Standardkompatibla metoder för luftanalys

Parameter Standard Matris Metod 
Sackaridiska spårämnen Partiklar Jonkromatografi, filter
Krom(VI) ISO 16740
ASTM D6832
Arbetsplatsluft Jonkromatografi, filter
Pb, Cd, Zn, Cu
Partiklar Voltametri, filter
Anjoner och katjoner
Partiklar Jonkromatografi, PILS*
Pb, Cd, Zn, Cu
Partiklar Voltametri, PILS*
Anions and cations
Pb, Cd, Zn, Cu

Partiklar Jonkromatografi och voltametri, PILS*
Väteklorid DIN EN 14791
Emissioner, Skorstenar Jonkromatografi, MARGA*
Svaveldioxid DIN EN 14791 Emissioner, Skorstenar Jonkromatografi, MARGA*
Kvävedioxid DIN EN 16339 Omgivande luft Jonkromatografi, MARGA*

*PILS är en halvaerosol provtagare som är kopplad till en eller två analysatorer (t.ex., IC och/eller VA); MARGA är en kombination
av aerosol- och gasprovtagare inklusive jonkromatograf.