Compact VA instrument

VA Computrace with operator

797 VA Computrace är ett modernt voltametrisystem för spårämnesanalyser av metaller och andra elektrokemiskt aktiva substanser.

På grund av sin exceptionella specificitet och sensitivitet kan instrumentet nå detektionsgränser så lågt ner som till ppt-området, även när höga saltkoncentrationer finns närvarande. Det lättanvända PC-programmet som följer med de kompakta VA-instrumenten styr mätningarna, registrerar mätdata, och utvärderar dem. En garanterat enkel, snabb och mycket prisvärd mätprocess.

Utmärkande egenskaper

  • Intuitiv användning via ett lättfattligt och tydligt användargränssnitt
  •  
  • Brett sortiment av förprogrammerade metoder för alla typer av applikationer
  •  
  • Kraftfull potentiostat och ett urval av elektroder för mycket känsliga spåranalyser
  •  
  • Lätt att komma igång med – Exploratory-läge för undervisning och metodutveckling
  •  

Transparent mjukvara

Programvaran som följer med 797 VA Computrace är särskilt lätt att använda tack vare sitt överskådliga användargränssnitt. Är man orienterad i Windows arbetsprinciper garanteras intuitiv hantering.

Enkel användning tack vare fasta metodstrukturer

Fasta metodstrukturer i 797 VA Computrace programvara gör dina bestämningar enkla och snabba.

Praktiskt, särskilt när det handlar om rutinapplikationer.

Rätt system för dina applikationskrav

Det finns en rad fördefinierade system som varierar i automatiseringsgrad: Metrohm VA-system (MVA). MVA-systemen finns tillgängliga för manuell drift, för halvautomatiserad drift - med hjälp av Dosinos och extra pumpar - och för helautomatiska analyser.

Ett system som anpassar sig efter dina applikationer

Om dina förutsättningar förändras, kan du enkelt justera VA-systemen: uppgraderingar till högre automationsnivåer är möjliga när som helst, bara genom att lägga till nödvändiga moduler: Dosinos, pumpar, och provväxlare.

Kvalitet: Alltid överst på listan

Metrohm’s kompakta VA-system hjälper användaren på många sätt med att säkerställa höga kvalitetskrav i alla mätningar. För detta ändamål finns flera funktioner, som exempelvis att fritt definiera rättigheter för åtkomst i programvaran, automatiska elektrodtester före varje mätning samt en GLP-guide.

För nedladdning