Där HPLC misslyckas: prova möjligheterna med jonkromatografi

Har du någonsin provat mäta joniska analyter eller organiska syror med HPLC? Det är inte det lättaste.

Tillämpningsområdena för HPLC är begränsade för exempelvis analyser av anjoner, katjoner, organiska syror och kolhydrater i vatten och  en del livsmedel. För sådana analyser är jonkromatografi en bättre lösning.

Varför? Jo, jonkromatografi kan något som HPLC inte klarar, nämligen att separera flera joner och detektera dem med hjälp av en konduktivitetsdetektor. Eftersom tekniken med suppression i jonkromatografi sänker bakgrundskonduktiviteten är inte känslighet något problem. Det gör jonkromatografi särskilt lämpligt för analyser på spår- och ultraspårnivåer.


De stora fördelarna med jonkromatografi

  • Knappast någon påverkan av provmatrisen under separationen


  • Metallfritt system

  • Organiska lösningsmedel krävs inte i mobilfasen


  • Stora kalibreringsintervall: mätning av prover med koncentrationer från procentsatser ner till ng/L med lätthet


  • Helautomatisk provpreparering inline är möjlig


  • Ett flertal olika kolonnmaterial och dimensioner tillgängliga för specifika separationsutmaningar


  • Enkel preparering och bortskaffande av mobila fas- och hjälplösningar


Vill du veta mer? Ladda ner vår vitbok

Klicka hem ditt exemplar av vitboken nedan

När HPLC misslyckas: Jonkromatografi för analys av mat, vatten och läkemedel och lär allt som handlar om möjligheterna med suppression i jonkromatografi .

Denna vitbok diskuterar skillnaderna mellan HPLC och jonkromatografi, fördelarna med suppression i jonkromatografi och typiska applikationer med jonkromatografi som inte kan göras med HPLC.Download the White Paper

Metrohm Suppressormodul: Hur kan den spara pengar?

Den patenterade suppressormodulen från Metrohm, MSM består av en liten rotor som innehåller tre patroner fyllda med jonbytarharts (se video). Medan den första patronen används för suppression, utförs ett regenereringssteg på den andra patronen. Under tiden genomgår den tredje patronen ett sköljsteg. På så vis kommer det alltid att finnas en ny regenererad patron för varje nytt prov - analysen är ständigt igång och blir aldrig stillastående.

Eftersom suppressormodulen är självregenererande är den inte en förbrukningsvara som behöver bytas ut. Anjonsuppressorn kommer med 10-års garanti. Du kan därför vara säker på flera års exakt prestanda med ditt jonkromatografisystem.