Polydextros i kex - bestämning enligt AOAC 2000.11
2015-06-09

Chromatogram polydextrose

Polydextros är ett lågkalorisyntetisk polymer av glukos. Det är ett accepterat tillsatsmedel för livsmedel. I den presenterade applikationen är Polydextros bestämd i kex genom anjonbyteskromatografi följt av pulsad amperometrisk detektion (PAD) enligt AOAC 2000.11.

Före bestämning genom jonkromatografi och PAD extraheras Polydextros från matrisen med varmt vatten och centrifugerad. Efterföljande spjälkning avlägsnar maltooligomers och fruktaner. Slutligen kvantifieras polydextros genom anjonbyteskromatografi följt av PAD.

För nedladdning