Modernisering av farmaceutisk analystest
2021-06-07

Kostnadsfri vitbok ger rekommendationer för övergång från manuell till automatiserad titreringsprocedur

Titrering är en viktig analysmetod som används i stor utsträckning för farmaceutiska analystester. Många USP-monografier hänvisar dock fortfarande till manuella visuella slutpunktstitreringar. Sådana manuella procedurer är inte bara tråkiga att utföra utan är också mer benägna till mänskliga felhandlingar. En kostnadsfri vitbok från Metrohm sammanfattar stegen som omvandlar en befintlig manuell titreringsprocedur till halvautomatiserade eller automatiserade titreringsprocedurer och ger tre praktiska exempel.


Traditionellt detekteras reaktionens slutpunkt för en titrering visuellt med att en färgindikator läggs till titreringslösningen. Mera aktuellt är titrering som använder en digital byrett. Slutpunkten detekteras då av en elektrokemisk sensor och resultaten beräknas av en digital titrator. Den här automatiska proceduren är snabbare, mer exakt samtidigt som dagens stränga krav på dataintegritet (ALCOA) och regelefterlevnad uppfylls med lätthet.

Denna vitbok behandlar följande ämnen:

  • Hur man ersätter en färgindikator med en lämplig sensor
  • Hur man optimerar provstorlekar
  • Hur man ställer in rätt titreringsparametrar, beroende på vilken typ av titrering, titrant och sensor
  • Hur man väljer rätt stoppvolym för titreringen och på så sätt sparar kemikalier

Ladda ner den kostnadsfria vitboken

Ladda ner pressrelease på engelska

WP-063: Switching from manual to automated titration