Europas största räkodling - i Schweiz!

Möt SwissShrimp AG: Räkodlingen i Schweiz som använder jonkromatografisystem från Metrohm för kvalitetskontroll av havsvattnet

Vem tänker på Schweiz i första hand när man talar om räkproduktion?

Väldigt få. Ändå så är SwissShrimp AG den största räkodlingen i Europa och ligger i Rheinfelden, Schweiz. Odlingen grundades för tio år sedan och producerar lokal och antibiotikafri Pacific White Shrimp (Litopenaeus vannamei) i 16 stora inomhuspooler. För att garantera räkor av hög kvalitet måste havsvattenskomponenterna, särskilt de toxiska parametrarna ammonium, nitrit och nitrat, kontrolleras regelbundet. För detta ändamål behövs en automatiserad och effektiv lösning. Med jonkromatografisystemet från Metrohm mäter SwissShrimp upp till 15 olika joner. Helt automatiskt. Bara att trycka på en knapp och gå därifrån.


SwissShrimp shrimp
SwissShrimp Swiss Saltworks
SwissShrimp indoor pools for shrimp farming
SwissShrimp automated ion chromatography system from Metrohm

Kvalitetskontroll av havsvatten med jonkromatografi

Hos SwissShrimp bestäms havsvattnets kvalitet flera gånger om dagen, vilket gör en effektiv och exakt analysmetod nödvändig. Här kommer jonkromatografi till sin fulla rätt: jonkromatografi är en metod som ger flera parametrar. Detta innebär att flera olika analyser kan bestämmas i bara en mätning. När det gäller SwissShrimp övervakas de toxiska parametrarna (ammonium, nitrit och nitrat) som kommer ifrån räkornas biologiska processer samt andra saltvattenparametrar som exempelvis klorid, natrium och magnesium, noggrant med hjälp av IC.

Med Metrohms lösning utförs inte bara själva analysen. Behöver provet förberedas görs det automatiskt inline. Långsamma och omständliga  provprepareringsmetoder görs snabbare och mer pålitligt. Kvalitetskontroll av havsvatten kunde inte vara enklare.


Ladda ner