Mätceller för elektrokemi

Setup for electrochemical research with potentiostat and cell

Elektrokemiska mätceller

Hitta rätt cell till dina elektrokemiska mätningar. Vi erbjuder ett brett utbud av wall-jet-, tunnskiktsflödes- och optiska celler samt batchceller, utformade för enkel användning och okomplicerade elektrodbyten.

Mätcellerna finns i olika material anpassade för att fungera tillsammans med olika lösningsmedel. Vi tillverkar även skräddarsydda celler för specifika kundapplikationer. Du kan använda cellerna med screentryckta elektroder alternativt med interfolierade elektroder.

Information om mätceller för:

 • Flödesinjektionsanalys (FIA)
 • Batchinjektionsanalys (BIA)
 • Spektroelektrokemiska analyser
 • HPLC och standardbatcher

Nyckelfunktioner

 • Mångsidiga och enkla att användalämpliga för många olika experiment. Samtliga är speciellt designade för enkla elektrodbyten.


 • Finns att få i olika material med god tålighet mot olika lösningsmedel. •  
 • Kundanpassade modeller speciellt framtagna för specifika applikationer.
 •  
 • Låg driftskostnader med screentryckta och interfolierade elektroder
 •  

Lätta att använda, mångsidiga och anpassningsbara

Med våra celler, kan du utföra dina elektrokemiska analyser lättare. Våra mätceller är utformade så att elektrodbytet blir något riktigt enkelt – de flesta av dem kommer med en magnetisk mekanism som gör att elektrodbytet bara tar några sekunder.

Olika material och format för att tillgodose det du behöver: Våra celler finns i versioner gjorda av metakrylat, teflon, PEEK, polypropylen, eller ABS.

Dina forskningsbehov varierar? Inga problem. Vi hjälper gärna till med att ta fram mätceller som är anpassade efter dina förhållanden och användningsområden.

Kontakta oss för mer info om elektrokemiska mätceller

Flödesinjektionsanalys (FIA) har blivit enkelt

Mätcellerna för flödesinjektionsanalys (FIA) har ett magnetsystem som gör elektrodbytet snabbt och enkelt. Eftersom våra FIA-celler finns i en mängd olika format och material, så kommer du också att hitta olika mätceller för olika metoder och provlösningar.

Här hittar du samtliga FIA-celler

En enda analys, men åtta resultat – det är möjligt med flerkanalsceller. När fokus ligger på att skapa ett effektivt arbetssätt kan flerkanalsceller vara ett alternativ. Du får möjligheten att köra åtta olika prover samtidigt på oberoende kanaler, alternativt köra samma prov på alla åtta kanaler och få åtta resultat i en körning.

Lär mer om åttakanalscellen


Batchinjektionsanalys: ett smart alternativ

Som ett alternativ till FIA-system, har vi utvecklat ett system som bygger på batchinjektionsanalys (BIA). En tålig och smart teknik som eliminerar vissa av nackdelarna, som luftbubblor eller läckage som kan uppstå i ett system för flödesinjektionsanalys.

Hur fungerar batchinjektionsanalys? BIA-systemet använder en programmerbar elektronisk mikropipett som dispenserar reproducerbara flödeshastigheter och injektionsvolymer en efter den andra. Lösningen dispenseras nära arbetselektrodens yta. Då flödeshastigheten i hög grad är styrd, blir de erhållna topparna lika skarpa som om de hade fåtts med ett FIA-system. Batchinjektionsanalys är ett enkelt sätt att få flera mätningar efter varandra i slanglösa system.

Lär mer om batchinjektionsanalys:

med Micropipette P200M

med Micropipette P1000M

Celler för spektroelektrokemiska mätningar

Behöver du utföra spektroelektrokemiska mätningar, så kan vi erbjuda speciellt framtagna celler för flödesinjektionsanalys och spektroelektrokemiska celler för små volymer.

FIA-systemet arbetar tillsammans med tunnskiktsflödescellsintegrerade screentryckta elektroder och inkluderar en särskild hållare för den optiska fibern för enkel 

Mer om FIA-celler för spektroelektrokemi

Om du arbetar med små provvolymer, ned till 100 µL, så ska du kolla in våra celler speciellt utformade för transmissions- och reflektionsexperiment. Precis som våra FIA-celler, kommer även dessa celler med en bekväm magnetisk mekanism för enkelt byte av elektroder.

Mer om spektroelektrokemiska celler för små volymer

Flera celler: HPLC- och batchceller för stora volymer

Cell for HPLC
Kör HPLC-analyser med screentryckta elektroder och undvik läckage.

Här hittar du mer om HPLC-celler


Cell for electrochemistry

Utför batchanalyser med stora volymer lösning (5-8 ml). Detta gör att du kan röra om och avlufta lösningen samt jämföra den mot en standardtillsats.


Mer information om HPLC-celler


Elektroder för elektrokemi


Mångsidiga, till överkomliga priser och lätt att använda. Upptäck våra screentryckta och interfolierade elektroder

Screen-printed electrodes …

Bärbara potentiostater


Potentiostat/galvanostatinstrument, flerkanalsmodeller, elektrokemisk-luminescens-analyser och mer.

Check out our instruments

Spektroelektrokemi


Elektrokemi och spektroskopi kombinerad i en mätning: SPELEC. Läs mer om vårt instrument för spektroelektrokemi.

Learn more …