Standarder för råmaterialanalys

Polyol (i PU produktionen) Styrenmonomer
Parameter Standard Matris Metod
Syratal
ASTM D4662 Polyol (i PU produktionen)
Titrering
Aciditet ASTM D5629
ASTM D6099
ISO 14898
Låg syra aromatiska isocyanater och PU-prepolymerer
Måttlig till hög surhet aromatiska isocyanater
Aromatiska isocyanater i PU produktionen
Fria fettsyror DIN EN ISO 1061 Ej mjukgjord cellulosaacetat
Alkalinity/basicity ASTM D4662
ASTM D6979
ISO 14899
ASTM D6437
Polyol (i PU produktionen)
Totala aldehyder ASTM D7704 Styrenmonomer

Totalt klor
ASTM D4661 Isocyanater
Hydrolyserbart klor ASTM D4663 Isocyanater
Omättnadsgrad ISO 17710
ASTM D4671
Polyol (i PU produktionen)
Hydroxylgrupper ASTM E1899
Hydroxyltal ASTM D4274
ISO 14900
ASTM D6342
ISO 15063
Polyol (i PU produktionen) Titrering
Titrering
NIRS
NIRS
Permanganate absorption number ISO 8660 Kaprolactam Fotometri
Vatten ASTM D5460
ASTM D4672
ISO 14897
Gummitillsatser
Polyol (i PU produktionen)
Polyol (i PU produktionen)
KFT
Totala aldehyder ASTM D7704 Titrering