Vätskehantering

865 Dosimat plus with operator and printer

Analytisk kemi handlar om att få ämnesmängderna rätt. Exakt och reproducerbar vätskehantering är en grundläggande - och tidskrävande - uppgift i laboratorier och måste rutinmässigt utföras av laboratoriepersonal.

Metrohm erbjuder två instrument familjer som tar hand om det åt dig. De kan användas för en mängd olika uppgifter, såsom pipettering, överföring, spädning, dosering eller dispensering. Du kan därmed spara värdefull tid i ditt laboratorium och förlita dig på precisionen och reproducerbarheten hos Metrohms doseringsteknik.
 • 846 Dosing Interface

  Tillgängliga produktversioner Dosing interface for automated liquid handling

  846 Dosing Interface hjälper dig att få ut det mesta av automatiserad vätskehantering. Använt antingen som en expansion för andra Metrohminstrument eller som en fristående instrument, kan Dosing Interface styra upp till fyra doseringselement och ta hand om hanteringen av alla vätskeuppgifter i laboratoriet.

  • Spara tid för provberedning.
  • Skaffa mer exakta resultat genom högprecisa Metrohm Dosinos.
  • Konfigurera helautomatiska doseringsinställningar.

  Detaljer
 • Dosimat plus

  Tillgängliga produktversioner Dosimat plus for manual titrations and routine liquid handling

  Dosimat plusinstrument kan användas för manuella titreringar och underlätta rutinvätskehantering och doseringsuppgifter i laboratoriet. De kan användas antingen som självständiga, manuellt styrda instrument eller som automatiska doseringsanordningar för Metrohmtitratorer i Titrino plus familjen.

  • Enkel installation och drift
  • USB-anslutning för tilläggsutrustning
  • Fyra driftlägen som täcker alla krav på vätskehantering

  Detaljer