Översikt av polymerparametrar som övervakas med NIRS

Spektroskopi är en mångsidig metod som kan användas för en mängd olika kemiska och fysikaliska parametrar:

 

Råvaruanalys
Polymerisationsövervakning
Fysikaliska egenskaper
 • Hydroxylnummer
 • Syra, amintal
 • Identifiering av material
  (exempelvis HDPE / LDPE)
 • Reaktionsslutpunktsbestämning
 • Fukthalt
 • Molekylvikt
 • Grad av förgrening
 • Takticitet
 • Smältpunkt
 • Partikelstorleksverifiering
 • Densitet
 • Viskositet

För nedladdning