde adsorbe olabilen organik olarak bağlı halojenlerin (AOX) hızlı değerlendirilmesi

Ücretsiz White Paper yayınımızı indirin

Bu White Paper yayını, Yakmalı İyon Kromatografi'yi, DIN 38409-59'a göre CIC-AOX(CI)AOF toplam parametresinin yanı sıra ayrı AOCI, AOI ve AOBr fraksiyonlarını da doğru bir şekilde belirlemek için güvenilir ve hızlı bir yöntem olarak sunmaktadır.

CIC ile AOX analizinin avantajları

DIN 38409-59'a göre

  1. CIC-AOX(CI) toplam parametresinin yanı sıra AOCl, AOBr, AOI de ayrı ayrı belirlenebilmektedir.
  2. Tek bir yazılımla yakma ve IC sisteminin tam kontrolü
  3. Otomasyon tekrarlanabilirliği ve verimliliği artırır
  4. Tek tedarikçiden komple Yakmalı IC sistemi
  5. Yakmalı IC basit, sağlam ve kullanımı kolaydır

3 Karşıdan Yüklemeler

Yakmalı IC ile "sonsuz kimyasalların" izlenmesi

Tarihsel olarak, AOX içeriğini belirlemek için mikrokulometrik titrasyon kullanılmıştır, ancak bu yöntem AOCl, AOBr veya AOI için ayrı sonuçlar sağlamadığı gibi AOF'yi de hiç kapsamamaktadır. AOF, daha yaygın olarak "sonsuz kimyasallar" olarak bilinen per- ve poliflorlu alkil maddelerini (PFAS'lar) ölçmek için önemli bir toplam parametredir. Yakmalı İyon Kromatografi ile AOF taraması hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki White Paper yayınımızı indirebilirsiniz.

Adsorplanabilir organik olarak bağlı florun (AOF) hedeflenmemiş taraması

Ücretsiz White Paper yayınımızı indirin

Bu ücretsiz White Paper yayını, per- ve poliflorlu alkil maddelerin (PFAS'lar) genel tarihini, besin zincirine nasıl girebileceklerini ve sağlığımızı nasıl etkilediklerini kapsamaktadır. Bu yayın aynı zamanda, sentetik organoflor bileşiklerinin tespiti için önerilen yönetmelikleri, hedefli analiz yöntemlerini ve adsorbe edilebilir organik olarak bağlı flor (AOF) toplam parametresinin PFAS'lar için hedeflenmemiş su numunelerinin taranması için nasıl daha iyi bir seçim olduğunu hakkında bilgiler de sunmaktadır. This free white paper covers the general history of per- and polyfluorinated alkyl substances (PFASs), how they can enter the food chain, and how they affect our health. It presents regulations and targeted analysis methods suggested for determination of synthetic organofluorine compounds, and how the sum parameter of adsorbable organically bound fluorine (AOF) is a better choice for non-targeted screening of water samples for PFASs.