VI EN

VoltIC Professional

VoltIC Professional là sự kết hợp sắc ký ion và phương pháp von ampe trong một hệ thống mạnh mẽ xác định hàm lượng vết ion

Nó cho phép tự động hoàn toàn, xác định đồng thời các kim loại chuyển tiếp bằng VA và các anion và cation bằng IC. Điều này được đi kèm với tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí.

VoltIC Professional system: combined voltammetric and ion chromatographic analyses

Các tính năng chính

  • Một sự kết hợp mạnh mẽ của IC va VA trên cùng một hệ thống

  • Phân tích hoàn toàn tự động tới 56 mẫu
  • Vận hành trên một phần mềm duy nhất MagIC Net

  • Tất cả các kết quả và thông số trên cùng một cơ sở dữ liệu

Phân tích toàn diện trong một lần

VoltIC Professional thực hiện phân tích đồng thời bằng IC và bằng bất kỳ kỹ thuật đo Von-Ampe, bao gồm CVS.

Vì vậy, cho dù ứng dụng của bạn liên quan đến phân tích tổng hàm lượng vết toàn hay việc xác định các chất phụ gia hữu cơ bên cạnh các ion trong bể mạ, VoltIC Professional vẫn sẵn sàng.


Tiết kiệm thời gian cho quá trình chuẩn bị mẫu

Cả sắc ký ion và VA đều lấy mẫu từ một cốc mẫu.

Nghĩa là bạn chỉ cần  chuẩn bị mẫu một lần cho hai phương pháp đo IC và VA


Một phần mềm điều khiển và quản lý dữ liệu

Hệ thống này được vận hành trên hệ thống phần mềm MagIC Net được chứng minh.

Kết quả  phân tích của phương pháp VA và IC được thu thập và trình bày trên một cơ sở dữ liệu


Chia sẻ thiết bị lấy mẫu tự động

Trong hệ thống VoltIC Professional, các thiết bị VA và IC sử dụng chung một thiết bị lấy mẫu tự động, biến VoltIC Professional trở thành một giải pháp thay thế hiệu quả và tiết kiệm chi phí để phân tích VA và IC riêng biệt. Thiết bị lấy mẫu tự động chứa tối đa 56 mẫu.

Ứng dụng đa dạng

Sự kết hợp IC và VA được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực  – sau đây là một vài thí dụ:
  • Môi trường: anion, cation và kim loại chuyển tiếp trong nước
  • Sản xuất điện tử: Chất tăng trắng của CVS và thành phần SPS bằng IC trong bồn tắm axit đồng
  • Công nghiệp điện: anion và sắt trong hệ thống nước cấp (ví dụ: nước cấp lò hơi)