VI EN

Chuẩn độ

Với Metrohm, chúng tôi không chỉ cung cấp thiết bị chuẩn độ mà còn cung cấp giải pháp chuẩn độ toàn diện.


Các cải tiến của chúng tôi đều dựa vào thách thức và yêu cầu của  bạn. Điều đó làm chúng tôi hiểu rằng tài sản đáng giá nhất của chúng tôi chính là bạn- là khách hàng. Các bạn giúp chúng tôi phát triển các sản phẩm cải tiến với chất lượng cao – Hãy để chúng tôi giúp bạn đạt được các kết quả phân tích tốt nhất.

Sự cộng tác này giúp chúng tôi trở thành nhà cung cấp dẫn đầu các giải pháp về chuẩn độ. Và cũng chính sự cộng tác này sẽ cho phép các bạn có được hệ chuẩn độ được thiết kế theo yêu cầu của các bạn.

Chúng tôi cung cấp hệ thống chuẩn độ cao cấp, hướng đến nhu cầu sử dụng. Máy chuẩn độ, phụ kiện, điện cực, thiết bị chuyển mẫu và phần mềm đều đến từ một nhà cung cấp.

Điện cực

Tự động thêm dung dịch, đồng nhất mẫu và phân tích: tiếc kiệm thời gian với kỹ thuật xử lý mẫu từ metrohm

Metrohm electrodes

Chuẩn bị mẫu

Hãy nhìn vào bảng lựa chọn điện cực. Metrohm cung điện cực cho cấp tất cả các ứng dụng

Sample preparation