VI EN

MARGA: Theo dõi liên tục các aerosol và các khí trong không khí xung quanh

Chất lượng không khí xung quanh rất quan trọng đối với sức khỏe và môi trường của chúng ta.

MARGA là một hệ thống lấy mẫu và đo lường hoàn toàn tự động, liên tục đo các thành phần khí và khí hòa tan trong nước có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng không khí. Những kết quả này sau đó có thể được sử dụng để nghiên cứu sự hình thành các sol khí từ các khí tiền thân của chúng và cách thức nồng độ và thành phần của chúng thay đổi theo chu kỳ ngày và theo mùa.
MARGA Monitor for Aerosols and Gases in Ambient Air from Metrohm Process Analytics

Các tính năng chính

  • Phần mềm duy nhất kiểm soát lấy mẫu, phân tích và hiển thị thông tin dự  đoán đầy đủ
  • Phân tích đồng thời các thành phần khí hòa tan trong nước và khí dung bằng sắc ký ion 2 kênh
  • Thời gian phân tích là 1 giờ, với kết quả đầy đủ có sẵn 1 giờ sau khi lấy mẫu
  • Hoạt động không cần người giám sát trong tối đa 2 tuần dựa trên dung dịch hấp thu 10L
  • Phân tích theo phương pháp nội chuẩn giúp loại bỏ yêu cầu cầu về hiệu chuẩn

MARGA systems (2)

2060 MARGA M – Continuous air monitoring

A402060110C
The Monitor for AeRosols and Gases in Ambient air (MARGA) uses ion chromatography to monitor air quality by measuring the concentration of water-soluble gases and aerosols in air containing different sizes of particulate matter. Air is drawn in to the instrument by a vacuum pump at a constant flow rate. Before entering the instrument, the maximum size of particulate matter (PM) can be limited by utilizing a size-selective inlet (e.g. PM 1.0, PM 2.5 or PM 10). The water-soluble gases are absorbed in a Wet Rotating Denuder (WRD) device and then the water-soluble ions in the aerosols are extracted in a Steam-Jet Aerosol Collector (SJAC).A dual-channel ion chromatograph (IC) quantifies anions and cations in aerosols and water-soluble gases simultaneously with high accuracies to reach detection limits as low as 0.001 µg/m3.The analyzer’s performance can be remotely observed by using a direct internet connection to make adjustments when necessary and to access stored results. The 2060 MARGA M version is ideal for 24/7 continuous monitoring at a permanent site.Data collection with a time resolution of 1h to study e.g. diurnal variation or trajectory models for pollution events.Remote control or touch screen to easily access results, trend graphs, and more.Gases measured: Hydrochloric Acid (HCl), Nitric acid (HNO3), Nitrous acid (HONO), Sulfur dioxide (SO2), Ammonia (NH3)Aerosol ions measured: Chloride (Cl-), Nitrate (NO3-), Sulfate (SO42-), Ammonium (NH4+), Potassium (K+), Calcium (Ca2+), Magnesium (Mg2+)

2060 MARGA R – Air monitoring for research campaigns

A402060120C
The Monitor for AeRosols and Gases in Ambient air (MARGA) uses ion chromatography to monitor air quality by measuring the concentration of water-soluble gases and aerosols in air containing different sizes of particulate matter. Air is drawn in to the instrument by a vacuum pump at a constant flow rate. Before entering the instrument, the maximum size of particulate matter (PM) can be limited by utilizing a size-selective inlet (e.g. PM 1.0, PM 2.5 or PM 10). The water-soluble gases are absorbed in a Wet Rotating Denuder (WRD) device and then the water-soluble ions in the aerosols are extracted in a Steam-Jet Aerosol Collector (SJAC).A dual-channel ion chromatograph (IC) quantifies anions and cations in aerosols and water-soluble gases simultaneously with high accuracies to reach detection limits as low as 0.001 µg/m3.The analyzer’s performance can be remotely observed by using a direct internet connection to make adjustments when necessary and to access stored results. The 2060 MARGA R version is ideal for research campaigns: the IC can be used as a standalone lab instrument for other projects when not in use for 24/7 air quality monitoring.Data collection with a time resolution of 1h to study e.g. diurnal variation or trajectory models for pollution events.Remote control or touch screen to easily access results, trend graphs, and more.Gases measured: Hydrochloric Acid (HCl), Nitric acid (HNO3), Nitrous acid (HONO), Sulfur dioxide (SO2), Ammonia (NH3)Aerosol ions measured: Chloride (Cl-), Nitrate (NO3-), Sulfate (SO42-), Ammonium (NH4+), Potassium (K+), Calcium (Ca2+), Magnesium (Mg2+)

Hệ thống lấy mẫu không khí tiên tiến cho các loại khí hòa tan trong nước và sol khí

Đầu tiên, không khí được hút vào bộ phận lấy mẫu bằng bơm chân không. Trước khi mẫu không khí đi vào thiết bị, có thể chọn kích thước tối đa của vật chất dạng hạt (PM) bằng cách đặt đầu vào chọn lọc kích thước (ví dụ: PM10 hoặc PM2,5).

Các khí hòa tan trong nước được hấp thụ trong thiết bị khử bụi quay ướt và sau đó các ion hòa tan trong nước trong các sol khí được chiết xuất trong Bộ thu khí dung hơi nước.

Đạt được độ chính xác tối ưu bằng cách sử dụng Metrohm Dosino

Bạn có thể dựa vào độ lặp lại và độ chính xác vượt trội, vì MARGA 2060 được trang bị Metrohm Dosino để đảm bảo xử lý mẫu chính xác. Metrohm Dosino có độ phân giải 10.000 trên toàn bộ hành trình piston và do đó cho phép định lượng cực kỳ chính xác.

Mỗi giờ, hai đơn vị định lượng riêng biệt thu thập đồng thời cho mẫu khí hoặc aerosol.

Dosino thứ ba được sử dụng để chuyển từng mẫu vào sắc ký ion online

Tự độ hoàn toàn và không cần giám sát quá trình vận hành 24/7

Thiết bị sắc ký ion 2 kênh, dựa trên dòng máy IC Vario Professional 940 chuyên nghiệp, tự động phân tích các ion từ các mẫu khí và aerosol thu thập được. Một dung dịch chuẩn nội bộ được thêm vào trong quá trình đo để tự hiệu chuẩn và kiểm tra hiệu suất tức thời của cột IC.

Tiêu thụ thuốc thử thấp cho phép vận hành không cần giám sát trong 1 tuần (1,0 m3 / giờ) hoặc 2 tuần (0,5 m3 / giờ) *


*Ước tính dựa trên mức tiêu thụ dung dịch hấp thu 10L

Phần mềm chuyên dụng để ghi và hiển thị tất cả dữ liệu từ xa

MARGA 2060 được vận hành bởi phần mềm Metrohm Process Analytics 2060 kết hợp với phần mềm MagIC Net từ Metrohm. Phần mềm trực quan, dễ sử dụng  ghi lại tất cả dữ liệu với các chỉ số xác thực cho từng kết quả để bạn có thể tin tưởng và báo cáo một cách tự tin.

MARGA 2060 được thiết kế để giám sát ở các địa điểm xa nhưng không bao giờ xa nhà - sử dụng kết nối internet trực tiếp. Do đó, hiệu suất của nó có thể được đo từ xa, có thể thực hiện các điều chỉnh và có thể tải xuống kết quả bất cứ lúc nào.

MARGA đã được chấp nhận bởi ETV trên toàn cầu

MARGA được phát triển bởi Metrohm Process Analytics hợp tác với Trung tâm nghiên cứu năng lượng của Hà Lan (ECN) và EPA Hoa Kỳ. Hơn nữa, nó đã được xác minh bởi Chương trình xác minh công nghệ môi trường EPA (ETV) của Hoa Kỳ.

MARGA - giám sát không khí trên toàn cầu

Sau khi ra mắt thương mại vào năm 2006, MARGA đã được sử dụng trên toàn thế giới tại hơn 100 địa điểm đóng góp dữ liệu cho nhiều chương trình và nghiên cứu giám sát môi trường.
Sites of installed MARGA systems for aerosol and gas monitoring in ambient air

Tải tài liệu

MARGA excels by its capability of automated data acquisition as well as calculating and storing of results.
Fei Li, researcher at the aerosol ingredient laboratory, Institute of Tropical and Marine Meteorology, Guangzhou