Zostałaś(eś) przekierowany do lokalnej wersji strony

Metrohm opracował i zoptymalizował dwie metody oznaczania siarczynów w matrycach żywności i napojów za pomocą chromatografii jonowej z zastosowaniem detekcji amperometrycznej lub konduktometrycznej. Metody te sprawiają, że oznaczanie siarczynów jest prostsze, wydajniejsze i tańsze.

Dowiedz się więcej o optymalizacji metod do oznaczania siarczynów.

Download free white paper

Metrohm opracował i zoptymalizował dwie metody oznaczania siarczynów w matrycach żywności i napojów za pomocą chromatografii jonowej z zastosowaniem detekcji amperometrycznej lub konduktometrycznej. Metody te sprawiają, że oznaczanie siarczynów jest prostsze, wydajniejsze i tańsze. To wszystko znajdziesz w niniejszej białej księdze.

Zalety chromatografii jonowej przy użyciu detekcji amperometrycznej:

  • Wysoka czułość dla dokładnego oznaczenia ilościowego od 0,2 mg / kg
  • Odpowiednia do szerokiej gamy produktów spożywczych, (również o ciemniejszym zabarwieniu)
  • Dobra stabilność sygnału i powtarzalność wyników
  • Zautomatyzowana metoda czyszczenia elektrody (zgłoszona do opatentowania) eliminuje czasochłonne czynności czyszczenia ręcznego i przedłuża żywotność elektrody

Zalety chromatografii jonowej przy użyciu detekcji konduktometrycznej:

  • Precyzyjne oznaczenie ilościowe przy 10 mg /kg i dla wyższych stężeń siarczynów w żywności o niskim ładunku organicznym

Więcej aplikacji chromatografii jonowej dla próbek z przemysłu spożywczego i napojów.

Download free white paper

Pobierz nasze bezpłatne noty aplikacyjne, aby dowiedzieć się, jak oznaczać zawartość wolnych i całkowitych węglowodanów w kawie rozpuszczalnej zgodnie z normami AOAC 996.04 i ISO 11292. Znajdziesz tam odpowiedzi jak oznaczać jednocześnie kwasy organiczne i aniony, w tym siarczyny w winie, jak jednocześnie oznaczać aniony i kationy w piwie. Za pomocą automatyzowanego przygotowania próbek udoskonalono metodę AOAC do oznaczania całkowitego GOS w nowej żywności, aby oznaczenia były szybsze i bardziej opłacalne.

Więcej infromacji o notach aplikacyjnych

noty aplikacyjne do chromatografii jonowej

Etykiety jakości dla produktów spożywczych

Niniejsza nota aplikacyjna przedstawia aktualizację standardowej metody AOAC do oznaczania całkowitego GOS (galaktoolisacharydy) w żywności. Dowiedz się więcej o tym, jak udoskonalono metodę i poczynione znaczne oszczędności w zakresie czasu oraz kosztów eksploatacji.

kawa i chromatografi jonowa

Kontrola jakości rozpuszczalnej kawy

Niniejsza nota aplikacyjna przedstawia, w jaki sposób można określić zawartość wolnych i całkowitych węglowodanów w kawie rozpuszczalnej za pomocą chromatografii jonowej (detekcja amperometryczna) zgodnie z wytycznymi AOAC 996.04 i ISO 11292.
Dowiedz się więcej o tej sprawdzonej, wysoce specyficznej i precyzyjnej metodzie dedykowanej do kontroli jakości.

aniony i kationy w piwie

Aniony i kationy w piwie

Niniejsza nota aplikacyjna zorientowana jest na oznaczanie anionów i kationów w piwie przy użyciu techniki chromatografii jonowej. Przedstawia, w jaki sposób aniony i kationy mogą być oznaczane jednocześnie w tej samej próbce i jak można zautomatyzować ręczne etapy przygotowania próbki za pomocą ultrafiltracji inline.

wino

Kontrola jakości wina

Niniejsza nota aplikacyjna zorientowana jest na oznaczanie anionów i kationów w piwie przy użyciu techniki chromatografii jonowej. Przedstawia, w jaki sposób aniony i kationy mogą być oznaczane jednocześnie w tej samej próbce i jak można zautomatyzować ręczne etapy przygotowania próbki za pomocą ultrafiltracji inline.

Zalety chromatografii jonowej (IC) do kontroli jakości w przemyśle spożywczym

Analiza żywności i napojów jest trudna - nie tylko ze względu na dużą liczbę analitów, które muszą być monitorowane zgodnie z krajowymi
i międzynarodowymi normami i standardami, ale także ze względu na matrycę wielu produktów spożywczych. Chromatografia jonowa stała się standardową techniką analizy żywności i napojów, która odpowiada na następujące wyzwania:

  • IC to łatwa w użyciu i sprawdzona technika analityczna
  • IC może określić ilościowo wiele składników w jednym przebiegu
  • IC oferuje zautomatyzowane przygotowywanie próbek inline, takie jak dializa, filtracja i rozcieńczanie, co pomaga zaoszczędzić czas i zredukować do minimum podatne na błędy i czasochłonne czynności wykonywane ręcznie

HPLC, metody mokrej chemii i metody derywatyzacji często wymagają zastosowania toksycznych i biologicznie aktywnych chemikaliów. Narażenie personelu laboratorium i usuwanie odpadów powoduje, że te techniki analityczne są ryzykowne i kosztowne. IC jest techniką bezpieczną i nie wytwarza odpadów chemicznych. Zaawansowane rozwiązanie, takie jak kolumny o małej średnicy oraz system STREAM (Suppressor Treatment Reusing Eluent After Measure), dzięki któremu jest możliwe ponowne użycie eluentu są rozwiązaniami, któte pomagają zredukować zużycie chemikaliów do minimum.

Techniki łączone (e.g., GC-MS, LC-MS/MS) są wszechstronne, ale również są  bardzo złożone. Dodatkowo generują one wysokie koszty operacyjne, ponieważ wymagane są drogie gazy czy też skomplikowane etapy przedanalitycznej derywatyzacji, a ich obsługa możliwa jest tylko i wyłącznie przez ekspertów. Chromatografia jonowa to prosta, kompaktowa i bezpośrednia technika, która przynosi wiele korzyści dzięki łatwości użycia oraz niższym kosztom aparatu analitycznego i jego eksploatacji oraz konserwacji.

Jak może pomóc chromatografia jonowa(Metrohm IC)?

Metrohm IC oznacza solidne instrumenty, szwajcarską jakość i globalne wsparcie. Ponadto Metrohm IC oferuje wiele zautomatyzowanych technik przygotowywania próbek inline dla uproszczonej analizy żywności i napojów: ultrafiltracja inline (Inline Ultrafiltration), dializa inline (Inline Dialysis), rozcieńczanie inline (Inline Dilution), ekstrakcja inline (, Inline Extraction), eliminacja matrycy inline (Inline Matrix Elimination), wstępne zatężanie inline (Inline Preconcentration), odgazowywanie inline (Inline Degassing).