Typiska detektionsgränser för voltametri

Antimon
SbIII/SbV
200 ppt

Kvicksilver Hg
100 ppt
Arsenik
AsIII/AsV
100 ppt
  Nickel
Ni 50 ppt
Vismut
Bi
500 ppt
  Platina Pt
0.1 ppt
Bly
Pb 50 ppt
  Rodium Rh 0.1 ppt
Kadmium
Cd 50 ppt
  Selenium SeIV/SeVI 300 ppt
Krom
CrIII/CrVI 25 ppt
  Tallium  Tl 50 ppt
Kobolt Co 50 ppt
  Uran  U 25 ppt
Koppar Cu
50 ppt
  Wolfram  W 200 ppt
Järn FeII/FeIII
50 ppt
  Zink  Zn 50 ppt
Molybden Mo 50 ppt