Utökat användningsområde för IC – kombinerad teknik

Hyphenated techniques

Genom att koppla ihop Metrohms jonkromatograf med sofistikerade provtagningssystem (t.ex PILS, MARGA och CIC) och/eller avancerade detektionssystem (IC-MS, IC-ICP/MS) får en jonkromatograf ett mycket större tillämpningsområde. 

En annan möjlighet är att kombinera Metrohms jonkromatografi med kompletterande teknik, t.ex titrering och voltammetri; TitrIC och VoltIC. Detta gör det möjligt att få svar på flera parametrar från samma system samtidigt.  

Sammansatta system systems (16)

Show all systems: Sammansatta system (16)

Förbränningsjonkromatografi

Pyrohydrolyskromatografi, Combustion Ion Chromatography även kallat CIC, utökar området för jonkromatografi till att passa alla typer av brännbara prover.

I CIC så bryts provet genom pyrohydrolys i en ugn på ca 1000 grader. De resulterande gaserna får passera genom en absorbtionsvätska innan de automatiskt fortsätter in i Metrohms jonkromatograf där de injiceras och analyseras.

CIC är den metod man föredrar att använda till analys av halogener och svavel i matriser som är allt ifrån hårda till viskösa som i vätskor och gaser.

 • Metoden är helt automatisk
 • Överlägen de gamla manuella metoderna både vad gäller att spara tid som att få bättre resultat
 • Kvalitativ och kvantitativ koncentration på varje halid för sig

CIC uppfyller följande officiella standarder

 • ASTM D7359-08 Standardprovningsmetod för total fluor, klor och svavel i aromatiska kolväten och deras blandningar genom oxidativ pyrohydrolytisk förbränning följt av jonkromatografi-detektion (förbränningskon-kromatografi, CIC)
 • UOP991-11 Klorid, fluor och bromid i flytande organiska ämnen genom förbränningsjonkromatografi (CIC)
 • ASTM D5987-96 (2007) Standardprovningsmetod för totalt fluor i kol och koks genom pyrohydrolytisk extraktion och jonselektiv mätning eller med jonkromatografi
 • ASTM WK 24757 Arbetsobjekt för F, Cl, S i LPG
 • ASTM D7994-17 Standardprovningsmetod för totalt fluor, klor och svavel i flytande petroleumgas (LPG) genom oxidativ pyrohydrolytisk förbränning följt av jonkromatografi-detektion (förbränningskon-kromatografi-CIC)

Beprövade applikationer för CIC

 • Miljörelevanta ämnen (olja, plastavfall, glas, aktivt kol, ...)
 • Elektroniska komponenter (kretskort, harts, kablar, isolering, ...)
 • Bränslen (bensin, fotogen, råolja, eldningsolja, kol, butan, propan, naturgas, katalysatorer, ...)
 • Plaster (polymerer, såsom polyeten, polypropen, ...)
 • Färgämnen (pigment, målarfärger, ...)
 • Farmaceutiska produkter (råämnen, halvfabrikat, färdiga produkter, ...)
 • Livsmedel (oljor, kryddor, smakämnen och doftämnen, ...)

Ladda ner

Luftmätningar

Luftföroreningar är en bieffekt av snabb industrialisering och har blivit ett utbrett fenomen.

I kombination med sofistikerade provtagningssystem, är Metrohms jonkromatografer ett mycket lämpligt verktyg för omfattande övervakning av kritiska föroreningsparametrar i luften.

24/7 luftövervakning med MARGA

MARGA (Monitor for Aerosols and Gases) är en dedikerad lösning för online-övervakning av omgivande luft.


MARGA samlar den joniska lasten (anjoner och katjoner) från aerosolbehållaren och gasfraktionen av en definierad volym av omgivande luft, bringar den i lösning, och sprutar in det i en tvåkanalig jonkromatograf för efterföljande analys. Läs mer om MARGA här.

PILS – Particle Into Liquid Sampler


Particle Into Liquid Sampler, eller förkortat PILS, överför aerosoler från en definierad volym av luften till vattenfasen.


PILS kan kopplas ihop med Metrohms jonkromatograf för flerparameteranalys av aerosoler. Läs mer om detta provtagningssystem här

Kombinerade mätningar för mer omfattande jonanalys

Comprehensive analysis of ionic components in water may require direct measurement, titration, ion chromatography, and voltammetry. Combine these techniques in a single analytical system to determine the complete range of ions out of one sample.

TitrIC flex – multiparameter analysis by combining titration and IC

The advantages of TitrIC flex at a glance:
 • Unique combination of titration, direct measurement, and ion chromatography (all from the same supplier)
 • Titrations and ion chromatography performed in parallel
 • All results in a common database and combined in a shared report
 • One autosampler for three analytical techniques
 • Titration and ion chromatography applied independently or in combination
 • Expandable, modular OMNIS Sample Robot for increased sample throughput

TitrIC flex I

TitrIC flex I for combined titrimetric and ion chromatography measurement

 • Direct measurement of temperature, conductivity, and pH value
 • Titrimetric determination of the p and m values, calcium and magnesium
 • Simultaneous anion determination by ion chromatography (after ultrafiltration)

> Learn more about TitrIC flex I

TitrIC flex II

TitrIC flex II for combined titration and anion and cation measurement with ion chromatography

 • Direct measurement of temperature, conductivity, and pH value
 • Titrimetric determination of p and m values
 • Simultaneous determination of anions and cations (including calcium and magnesium) by ion chromatography after ultrafiltration
 • Automatic ion balance calculation

> Learn more about TitrIC flex II

Downloads

VoltIC Professional – kombinerad jonkromatografi och voltammetri

VoltIC Professional kombinerar jonkromatografi och voltammetri i ett enda, kraftfullt system för jonspåranalys.


Läs mer om VoltIC Professional här.

Ladda ner

IC/MS and IC-ICP/MS – koppla jonkromatografi med masspektrometri

Du kan utvidga omfattningen av vad jonkromatografi kan göra genom att koppla det med en masspektrometer (IC-MS) eller en induktivt kopplad plasma masspektrometer (IC-ICP / MS). Som ett resultat kommer du dra nytta av en ökad känslighet och selektivitet. Och detta gör att du kan utföra bestäm för vilka maximal tillförlitlighet är ett måste, till exempel övervakning av giftiga föroreningar (t.ex. haloacetic syror) i dricksvatten.

Förutom ger kvantitativa data, dessa tekniker ger också kvalitativ information om provet.
IC/MS system