CVS

CVS-system för bestämning av organiska additiv har funnits i Metrohm’s produktportfölj i mer än 10 år.

Vår expertis grundar sig till stor del i de erfarenheter som vi har gjort när vi har hjälpt våra kunder bl.a. Atotech and AT&S. I nära samarbete med de som arbetar med analysteknikerna har vi utvecklat och designat instrument till galvaniseringsindustrin. I produktportföljen finns två instrument för analys i elektropläteringsbad som går i linje med våra partners önskemål och krav.

Elektroder

Ta en titt på det breda utbudet av elektroder som Metrohm erbjuder. Det finns i princip en för varje tänkbar applikation.

Metrohmelektroder

VoltIC Professional

Dra nytta av fördelarna med att kombinera voltametri och jonkromatografi med VoltIC för riktigt kraftfull spåranalys.

VoltIC system

Vitsord: AT&S China Co. Ltd.

"Vårt samarbete startade för många år sedan. Metrohm var en del av utvecklingen av AT&S i Kina. Till att börja med, en eller två titratorer som snart blev ett tjugotal titrerings- och CVS-system från Metrohm som nu används."

Qiang Chen, laboratoriechef, AT&S China Co. Ltd, Kina

Vitsord: Atotech

"Vi har beslutat oss för att investera i Metrohm’s lösningar på grund av […] att det är endast Metrohm’s VA-system som utför de relevanta elektrokemiska och instrumentella parametrarna till fullo. Förutom det, så uppskattar vi möjligheterna som erbjuds för maximal utveckling av våra egna metoder"

Bernd Lindemeier, ansvarig för metodutveckling inom den kemiska serviceenheten hos Atotech, Tyskland