VI EN

Đường chuẩn dựng sẵn cho phần mềm quang phổ Vis-NIR

Giải pháp phần mềm chuyên dụng của quang phổ cận hồng ngoại phù hợp với nhu cầu của người dùng.

Đường chuẩn dựng sẵn cho quang phổ NIR cung cấp một giải pháp sẵn sàng để sử dụng nhằm xác định nhiều thông số chất lượng trong những ngành công nghiệp chuyên dụng.

Với gói đường chuẩn này, bạn có thể bỏ qua bước phát triển phương pháp và kết quả đúng và chính xác ngay lần đầu tiên.
UV/Vis spectroscopy analyzer in use with Vision spectroscopy software

Sự hữu ích của đường chuẩn dựng sẵn trong Vision Air.

 • Sẵn sàng để đo mẫu ngay lập tức:
  Không yêu cầu phát triển phương pháp.
 • Dễ dàng cài đặt:
  nhập đường chuẩn vào phần mềm chỉ một click chuột
 • Sử dụng linh hoạt:
  Kiểm soát chất lượng thành phẩm hoặc sản phẩm trung gian và các phép đo trong lĩnh vực này.
 • Bí quyết:
  Phương pháp mạnh mẽ dựa trên đo nhiều dữ liệu mẫu thực.

Không cần tiêu tốn thời gian cho việc phát triển phương pháp.

Nhập file cấu hình vào phần mềm Vision Air trực quan và bạn đã sẵn sàng để đo.

Tất cả các hệ thống NIRS của bạn được cấu hình cho phép thực hiện phép đo chuyên dụng ngay sau khi đường chuẩn dựng sẵn được lắp đặt.

Giải pháp cho các ứng dụng chuyên dụng của nhiều ngành công nghiệp

Vô số lĩnh vực ứng dụng.

Từ kiểm tra nguyên liệu thô trong ngành công nghiệp mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân, Kiểm soát chất lượng phân tích thành phẩm và các sản phẩm trung gian trong ngành công nghiệp polymer đến phân tích nhiên liệu di động- các đường chuẩn dựng sẵn của chúng tôi bao gồm tất cả.

> Tổng quan về các chuẩn dựng sẵn chuyên dụng trong ngành công nghiệp

Phương pháp mạnh mẽ và đo lường chính xác

Kết quả của nhiều năm kinh nghiệm.

Đường chuẩn dựng sẵn của chúng tôi dựa trên nhiều phổ đồ từ việc đo các mẫu thực. Do đó, chúng cung cấp các dữ liệu đủ mạnh mẽ cho ứng dụng chuyên biệt và cung cấp cho bạn kết quả đáng tin cậy ngay từ lần đầu.

Tải tài liệu