Standarder för råmaterialanalys

Polyol (i PU produktionen) Styrenmonomer
Parameter Standard Matris Metod
Syratal
ASTM D4662-08 Polyol (i PU produktionen)
Titrering
Aciditet ASTM D5629-05
ASTM D6099-13
ISO 14898:1999
Låg syra aromatiska isocyanater och PU-prepolymerer
Måttlig till hög surhet aromatiska isocyanater
Aromatiska isocyanater i PU produktionen
Fria fettsyror DIN EN ISO 1061:2000 Ej mjukgjord cellulosaacetat
Alkalinity/basicity ASTM D4662-08
ASTM D6979
ISO 14899:2001
ASTM D6437
Polyol (i PU produktionen)
Totala aldehyder ASTM D7704-12 Styrenmonomer

Totalt klor
ASTM D4661 Isocyanater
Hydrolyserbart klor ASTM D4663 Isocyanater
Omättnadsgrad ISO 17710:2002
ASTM D4671
Polyol (i PU produktionen)
Hydroxylgrupper ASTM E1899-08
Hydroxyltal ASTM D4274-11
ISO 14900:2001
ASTM D6342-12
ISO 15063:2011
Polyol (i PU produktionen) Titrering
Titrering
NIRS
NIRS
Permanganate absorption number ISO 8660:2002 Kaprolactam Fotometri
Vatten ASTM D5460-02
ASTM D4672
ISO 14897:2002
Gummitillsatser
Polyol (i PU produktionen)
Polyol (i PU produktionen)
KFT
Totala aldehyder ASTM D7704-12 Titrering