VI EN

Chuẩn độ Karl Fischer

Metrohm và chuẩn độ Karl Fischer: lịch sử lâu dài về sự thành công

Với 50 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuẩn độ Karl Fischer, Metrohm đã phát triển toàn diện kỹ thuật phân tích hàm lượng nước theo phương pháp Karl Fischer điện lượngthể tích.

Hãy khám phá làm thế nào các sản phẩm chuẩn độ Karl Fischer chúng tôi giải quyết các thách thức về phân tích của bạn:

Điện cực KF

Metrohm cung cấp tất cả các điện cực phù hợp gồm điện cực chỉ thị và điện cực làm việc cho chuẩn độ KF

Tìm hiểu thêm…

Tải tài liệu