Vision programvara

Vision är en allt-i-ett, regel-kompatibel programvara som driver alla Metrohm NIRS spektrometrar.

Med Vision kan du lagra, hantera, omräkna, och utbyta data. Från bara en scan, extraherar Vision kvalitativa identifieringsresultat och kvantitativa parametrar. Dessutom säkerställer en mängd diagnostiska verktyg linjäritet, detektionsgränser, och metodens precision.

Med nätverkskapabla Vision programvaran kan du skapa lämpliga metoder för identifiering, kvalificering och kvantifiering lätt och snabbt. Vision mjukvaran finns som enkel- eller fleranvändarversion. Och tack vare Pharma versionen, är Vision lämplig även för FDA CFR Part 11 reglerade branscher.
NIRS XDS with Vision software and operator

Utmärkande egenskaper:

  • FDA 21 CFR Part 11-kompatibel
  • Användarvänlig, lätt att använda
  • Instrumentanslutning via nätverk eller direkt plug-in

  • Multi-userversioner tillgängliga

Omfattande diagnostikfunktioner

Kraftfulla diagnostikfunktioner försäkrar linjäritet, detektionsgränser, och precisa NIR metoder.

I reglerade branscher, såsom läkemedel, kan du inte vara utan detta.