Professional CVS

894 Professional CVS är ett skräddarsytt CVS-instrument för galvaniseringsindustrin där man kör stora mängder prov åt gången och växlar mellan olika applikationer.

Den viktigaste applikationen är bestämning av blekmedel, suppressorer eller utjämnare i galvaniseringsbad.

Med en modulär design, ett flertal automatiseringsmöjligheter och programvaran viva, som exempelvis erbjuder individuell metodutveckling, så anpassar sig detta system till hur du vill arbeta

Utmärkande egenskaper

  • Litet instrument som tar liten plats
  • Modulär design – anpassa ditt system till de behov du har och till hur du vill arbeta med de många och användbara automatiseringslösningarna
  • Smidig vätskehantering med Dosino-enheter, pumpar och nivåavkänning
  • Inbyggd kalibrator för högsta möjliga noggrannhet och pålitlighet i analyserna.
  • Utbytbara mäthuvuden för snabbt och okomplicerat byte mellan olika applikationer

Avancerade CVS Instrument systems (7)

Show all systems: Avancerade CVS Instrument (7)

Anpassbart system

Den modulära designen som 894 Professional CVS har innebär att du kan anpassa ditt system så att det utför jobbet i enlighet med regelverk och kraven i de applikationer som ska användas.

Du kan välja mellan olika elektrod-kit och fullända ditt system med flera olika lösningar för automation och vätskehantering.

Spar tid och höj säkerhetsnivån med automatisering

Från det allra enklaste systemet som hanteras manuellt, till ett system som är fullt automatiserat med automatisk dosering och sköljning och mycket stora provmängder i varje körning, så är möjligheterna många.

Genom att konfigurera ditt system med ändamålsenliga automatiseringsmoduler blir arbetet mera lätthanterligt och analyserna utförs med större säkerhet.

> Läs mer om automatiseringsmöjligheterna här!

Smart vätskehantering förenklar ditt jobb

894 Professional CVS tar bort manuella arbetet med att dosera prov och lösningar.

Det arbetet utförs automatiskt med Metrohm’s Dosino-enheter istället. Vidare så kan du komplettera ditt system med pumpar för vätskehantering och automatisk sköljning av systemet. Väljer du dessutom till nivåavkännare, som signalerar när avfallsbehållarna är fulla, så undviker du också att de överfylls och rinner över.

viva – the powerful CVS software

Samtliga Professional CVS-system kontrolleras och styrs med Metrohm’s CVS-programvara.

Den tar hand om allt från bearbetning av analysdata, instrumentstyrning, dataregistrering och utvärdering av analysdata i egen databas.

> Läs mer om viva här!

Skapa metoder som passar dina förutsättningar

De förprogrammerade metoderna i viva täcker de flesta standardapplikationerna, men du kan också skapa egna metoder om du har andra specifika önskemål.

Viva är den enda CVS-programvaran på marknaden som erbjuder möjligheten till en intuitiv och lösningsorienterad metodprogrammering.

En fördel som ger dig stor frihet att skapa metoder som motsvarar din applikation på bästa sätt.

Inbyggd intelligens förfinar noggrannheten och sparar värdefull tid

Viva anpassar sig automatiskt till de provegenskaper som har lagrats i metodinställningarna. På så sätt utförs hela mätkedjan från analys till utvärdering med större noggrannhet samtidigt som det innebär besparingar av tid och pengar.

Noggrann och tillförlitlig

894 Professional CVS har en integrerad kalibrator och en nyligen framtagen potentiostat/galvanostat med hög känslighet som garanterar noggranna och pålitliga resultat.

Fler än bara en applikation?

Inga problem!

De utbytbara mäthuvudena gör att du kan växla mellan olika applikationer på bar några sekunder. Samtliga elektroder och slanganslutningar byts i tre enkla och snabba steg.

För nedladdning