OMNIS – ett integrerat titrersystem som ökar produktiviteten och effektiviteten hos moderna laboratorium
2019-01-08

OMNIS är ett exklusivt och avancerat titrersystem från Metrohm. Det ger användare stora möjligheter att utöka och koncentrera sina våtkemiska analyser på en gemensam plattform. Med detta kommer också möjligheten till förändring och anpassning i takt med att verksamheten växer. Automatiseringsmöjligheter som hittills inte varit tillgängliga och som bidrar till produktiviteten tas till nästa nivå har nu blivit genomförbara.

Flexibilitet för att möta alla utmaningar

OMNIS ger laboratorierna flexibiliteten att bemöta nya utmaningar när de uppstår. Därför kan plattformen när som helst utökas för att ge ytterligare kapacitet för nya applikationer och/eller högre samplingsfrekvens. Detta görs genom att lägga nödvändig hårdvara som kan vara en annan titreringsmodul, en annan arbetsstation eller till och med en robotprovväxlare till den befintliga plattformen.


Högre effektivitet med multitasking

OMNIS ökar effektiviteten med möjlighet att utföra flera uppgifter samtidigt. Här är ett exempel: Medan en titrering utförs i ett prov på en arbetsstation i OMNIS, är nästa prov redan förberett på en annan arbetsstation. En tredje och fjärde arbetsstation kan användas för att ytterligare integrera samma applikation eller att utföra olika - på samma gång.

Enkel uppskalning av prestanda

OMNIS är skalbart och modulärt, vilket innebär möjligheter att öka provutbytet genom automatisering. Provgenomströmningen kan ökas i steg från 50 till 125 till 175 prover baserat på x-y-z-systemet i OMNIS-provroboten. Som mest kan fyra titreringar utföras samtidigt på fyra arbetsstationer för att analysera 175 prover helt utan tillsyn.

Programvara lika enkel som en byggsats

I grund och botten består OMNIS av en byggsats med funktionella steg som kan kombineras fritt och användas om och om igen. Med liten insats kan steg och moduler enkelt kopplas ihop och på sätt anpassas så att det blir så ändamålsenligt som möjligt för varje enskild verksamhet.

Respons på ett ögonblick

Användare vill veta koncentrationen av parametrarna x, y och z i deras prover. I praktiken betyder det alltför ofta att man samlar in resultat från olika bestämningar eller metodspecifika databaser och aggregerar, vilket kan vara en mödosam uppgift Så är inte fallet med OMNIS: Samtliga resultatvärden är kopplade till provet i provprofilen och visas för användaren på ett ögonblick.

Maximal transparens för perfekt kontroll

Mätning av ett visst prov kan kräva flera olika metoder som ska utföras i en specifik ordning. Om hela serien av prover måste analyseras, blir det en utmaning att upprätthålla en översikt. Inte så med OMNIS: Användare kan när som helst öppna provprofilen för att se, vilka prover (och parametrar) som redan har analyserats och vilka som står på tur.


Få hela OMNIS-upplevelsen här

Ladda ner pressrelease på engelska