Metrohm Autolabmoduler: obegränsade möjligheter

PGSTAT128N with cell and laptopt computer

Metrohm Autolab erbjuder en mängd olika moduler som gör att du kan bredda din elektrokemiska forskning.

Tack vare modulerna, kan du anpassa ditt Autolabinstrument för att uppfylla dina specifika forskningskrav,

 • genom att utvidga instrumentets mätbara intervall,
 • genom att tillhandahålla anslutningar till externa enheter, eller
 • genom att göra helt nya mätmetoder möjliga.

Läs mer om modulerna för att lära dig hur du kan få ut mer av din potentiostat/galvanostat.

Utmärkande egenskaper

 • Varje modulärt instrument kan anpassas
 •  
 • Moduler kan läggas till när som helst
 •  
 • Externa moduler kan bytas mellan instrument
 •  
 • Alla moduler är kompatibla med nya och befintliga Metrohm Autolabinstrument
 •  
 • Alla funktioner stöds i den kraftfulla programvaran NOVA
 •  

Få ett integrerat system som gör vad du vill

Modulerna erbjuder dig full anpassning av ditt Metrohm Autolabinstrument. Du kan dra nytta av ett integrerat system från en enda källa som är konfigurerad för dina specifika forskningsbehov, allt från potentiostaten/galvanostaten till styrprogramvaran och modulerna.

Kompatibilitet är inte något problem: Eftersom modulerna är anslutna via generiska gränssnitt, är både bakåtkompatibilitet och framåtkompatibilitet garanterad. Du kan alltså lägga till en modul i systemet och utöka dess funktionalitet när som helst.

Plug-in metoder och funktioner

Elektroimpedansspektroskopi, pH/pX-mätning, elektrokvartskristallmikrovåg, currentintegration cyklisk voltametri, och mer - allt detta är elektrokemiska mättekniker som kan läggas till Autolabinstrumentet genom en särskild modul.

Andra moduler används för att utöka funktionerna i Metrohms Autolab potentiostat/galvanostat nstrument. Till exempel kan du öka den maximala strömmen, aktivera svagströmsmätningar, genomföra ett riktigt analog svep för cyklisk voltametri, och mycket mer.

Spectroelectro-chemistry


Perform spectroelectrochemical measurements easily and accurately.

Learn more …

NOVA och SDK programvara


Autolab ger ett kraftfullt verktyg för instrumentkontroll och en särskild programvara för gränssnitt mot enheter.

Lär dig mer …