Eco KF Titrator: Prisvärd schweizisk kvalitet

Volymetrisk Karl Fischer-titrering är den mest använda tekniken för att analysera vattenhalten i många olika industrier såsom petrokemikalier, färger, läkemedel, och andra kemiska industrier. Volymetrisk Karl Fischer analyserar vattenhalten från ca 1 till 100%.

Baserat på vår långa erfarenhet av titrering har vi nu utvecklat en helt ny prisvärd Karl Fischer-titrator. Den nya Eco KF-titreraren har den välkända schweiziska kvaliteten och är ett bra val för rutinanalys av vatteninnehåll i många olika provtyper.

Nyckelfördelar

  • Enkel och intuitiv drift

  • Exakta och precisa resultat

  • Säker hantering av reagenser

  • GLP-kompatibel rapportering och dokumentation

  • Global service och support på plats

Karl Fischer-titrering har blivit enkelt

Eco KF-titrator är ett kompakt analysinstrument med en enkel och intuitiv funktion. Med Eco KF-titrator kan alla utföra rutinmässiga Karl Fischer-titreringar.

  • Förinstallerade exempelmetoder finns tillgängliga
  • Titreringar utförs helt automatiskt
  • Modern och flerspråkig pekskärm
Touch screen: KF titration for everyone with the Eco KF Titrator

Säkerheten i första hand

Fysisk kontakt med reagensen förhindras genom att använda en lösningsmedelspump: Byretten töms och fylls på med en knapptryckning.

GLP-kompatibel

Rapporter med nödvändig information kan enkelt genereras och skrivas ut eller sparas på ett USB-minne.

Hjälp till hands

Vi garanterar service och support från vårt globala nätverk av lokala dotterbolag och distributörer.


Ladda ner