Utökat användningsområde för IC – kombinerad teknik

Hyphenated techniques

Genom att koppla ihop Metrohms jonkromatograf med sofistikerade provtagningssystem (t.ex PILS, MARGA och CIC) och/eller avancerade detektionssystem (IC-MS, IC-ICP/MS) får en jonkromatograf ett mycket större tillämpningsområde. 

En annan möjlighet är att kombinera Metrohms jonkromatografi med kompletterande teknik, t.ex titrering och voltammetri; TitrIC och VoltIC. Detta gör det möjligt att få svar på flera parametrar från samma system samtidigt.  

Sammansatta system systems (17)

Show all systems: Sammansatta system (17)

Luftmätningar

Luftföroreningar är en bieffekt av snabb industrialisering och har blivit ett utbrett fenomen.

I kombination med sofistikerade provtagningssystem, är Metrohms jonkromatografer ett mycket lämpligt verktyg för omfattande övervakning av kritiska föroreningsparametrar i luften.

24/7 luftövervakning med MARGA

MARGA (Monitor for Aerosols and Gases) är en dedikerad lösning för online-övervakning av omgivande luft.


MARGA samlar den joniska lasten (anjoner och katjoner) från aerosolbehållaren och gasfraktionen av en definierad volym av omgivande luft, bringar den i lösning, och sprutar in det i en tvåkanalig jonkromatograf för efterföljande analys. Läs mer om MARGA här.

PILS – Particle Into Liquid Sampler


Particle Into Liquid Sampler, eller förkortat PILS, överför aerosoler från en definierad volym av luften till vattenfasen.


PILS kan kopplas ihop med Metrohms jonkromatograf för flerparameteranalys av aerosoler. Läs mer om detta provtagningssystem här

Förbränningsjonkromatografi

Pyrohydrolyskromatografi, Combustion Ion Chromatography även kallat CIC, utökar området för jonkromatografi till att passa alla typer av brännbara prover.

I CIC så bryts provet genom pyrohydrolys i en ugn på ca 1000 grader. De resulterande gaserna får passera genom en absorbtionsvätska innan de automatiskt fortsätter in i Metrohms jonkromatograf där de injiceras och analyseras.

CIC är den metod man föredrar att använda till analys av halogener och svavel i matriser som är allt ifrån hårda till viskösa som i vätskor och gaser.

 • Metoden är helt automatisk
 • Överlägen de gamla manuella metoderna både vad gäller att spara tid som att få bättre resultat
 • Kvalitativ och kvantitativ koncentration på varje halid för sig

CIC uppfyller följande officiella standarder

 • ASTM D7359-08 Standardprovningsmetod för total fluor, klor och svavel i aromatiska kolväten och deras blandningar genom oxidativ pyrohydrolytisk förbränning följt av jonkromatografi-detektion (förbränningskon-kromatografi, CIC)
 • UOP991-11 Klorid, fluor och bromid i flytande organiska ämnen genom förbränningsjonkromatografi (CIC)
 • ASTM D5987-96 (2007) Standardprovningsmetod för totalt fluor i kol och koks genom pyrohydrolytisk extraktion och jonselektiv mätning eller med jonkromatografi
 • ASTM WK 24757 Arbetsobjekt för F, Cl, S i LPG
 • ASTM D7994-17 Standardprovningsmetod för totalt fluor, klor och svavel i flytande petroleumgas (LPG) genom oxidativ pyrohydrolytisk förbränning följt av jonkromatografi-detektion (förbränningskon-kromatografi-CIC)

Beprövade applikationer för CIC

 • Miljörelevanta ämnen (olja, plastavfall, glas, aktivt kol, ...)
 • Elektroniska komponenter (kretskort, harts, kablar, isolering, ...)
 • Bränslen (bensin, fotogen, råolja, eldningsolja, kol, butan, propan, naturgas, katalysatorer, ...)
 • Plaster (polymerer, såsom polyeten, polypropen, ...)
 • Färgämnen (pigment, målarfärger, ...)
 • Farmaceutiska produkter (råämnen, halvfabrikat, färdiga produkter, ...)
 • Livsmedel (oljor, kryddor, smakämnen och doftämnen, ...)

Downloads

Kombinerade mätningar för mer omfattande jonanalys

Omfattande analys av jonkomponenter i vatten kan kräva direkt mätning, titrering, jonkromatografi och voltametri. TitrIC Vario pro kombinerar dessa tekniker i ett enda analyssystem som lämpligen kontrolleras av den beprövade Metrohm Magic Net programvaran.

TitrIC Vario pro – multiparameteranalys genom kombinerad titrering och IC

Fördelarna med TitrIC Vario pro i korthet:

 • Helautomatisk analys av alla joniska komponenter
 • Resultat för varje teknik kombineras i en enda rapport
 • En autosampler för tre analystekniker (direkta mätningar, titrering, och IC)
 • Kompatibel med Metrohm Inline provberedning (MISP) tekniker
 • FDA godkänt

Enkel att använda

TitrIC Vario pro möjliggör helautomatiserad, obevakad drift från det ögonblick du har fyllt i provtabellen och tryckt på startknappen.

Om någon parameter är utanför specifikationen, skickar TitrIC Vario pro ett felmeddelande till din mobil och/eller via e-post. På ditt kommando stängs systemet omedelbart.

Mycket flexibel

TitrIC Vario pro kan uppgraderas när som helst med tids- och arbetsbesparande tillbehör för Metrohm Inline Provberedning, t.ex. för Inline spädning.

Du bestämmer vad du ska använda

TitrIC Vario pro lämnar dig fri att köra bara en titrering och bestämma konduktivitet, att använda endast jonkromatografi, eller använda systemets fulla omfattning inklusive jonkromatografi.

Gjord för att mäta

Om du redan använder någon Metrohmmetod och/eller instrumentering, hjälper vi dig att uppgradera din Metrohm IC eller Titrator till ett TitrIC Vario pro system.

Perfekt tillförlitlighet

TitrIC Vario pro injicerar automatiskt kontrollstandarder enligt antal prover som definieras av dig.


Om någon kontroll är utanför specifikationen kalibreras TitrIC automatiskt .

Downloads

VoltIC Professional – kombinerad jonkromatografi och voltammetri

VoltIC Professional kombinerar jonkromatografi och voltammetri i ett enda, kraftfullt system för jonspåranalys.


Läs mer om VoltIC Professional här.

Downloads

IC/MS and IC-ICP/MS – koppla jonkromatografi med masspektrometri

Du kan utvidga omfattningen av vad jonkromatografi kan göra genom att koppla det med en masspektrometer (IC-MS) eller en induktivt kopplad plasma masspektrometer (IC-ICP / MS). Som ett resultat kommer du dra nytta av en ökad känslighet och selektivitet. Och detta gör att du kan utföra bestäm för vilka maximal tillförlitlighet är ett måste, till exempel övervakning av giftiga föroreningar (t.ex. haloacetic syror) i dricksvatten.

Förutom ger kvantitativa data, dessa tekniker ger också kvalitativ information om provet.
IC/MS system